vps hosting reviews

Slovanská epopej

2. 1. 2017

Ministerstvo kultury povolilo vývoz celé Slovanské epopeje (20 velkorozměrových pláten) do Japonska

Ministerstvo tak podpořilo nekulturní a nekoncepční chování k našemu kulturnímu dědictví Magistrátu hl. města Prahy a svým podpisem podepsalo neodpovědný hazard s kulturní památkou nevyčíslitelné hodnoty. Takto se totiž o vývozu do zahraničí vyjádřili přední restaurátoři a také ICOMOS.

V Parlamentu ČR zazněly 8. 12. 2016 interpelace poslanců směrem k ministru kultury panu Danielu Hermanovi ohledně povolení vývozu Slovanské epopeje, na jednu z nich odpověděl pan ministr takto:

„Dne 22. listopadu letošního roku prohlédl ve výstavních prostorách Veletržního paláce Národní galerie v Praze cyklus obrazů Slovanská epopej od Alfonse Muchy se zaměřením k posouzení technického stavu díla pan Michal Tomek, akademický malíř a restaurátor.
Ten konstatoval, že obrazy se nacházejí vzhledem ke svému stáří a historii ve velmi dobrém technickém stavu. Je to dáno zejména tím, že autor kromě toho, že disponoval vynikajícími výtvarnými schopnostmi, zvolil také pro daný účel velmi vhodnou malířskou techniku.
V této souvislosti Ministerstvo kultury nevidí důvody k zamítnutí žádosti o povolení dočasného vývozu cyklu obrazů Slovanská epopej do Japonska a v tomto duchu bylo vydáno dne 6. prosince 2016 rozhodnutí.”

K uvedenému vyjádření ministra je nutné uvést početní fakta:

  1. Cyklus Slovanská epopej má 20 rozměrných pláten, což je plocha 634, 96 m2, tedy téměř 640 m2 malby (7 obrazů 610 x 810 cm; 6 obrazů 405 x 480 cm; 3 obrazy 405 x 610 cm; 3 obrazy 620 x 405 cm; 1 obraz 390 x 590 cm). Obrazy mají na výšku minimálně přes 4 m, nebo přes 6 m.
  2. Restaurátor by za jediný den musel prohlédnout 640 m2 malby!
  3. Kdyby posuzoval plátna 10 hodin bez přestávky, musel by stačit za 1 hodinu odborně prohlédnout 64 m2 malby!

Přesto pan ministr Herman před poslanci Parlamentu takto argumentoval, jak jste si přečetli v červeném textu výše. Necháme na skutečných odbornících i na soudných poslancích, aby posoudili, na jak opravdu odborných podkladech ministerstvo rozhodlo o povolení vývozu kulturní památky nevyčíslitelné hodnoty!

Jen pro lepší představu:
kancelář ministra kultury má plochu cca 60 m2, ještě o 4 m2 větší plochu by musel uvedený odborník u pláten Slovanské epopeje odborně prozkoumat za jednu hodinu. Zřejmě to dokázal, jestliže na základě jeho jednodenního posouzení stavu celé Slovanské epopeje ministr Herman neviděl důvody k zamítnutí žádosti o povolení dočasného vývozu cyklu obrazů Slovanská epopej do Japonska a povolení vývozu podepsal.

ASORKD k této odborné blamáži Ministerstva kultury připravuje tiskovou konferenci. Petici proti vývozu Slovanské epopeje podepsalo ke dni 14. 2. 2017 již 10 040 občanů z celé ČR, ale i ze zahraničí! ASORKD v nejbližších dnech také požádá Výbor pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR, aby uspořádal slyšení ve věci protestu veřejnosti k vývozu Slovanské epopeje.

Děkujeme všem občanům, kteří nezůstali lhostejní k tomuto neodpovědnému hazardu s kulturní památkou a připojili svůj podpis pod petici. Prosíme dále všechny, kterým není lhostejný osud této jedinečné kulturní památky, aby i nadále připojovali své podpisy pod petici, kterou najdete ZDE.

* *

4. 12. 2016

ASORKD otevřela nový petiční web ke kauze Slovanské epopeje

Podle předních odborníků hrozí nevratné poškození kulturní památky malířského díla Alfonse Muchy Slovanská epopej. Toto dílo, které nemá ve světě obdoby, má být na tři roky vyvezeno do Japonska, Číny a dalších zemí. Magistrát hl. města Prahy, spolu se svojí galerií a s Ministerstvem kultury, dělají mrtvého brouka a na závažné připomínky renomovaných odborníků neberou zřetel a neodpovídají.

