vps hosting reviews

Archiv aktualit

15. 6. 2016

Hazard radních pražských politiků se Slovanskou epopejí

V článku, který 7. 6. 2016 otiskly Lidové noviny se radní pro kulturu, památky, zahraniční vztahy, výstavnictví a cestovní ruch paní Eliška Kaplický – Fuchsová vyjadřuje k zapůjčení Slovanské epopeje pro dlouhodobé výstavní turné.

Paní radní přesvědčuje čtenáře o zajištění nejpřísnějších bezpečnostních a ochranných opatření. Přesvědčení čtenářů má posílit i její vyjádření k vysoce odborným tématům, mezi které patří i technologie podložky – plátna a k reciprocitě odborné péče. Dále argumentuje, že v Číně je mnoho velkých sbírkových institucí a s dostatkem odborníků.

Chceme se vyjádřit jen a pouze k odborné problematice celé kauzy.

 1. Paní radní Eliška Kaplický Fuchsová by se neměla vyjadřovat k odborným aspektům jako je plátno, ani podsouvat znalost čínských odborníků sbírkových předmětů na specifika české malby 20. století. Nejen, že jí to nepřísluší, ale z jejího vyjádření plyne, že se v problematice restaurování uměleckých děl ne zcela orientuje.
 2. Odborné ošetření a péče o dílo má svá specifika – například čínský způsob léčby nemocných je zcela odlišný od způsobu západního. Dosud není zřejmé, zda budou toto unikátní dílo doprovázet čeští restaurátoři, kteří jej budou průběžně ošetřovat.
 3. Právě, že jsou plátna velká, právě proto, že se jedná o malbu prvních desetiletí 20. století (podkladová vrstva, kombinovaná malba a její technika, pojivo, ochranná vrstva) je velikým rizikem tento soubor odeslat na turné do Asie.
 4. Představa, že kdekoliv v Asii kdokoliv z odborníků sbírkových předmětů na tato plátna přiloží svoji ruku nebo použije svoji odbornost v řešení nastalého problému, je absurdní!
 5. Podložka – plátno bude reagovat na změnu klimatu zcela nepochybně a nikdo nedokáže předem odhadnout, jak moc destruktivní vliv bude mít změna klimatu na dílo světového významu.
 6. Změny se dotknou i podkladové vrstvy malby. To se projeví opticky zcela nepochybně i na povrchu malby.

Což není jasné, že MHMP tímto krokem vystavuje dílo obrovskému riziku?

Jsme přesvědčeni, že by paní radní Eliška Kaplický – Fuchsová s paní primátorkou Krnáčovou měly hledat  prostory pro vystavení Slovanské epopeje v Praze – to jim přísluší. Víc ne.

Akadem. mal. a restaurátorka
Zuzana Poláková
členka prezidia ASORKD

Ptáme se, v zájmu koho byl schválen vývoz epopeje do Japonska, Číny, Jižní Koreje a USA? V zájmu tohoto národního skvostu, který je významnou součástí českého kulturního dědictví to určitě není. Rada Magistrátu schválila tento hazard i přes upozornění odborníků na možnost nenávratného poškození Muchova díla. Navíc za zapůjčení díla do zmíněných zemí obdrží Praha směšnou částku. Například Čína Praze za zápůjčku zaplatí 2,7 milionu korun.

Jde o naprostý, ničím neodůvodněný hazard s kulturní památkou nevyčíslitelné ceny. Toto rozhodnutí vyvézt dílo ven, nastoluje mnoho otázek jak odborných, tak technických.

Politická prohlášení vedení Prahy, ve kterých jsou občané ujišťováni, že vše je zajištěno, zabezpečeno a není důvod k  obavám, slýcháváme často. Jedním z nejznámějších případů byla kauza opravy Karlova mostu, kdy do celé věci muselo nakonec vstoupit UNESCO, které svým usnesením vyzvalo Prahu k respektování světového významu této stavby a konstatovalo její poškození.

