vps hosting reviews

K návrhu zákona o ochraně památek

Slyšení v Senátu k připravovanému zákonu o ochraně památkového fondu

Slyšení dne 23. 9. 2014 uspořádal Výbor pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice pod vedením předsedy výboru senátora Jaromíra Jermáře. Jak bylo asociaci sděleno, jedním z podnětů uspořádat slyšení byla i kauza Liblín, kterou ASORKD dlouhodobě řeší. Ministr kultury v 10:00 hod. slyšení zahájil krátkým projevem.

Program slyšení s pozvánkou najdete ZDE
Návrh zákona v aktualizaci z 3. 9. 2014 ZDE

Za ASORKD se slyšení zúčastnili:

Pavel P. Ries
prezident asociace
Ing. arch. Marie Švábová
viceprezidentka asociace
Petr Šefl
člen prezidia asociace

Akad. mal. a restaurátorka Zuzana Poláková
odborná poradkyně asociace, která zde vystupovala též za Kulturní komisi ČSSD

Jak ukazuje fotografie výše, o slyšení byl značný zájem. Vedle předkladatelů zákona bylo předneseno 17 příspěvků z řad účastníků slyšení, kteří k připravovanému zákon vznesli řadu připomínek a zazněla i velmi tvrdá kritika (dle názoru ASORKD ne bezdůvodná) k zatímní úrovni jeho přípravy.

Jednotlivé příspěvky cca do čtrnácti dnů vydá Senát na svých webových stránkách a to jak ve formě zvukové nahrávky, tak v textové podobě. Jakmile se tak stane, uvedeme zde odkazy na jednotlivé příspěvky a zároveň doporučení výboru, pokud bude vydáno. Zatím si můžete níže projít příspěvky členů ASORKD.

Příspěvek Pavla P. Riese ZDE
Příspěvek Ing. arch. Marie Švábové ZDE
Příspěvek Petra Šefla – bude uveden ze záznamu v Senátu ZDE
Petr Šefl připomněl, že v navrhovaném zákonu
postrádá ochranu hudebních památek, není
zde řešena problematika restaurování
hudebních nástrojů a podpořil zřízení
restaurátorské komory.

Příspěvek akad. mal. a rest. Zuzany Polákové – bude uveden ze záznamu v Senátu ZDE
Zuzana Poláková se ve svém příspěvku podrobně věnovala
restaurování a naprostým nedomyšlenostem a mezerám,
které návrh zákona v této oblasti obsahuje, že u obnovy
kulturní památky při Veřejných zakázkách je v přímém rozporu
s tím, co deklaruje Zákon o ochraně památkového fondu.
Ve výběrových řízeních jsou běžně uplatňována dvě kritéria:
nejnižší cena s % vyjádřením cca 80% a nejkratší doba
realizace 20%, což logicky jde proti kvalitě provedení.
Konstatovala dále, že arbitrem kvality nemohou být úředníci,
ale odborníci a že nevidí možnost, jak tuto věc řešit jinak,
než ustanovením restaurátorské komory.

Příspěvek prof. Karla Strettiho,  AVU Praha – bude uveden ze záznamu v Senátu ZDE
Profesor Stretti se ještě razantněji pustil do mezer v připravovaném
zákoně stran restaurování a připomněl marný mnohaletý boj s MK
o ustanovení restaurátorské komory, která by byla jediná schopna
odbornost řešit.

Podržením kurzoru nad fotografii se objeví její popiska, klikem fotografii zvětšíte.

Comments are closed.

oknaminska.by europotolki.by алюплюс окна в киеве Шины Bridgestone
ambien online no prescription atarax online without prescription ativan online pharmacy buspar online without prescription buy cymbalta without prescription buy cymbalta online buy lexapro online without prescription buy lexapro no prescription lexapro for sale lexapro online no prescription lexapro online pharmacy lexapro online without prescription buy lexapro without prescription buy lexapro online buy lexapro online no prescription