ASORKD tedy otevřela petiční web proti zneužití a vývozu do zahraničí kulturní památky, malířského díla Alfonse Muchy, SLOVANSKÉ EPOPEJE a prosí všechny, kterým není lhostejný osud této kulturní památky, aby petici podepsali a pomohli tak v zamezení vývozu této jedinečné kulturní památky.

Petici k elektronickému podpisu najdete ZDE.

Můžete si také stáhnout petici v tištěné podobě a nechat ji podepsat přímo zájemcům ve svém okruhu nebo na nějaké kulturní akci na přiloženém podpisovém archu. Tento arch se jmény petentů a jejich podpisy pak nám, prosíme, zašlete na naši adresu.

Petici k vytištění s podpisovým archem najdete ZDE.

* *

26. 11. 2016

Radní pro kulturu MHMP nám odpověděl na naše dotazy a připomínky k vývozu Slovanské epopeje

Odpověď pana radního se nevymyká stylu většiny politiků: když odpovíme občanům, jejichž zájmy máme hájit, tak polovičatě a ne na všechny otázky. Odpověď pana radního si můžete přečíst celou pod článkem z 27. 9. 2016 níže. Tam také najdete naší reakci na naprosto nedostačující odpověď Jana Wolfa. Abyste uvedené texty nemuseli hledat uvádíme je i zde:

Dotazy a připomínky odborníků zaslané ASORKD na MK ČR a Magistrát HMP si můžete přečíst ZDEZDE.

Odpověď radního pro kulturu Jana Wolfa na naše dotazy a připomínky ze dne 20. 10. 2016 najdete ZDE.

Uvedená odpověď radního Wolfa nás ovšem vůbec neuspokojila a panu radnímu jsme tedy odeslali další dopis datovaný 2. 11. 2016. Na ten zatím nemáme žádnou odpověď. Naší reakci na výše uvedenou odpověď radního Wolfa najdete ZDE.

Foto: Novinky.cz

* *

17. 11. 2016

Nový dopis ministrovi kultury ohledně vývozu Slovanské epopeje

ASORKD dosud nedostala odpověď na svůj dopis, který zaslal ministru kultury 31. 8. 2016, prezident ASORKD. Ten v dopise žádal ministra, aby MK ČR nepovolilo vývoz Slovanské epopeje do Asie. Žádost ASORKD podpořili v pěti přílohách dopisu přední odborníci, a také Český národní komitét ICOMOS, kde důrazně varují před neúměrným rizikem povolení takového vývozu, který jednoznačně NEDOPORUČUJÍ!

Na uvedený dopis neobdržela dosud ASORKD žádnou odpověď a tak píše ministru kultury dopis nový, ve kterém ministra znovu žádá o nepovolení vývozu Slovanské epopeje do Asie.

Dopis si můžete přečíst ZDE.

* *

27. 9. 2016

A znovu Slovanská epopej

Magistrát a Galerie Hl. města Prahy arogantně prezentují v médiích vycestování Slovanské epopeje do Asie jako hotovou věc a přitom nemají dosud v rukou povolení Ministerstva kultury, o které Magistrát požádal. To si je tak jistý, že jej dostane? Kde tu jistotu bere? Do médií navíc Magistrát pouští neustále názor jednoho odborníka (restaurátora Bergera) a zcela ignoruje názor řady odborníků včetně celého ICOMOSu! Pokud je zmiňuje, tak celou věc staví jako názor proti názoru!

Česká televize ve zprávách z regionů odvysílala 26. 9. 2016 reportáž s názvem: Slovanská epopej se stane asijskou na rok a půl. Smlouva se dotahuje.„Dneska už je transport takových věcí tak sofitistikovaný, že nedpředpokládáme, že by díla byla nějakým způsobem ohrožena,“ namítá na kritiky ředitelka GHMP Magdalena Juříková. Podle kurátora a restaurátora Tomáše Bergera jsou obrazy, které vznikaly v letech 1912 až 1926, ve výborném stavu. „Jsou jako včera namalované na to, co všechno zažily.“

Odpověď na tyto rezultáty je jednoduchá: zřejmě mají odpovědní svůj optimismus podložený exaktními zjištěními o stavu pláten a maleb. Nemělo by tedy pro ně být obtížné pomoci Magistrátu odpovědět na připomínky a dotazy odborníků, které ASORKD zaslala radnímu pro kulturu Janu Volfovi na jeho vyžádání. A stejně tak budou jistě umět odpovědět Ministerstvu kultury, které také bude chtít zodpovědět řadu otázek, než rozhodne o povolení či nepovolení vývozu. Pochybujeme, že mu budou stačit sdělení, která Tomáš Berger a Magdalena Juříková sdělili divákům ČT.