Profesor Karel Stretti, šéf restaurátorské školy AVU Praha a přední odborník na restaurování obrazů v r. 2010 nedoporučil převoz epopeje z Krumlova do Prahy a to se jednalo, v porovnání, jakou cestu čeká epopej, o marginální záležitost. Tehdy při svém posouzení odhalil i lež, která byla šířena o nevhodnosti umístění epopeje na zámku v Moravském Krumlově. Pan profesor je připraven zúčastnit se tiskové konference, kterou ASORKD k tomuto hazardu politiků s kulturním dědictvím České republiky připravuje a sdělit zde své stanovisko k vývozu epopeje.

A nyní k technickým otázkám

 1. Co vše obsahuje cena za zapůjčení (kolika měsíců/?/ do Číny) – Japonsko je od pol. 2017 – do pol. 2018. Co obsahuje tato smlouva?. Kde jí může veřejnost vidět? Na jak dlouho Čína?
 2. MHMP mlží! Nezmiňuje ani délku v Číně, ani místa vystavení (kromě Pekingu). Nezmiňuje náklady, které platí Čína! Nezmiňuje, jak se k vývozu epopeje staví Ministerstvo kultury a Národní památkový ústav.
 3. Pokud Čína platí pojištění a dopravu, jak bude ČR vymáhat případné poškození cestou, nebo poškození změnami klimatu?
 4. Jak se určí, kdy ke změnám došlo? Po Japonsku? Během vystavení v Japonsku? A změny nastanou!
 5. Znamená to, že Epopej projede Japonskem, Čínou, Jižní Koreou a na několik let zmizí z domácí půdy? Z toho Čína dá pouhých 100 tis. eur?
 6. Nejeví se celá věc jako absurdní příběh? Navíc jak z hlediska kulturního dědictví, tak z hlediska ekonomiky hazard s kulturní památkou a uměleckým dílem světového významu?
 7. V čí zájmu se celá věc koná, kdo se na ni přiživuje a profituje?

ASORKD bude zjišťovat stanovisko Národního památkového ústavu a Ministerstva kultury ČR a na těchto stránkách a na chystané tiskové konferenci bude o svém zjištění informovat.

Při umístění epopeje v Moravském Krumlově se prokazatelně projevil zvýšený turistický ruch v tomto městě právě kvůli epopeji. Za dílem takového významu mají turisté jezdit a ne ho za nimi vozit s rizikem jeho poškození a s velmi diskutabilním efektem.

___________________________________

Archiv stránek

ROK 2015

13. 11. 2015

ASORKD uveřejňuje návrh Zákona o ochraně památkového fondu a stručný výtah našich připomínek k němu

Hlavní myšlenky z připomínek ASORKD k novele památkového zákona

 1. Zákon 20/1987 ani jeho novela v současných ekonomických podmínkách nechrání nejcennější a zároveň nejohroženější část našeho dědictví – naše historická města.
 2. Zákon chrání pouze jednotlivé kulturní památky, my navrhujeme ochranu města jako celku sestávajícího jak z kulturních památek, tak z objektů chráněných pouze plošnou ochranou, pro kterou nemá památkový zákon nástroj.
 3. Vycházíme z výsledků moderních vědeckých výzkumů především z oblasti psychologie a sociologie, které definují zákonitosti, podle nichž naše města intuitivně po staletí vznikala. Památková území jsou životním prostředím mimořádných kvalit, Lidské měřítko jejich ucelených prostorů dává pocit bezpečí, dobré orientace, vzájemné empatie a sounáležitosti, nepostradatelné pro naši civilizaci. Podobné hodnoty soudobá sídliště nemají. Památkový zákon se památkovým územím jako životním prostředím mimořádných kvalit nezabývá.
 4. Památkový zákon zavádí problematický „plán ochrany“. Požadujeme regulační plán, zpracovaný na základě stavebního zákona zahrnující současně technickou infrastrukturu, funkční a hygienické požadavky i požadavky památkové péče, který jediný může zajistit rozvoj vyžadující změny a současně ochránit kulturní hodnoty.
 5. Požadujeme nahradit současnou dvojkolejnosti památkové péče jediným úřadem s vědeckým zázemím, s pravomocí rozhodovat, který by zodpovídal za výsledky své práce.
 6. Žádáme ve smyslu platných mezinárodních dohod a demokratické ústavyposílení pravomoci organizované veřejnosti – jde o její životní prostředí.