Jakou hodnotu má sdělení Tomáše Bergera o tom, že obrazy jsou ve výborném stavu a jako včera namalované, vypovídá námi pořízený detail plátna Husitský král Jiří z Poděbrad – detail figury vpravo dole –  z června tohoto roku, kde jsou zřetelně vidět odřené vršky opadaného originálu malby po navíjení na válec:

Dotazy a připomínky odborníků zaslané ASORKD na MK ČR a Magistrát HMP si můžete přečíst ZDEZDE.

Odpověď radního pro kulturu Jana Wolfa na naše dotazy a připomínky ze dne 20. 10. 2016 najdete ZDE.

Uvedená odpověď radního Wolfa nás ovšem vůbec neuspokojila a panu radnímu jsme tedy odeslali další dopis datovaný 2. 11. 2016. Na ten zatím nemáme žádnou odpověď. Naší reakci na výše uvedenou odpověď radního Wolfa najdete ZDE.

* *

5. 9. 2016

Dopis ministrovi kultury ohledně vývozu Slovanské epopeje

Prezident ASORKD dnes poslal dopis ministrovi kultury Danielu Hermanovi, ve kterém ministra kultury žádá jménem ASORKD, aby nepovolil vývoz kulturní památky Slovanské epopeje do zahraničí. V pěti přílohách dopisu přední odborníci, a také Český národní komitét ICOMOS, důrazně varují před neúměrným rizikem povolení takového vývozu, který jednoznačně NEDOPORUČUJÍ!

Ministrovi kultury je v dopise sděleno, že radní pro kulturu Magistrátu hl. města Prahy Jan Wolf, který je poradcem ministra kultury, byl seznámen s odbornými názory, že záměr vyvézt Slovanskou epopej za účelem několikaleté nepřetržité výstavy v Číně, Japonsku, Jižní Koreji a USA. se rovná neodpovědnému hazardu. O zaslání dopisu informovala ASORKD dnes také média.

Použité foto: Pražský deník

Celý dopis i s přílohami si můžete přečíst ZDE.

* *

9. 7. 2016

Mediální ohlasy na tiskovou konferenci ASORKD k vývozu Slovanské epopeje a názory odborníků

7. 7. 2016 uspořádala ASORKD tiskovou konferenci, na které přední odborníci oboru restaurování malířských děl varovali před zničením Slovanské epopeje, pokud bude cestovat tak, jak je to plánováno Magistrátem HMP.

NÁZORY ODBORNÍKŮ, KTERÉ PŘI KONFERENCI ZAZNĚLY


Akadem. malířka a restaurátorka Zuzana Poláková - podrobně ZDE


Prof. Karel Stretti, akad. malíř a vedoucí Restaurátorské školy AVU Praha - podrobně ZDE


Akad. mal. Ludmila Kaprasová, soudní znalkyně v oboru textilie - podrobně ZDE

MÉDIA O TISKOVÉ KONFERENCI A DALŠÍ REAKCE NA NI

Česká televize – události v regionech 7. 7. 2016 - ZDE
ČT 24 7. 7. 2016 - ZDE
Mladá fronta Dnes 8. 7. 2016 - ZDE
Lidové noviny 7. 7. 2016 - ZDE
Patriot 7. 7. 2016 - ZDE
iDNES.cz 7. 7. 2016 - ZDE
Blesk 7. 7. 2016 - ZDE
Echo24 7. 7. 2016 - ZDE
Týden.cz 7. 7. 2016 - ZDE

Prof. Václav Girsa president ČNK ICOMOS a vedoucí Ústavu památkové péče na fakultě architektury ČVUT v Praze zaslal po tiskové konferenci ASORKD vyjádření k záměru MHMP vyvést Slovanskou epopej do Asie a USA. Celý text najdeteZDE.

Na stranu odborníků nesouhlasící s vývozem Slovanské epopeje do zahraničí se postavil i bývalý ministr Kultury Vítězslav Jandák, poslanec PS PČR. Text, který nám zaslal si můžete přečíst ZDE.

K tvrzení radního pro kulturu Jana Wolfa a magistrátního restaurátora Tomáše Bergera, že všechna plátna Slovanské epopeje jsou v dobrém stavu a že kritici se chtějí pouze zviditelnit si dovolíme několik poznámek:

  1. Námi oslovení odborníci neřešili, v jakém stavu jsou plátna nyní, ale v jakém z největší pravděpodobností budou po navrácení se z  turné po Asii. Jak  k tomuto názoru odborníci přišli si můžete přečíst v jejich příspěvcích.
  2. V článku z MF Dnes radní pro kulturu Jan Wolf tvrdí, že žádné poškození Slovanské epopejí při několikaletém cestování, mnoha svinování a rozbalování a extrémních změnách teploty nehrozí. Aby svému tvrzení dal patřičný důraz odmávne skutečné odborníky na slovo vzaté, že jejich výtky jsou pouhou snahou se zviditelnit. Klasický omezený argument politika, když nejsou relevantní protiargumenty. To si pan radní opravdu myslí, že pan profesor Stretti a další akademičtí restaurátoři zviditelnění potřebují? Při kritice I. etapy rekonstrukce Karlova mostu, argumentoval předchůdce pana Wolfa ve funkci obdobně. Vše bylo v pořádku a ke kritice nebyl důvod a kritici se chtěli zviditelnit. Pak z celé věci byla mezinárodní ostuda a Karlův most se řešil na zasedání UNESCO v Rio de Janeiru, kde bylo konstatováno, že Karlův most byl silně poškozen. Pan radní Wolf si tuto smutnou historii, za kterou plně stojí Magistrát HMP může připomenout na tomto webu.

* *

7. 7. 2016

ASORKD žádá Ministerstvo kultury, aby nevydalo souhlas s vývozem Slovanské epopeje

ASORKD vydala tiskovou zprávu, ve které oznamuje svoji výzvu k Ministerstvu kultury, aby nepovolilo vývoz Slovanské epopeje do zahraničí. Odborníci upozorňují, že i přes nejmodernější technologické vybavení transportních boxů a výstavních galerií není možné poškození díla zabránit. Na tiskovou konferenci, kterou pořádá 7. 6. 2016 přizvala ASORKD přední odborníky, kteří varují před fatálním poškozením epopeje při jejím dlouhodobém plánovaném vývozu do Asie.  ASORKD je přesvědčena, že tomuto hazardu s národní památkou je třeba zabránit!

Více najdete ZDE.

* *

3. 7. 2016

Tisková konference ASORKD
Hrozí Slovanské epopeji poškození při cestování po Asii?

Tisková konference se koná ve čtvrtek 7. července 2016 v 10:00 v Kině MAT, Karlovo náměstí 19, Praha, 2. patro, zelený salonek.

Na tiskové konfrenci se k záměru několikaletého vyvezení epopeje do Asie vyjádří tito odborníci:

Prof. Karel Stretti, akad. malíř, AVU, vedoucí Ateliéru restaurování výtvarných děl malířských
„Snaha města o tržní řešení Muchovy epopeje bez ohledu na ohrožení díla.“

Akad. mal. Ludmila Kaprasová, soudní znalkyně v oboru textilie
„Reakce plátna na změnu klimatu.“

Akad. mal. Zuzana Poláková, restaurátorka malířských děl
„Vliv transportu a změny klimatu na malby 19. a 20. století.“

John Mucha, Mucha Foundation, prezident

Z organizačních důvodů prosíme o potvrzení vaší účasti na email:
kadrman@asorkd.cz

Vyjádření Magistrátu HMP: ZDE

Dokument České televize z r. 1995
Osud talentu v Čechách – Alfons Mucha
(provází Zdeněk Mahler)

* *

15. 6. 2016

Hazard radních pražských politiků se Slovanskou epopejí

V článku, který 7. 6. 2016 otiskly Lidové noviny se radní pro kulturu, památky, zahraniční vztahy, výstavnictví a cestovní ruch paní Eliška Kaplický – Fuchsová vyjadřuje k zapůjčení Slovanské epopeje pro dlouhodobé výstavní turné. Celý článek najdete ZDE.

Paní radní přesvědčuje čtenáře o zajištění nejpřísnějších bezpečnostních a ochranných opatření. Přesvědčení čtenářů má posílit i její vyjádření k vysoce odborným tématům, mezi které patří i technologie podložky – plátna a k reciprocitě odborné péče. Dále argumentuje, že v Číně je mnoho velkých sbírkových institucí a s dostatkem odborníků.

ZDE najdete vyjádření ASORKD k odborné problematice celé kauzy.

Napsat komentář

oknaminska.by europotolki.by алюплюс окна в киеве Шины Bridgestone
ambien online no prescription atarax online without prescription ativan online pharmacy buspar online without prescription buy cymbalta without prescription buy cymbalta online buy lexapro online without prescription buy lexapro no prescription lexapro for sale lexapro online no prescription lexapro online pharmacy lexapro online without prescription buy lexapro without prescription buy lexapro online buy lexapro online no prescription