ZDE uvádíme kompletní návrh zákona (včetně všech příloh) tak, jak byl projednán legislativní radou vlády.

* *

9. 7. 2015

ASORKD podala podnět Památkové inspekci MK ČR

k zahájení přezkumného řízení vydaných závazných stanovisek k realizaci stavby tzv. Maršmelounu, který má být Italským developerem Francescem Augustem Razettim postaven v bezprostřední blízkosti Anežského kláštera. Památková inspekce podnět přijala a přezkumné řízení zahájila.

Více ZDE

* *

29. 6. 2015

Herec, moderátor a architekt David Vávra hájí Maršmeloun

Jakými argumenty a jak na ně reaguje ASORKD úvahou své viceprezidentky ing. arch. Marie Švábové se dozvíte ZDE.

* *

21. 6. 2015

Zveme vás na demonstraci proti nové verzi památkového zákona před Ministerstvo kultury

V úterý 23. června 2015 se od 17:00 před sídlem Ministerstva kultury ČR na Maltézském náměstí
v Praze uskuteční demonstrace proti navrhované verzi nového památkového zákona. Akci pořádá
památková asociace ASORKD a Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče (SPPPP).

Pozvánka ZDE

Tisková zpráva ZDE

*

20. 6. 2015

Ministr kultury odvolal náměstkyni Annu Matouškovou

Anna Matoušková odchází z funkce náměstkyně ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví. Odvolal ji ministr Daniel Herman (KDU-ČSL). Ačkoli Matoušková čelila kritice sdružení na ochranu památek, ministerstvotvrdí, že jde o pouhou reorganizaci. Anna Matoušková totiž na ministerstvu zůstane, protože zde zastupuje hnutí ANO, ale bude mít funkci politické náměstkyně. Sekci kulturního dědictví nově povede památkář Vlastislav Ouroda.

Podle oficiálního vyjádření ministerstva kultury se Anna Matoušková přesouvá z funkce náměstkyně pro řízení sekce kulturního dědictví do funkce politické náměstkyně po dohodě s ministrem Hermanem kvůli naplnění požadavků služebního zákona. Údajně nejde o výsledek kritiky sdružení, která se ochranou památek zabývají.

Anna Matoušková, která byla dříve na ministerstvu ředitelkou odboru ochrany kulturního dědictví a náměstkyní byla již za ministra Jiřího Bessera, podle nich nereagovala na připomínky k připravovanému novému památkovému zákonu. S navrhovaným zněním nesouhlasí sdružení ani profesionální památkáři. Říkají, že snižuje rozsah památkové ochrany, nedefinuje ochranu hmotného kulturního dědictví jako veřejný zájem a nepřináší požadované systémové změny. Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví (ASORKD) již dříve ministra vyzvala, aby Matouškovou odvolal.

ASORKD je dále toho názoru, že za zpackaný návrh památkového zákona by ti, kteří tento návrh připravovali měli nést odpovědnost! Za vyvození odpovědnosti ASKORD rozhodně nepovažuje přemístění Matouškové z jednoho místa na druhé!

Ačkoli ministerstvo odmítá, že by Herman náměstkyni přeložil kvůli kritice, nový sekční náměstek si bezpochyby bude s památkáři rozumět lépe. Jde o bývalého dlouholetého ředitele Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Vlastislava Ourodu. Ten by měl dokončit zákon, který nahradí mnohokrát novelizovanou normu z roku 1987, která neodpovídá nejen současným majetkovým poměrům, ale ani mnoha dalším aspektům současné ochrany kulturního dědictví.

*

20. 4. 2015

ASORKD vyzývá ministra kultury k odvolání náměstkyně Matouškové

Asociace spolků pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR dnes vyzvala ministra kultury Daniela Hermana k okamžitému odvolání PhDr. Anny Matouškové náměstkyně pro řízení sekce kulturního dědictví.

Více v tiskové zprávě památkové asociace ZDE

Ministru kultury poslalo letos v únoru otevřený dopis Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče. S názory vyslovenými v otevřeném dopisu se ASORKD plně ztotožňuje.

Otevřený dopis najdete ZDE

*

16. 4. 2015

Demonstrace proti novostavbě u Anežského kláštera

Sdružení Občanský monitoring a ASORKD uspořádali včera v 18:00 hod. demonstraci proti stavbě domu zvaného Maršmeloun, který má proniknout až na území Anežského kláštera.

Podrobnosti k demonstraci a k celému případu najdete ZDE

* *

15. 3. 2015

Další pokus Českého rozhlasu o podivný prodej zámku v Přerově nad Labem

Před třemi lety v lednu r. 2012 jsme řešili nestandardní prodej zámku v Přerově nad Labem, který je v majetku Českého rozhlasu. O pomoc se na nás tehdy obrátila místostarostka Přerova nad Labem paní Irena Gregárková a to prostřednictvím našeho signatáře operního pěvce Lea Mariana Vodičky. Zareagovali jsme tehdy rychle. Vydali jsme tiskovou zprávu, kterou ihned převzala důležitá média a díky této medializaci Český rozhlas od kontroverzního prodeje odstoupil.

V listopadu loňského roku jsme se, spolu občany Přerova nad Labem předčasně radovali, že prodej zámku je konečně vyřešen, neboť Středočeský kraj schválil 20 000 000 Kč na jeho koupi od Českého rozhlasu.

V Českém rozhlasu ale zřejmě získali pocit, že se vlny za 3 roky zklidnily a že by se mohli v tichosti pokusit o prodej znovu, a tak na svých stránkách vyhlásili výběrové řízení na prodej zámku – viz ZDE a opět stejně špatným způsobem, jako před třemi lety, kdy rozhoduje pouze výše nabídnuté kupní ceny.

Stanovisko ASORKD k tomuto podivnému prodeji ZDE

* *

7. 3. 2015

ASORKD se zúčastnila semináře o budoucnosti restaurátorů v památkovém zákoně

Ve státních aktech se uskutečnil seminář „Budoucnost restaurátorů v památkovém zákoně – budoucnost památek.“ Zástupce vysokých škol, restaurátorů, památkářů a občanských iniciativ přišel pozdravit i ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Přítomen byl i bývalý ministr kultury poslanec Vítězslav Jandák (ČSSD) a řada dalších poslanců, např. Jana Hnyková (Úsvit), Jaroslav Holík (Úsvit) nebo Pavel Plzák (Ano).

Podrobněji o semináři ZDE
Audio záznamy jednotlivých přednášejících ZDE

ROK 2014

29. 12. 2014

Všem našim příznivcům a podporovatelům

30. 11. 2014

Významná kulturní památka naší minulosti, původně středověký hrad v Rožmitále pod Třemšínem, je v havarijním stavu a hrozí její zkáza

Na nejstarší části se zřítil prohnilý krov. Zámek v roce 1998 získalo darem od Města Arcibiskupství pražské, které se o kulturní památku nestaralo, jak mu předepisuje Zákon o státní památkové péči a v roce 2012 se daru zbavilo.

Podrobnosti ZDE

6. 11. 2014

Případ zámku v Přerově nad Labem vyřešen

Po sedmiletém úsilí prosadit projekt města, ve kterém se angažovala také ASORKD, se dobrá věc podařila.

Více k tématu ZDE

*

30. 9. 2014

Pro volební kampaň do komunálních voleb v Praze se radnímu pro kulturu Novotnému hodí i pražské věže

Inu, není-li dobrý program a politika nemá pro volby žádná silná témata, hodí se i památky, které jsou ve stranické politice jinak většinou až někde hodně vzadu.

Více k tématu najdete ZDE

*

24. 9. 2014

Účast na slyšení v Senátu k chystanému zákonu o ochraně památkového fondu

Členové ASORKD se na pozvání Senátu zúčastnili 23. 9. 2014 slyšení k nově chystanému zákonu a přednesli zde své připomínky.

Podrobnosti ke slyšení, včetně jednotlivých příspěvků členů ASORKD, najdete ZDE

*

16. 9. 2014

Identita městského prostoru a neblahé důsledky jejího narušení

„Hodnoty ovlivňující psychický stav společnosti jsou stejně důležité jako infrastruktura a hygiena. Zaslouží si stejné legislativní postavení v urbanistickém plánování i ochraně měst.“

Velmi zajímavou úvahu Ing. Arch. Marie Švábové doporučujeme k přečtení ZDE.

*

15. 9. 2014

Oč jde při protestech proti developerským projektům novostaveb v historických částech Prahy a co je příčinou?

Více k tématu najdete ZDE

*

14. 9. 2014

Vyjádření a další Informace  ASORKD k dění kolem Kozákova domu na Václavském nám. v Praze

S vyděračskou metodou developera, snažícího se surově necitlivým způsobem nahradit Kozákův dům na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice novostavbou, a s reakcí pražských sdružení, včetně ASORKD, se můžete seznámit ZDE.

U České advokátní komory neuspěl developer ani s nechutným nařčením člena prezidia ASORKD JUDr. Petra Kužvarta s konáním ve vlastním zájmu.

*

*

22. 6. 2014

Poškození kulturní památky zámku Liblín novostavbou, je stále aktuální

Kulturní barbar, ředitel Domu sociálních služeb Petr Kounovský, stále nevzdává poškození kulturní památky novostavbou v zámeckém parku v těsné blízkosti čela zámku. Smutné na tom je, že mu v tom asistuje Plzeňský kraj.

Více k tématu najdete ZDE

*

14. 1. 2014

Otevřený dopis primátorovi Hudečkovi a České komoře architektů

Konference, která se bude konat 16. ledna v dejvické Národní technické knihovně,  jejímž generálním partnerem je Vítězné náměstí a.s., vyloučila účast občanské odborné veřejnosti. Tím zamezila možnost věcné diskuse nad složitou pražskou situací v ochraně historického centra a prokázala, že je zaměřena na jednostrannou propagaci developerských projektů, které vzbuzují oprávněné obavy občanů ze ztráty identity jejich města.

ASORKD spolu s dalšími občanskými iniciativami žádá primátora a předsedu České komory architektů, aby zrušili svoji záštitu nad akcí.

Celý dopis najdete ZDE

Skandální chování primátora Hudečka - Eurozprávy

Praha 6 ztrácí tvář - Propagační medvědí dýchánek

* *

ROK 2013

4. 12. 2013

Kellner svým domem zničí pražské Vítězné náměstí. Protestuje i vnučka slavného architekta Engela!

ASORKD uspořádala v Praze tiskovou konferenci k danému tématu a vyzvala veřejnost, aby se bránila proti aroganci necitlivých architektů upřednostňující své ego před harmonií prostředí a nemající žádnou úctu k práci svých předchůdců!

Podrobnosti najdete ZDE.

* *

22. 5. 2013

Ředitel Domu sociálních služeb na zámku v Liblíně stále nevzdal svůj barbarský záměr

Petr Kounovský nehledá vhodnější řešení rozšíření kapacity lůžek, ale dál utrácí čas a peníze daňových poplatníků na prosazení projektu novostavby, která by silně poškodila památkovou hodnotu barokního zámku v Liblíně. Některým lidem prostě nevysvětlíte, co je to ochrana kulturního dědictví. Je pan ředitel opravdu tak akulturní nebo je v celé věci něco jiného?

Více najdete ZDE

* *

1. 5. 2013

Národní muzeum – další miliardové sousto pro stavební giganty?

Pro koho tentokráte „nastavuje procesy“ za 2, 4 miliardy Kč na rekonstrukci Národního muzea ministryně kultury spolu s úředníky svého ministerstva?

V programu „Péče o národní kulturní poklad“ je stále nevyčerpáno cca 8 miliard korun. Procesy, které Hanáková, spolu s Ministerstvem financí, nastavuje k čerpání těchto miliard, mají zřejmě zajistit, aby na ony miliardy dosáhla  jen předem určená klientela?

Ti nejdůležitější u rekonstrukcí historických budov – restaurátoři a umělečtí řemeslníci – budou opět nádeníky v područí betonářských gigantů či „Účastníků zájezdu“ jako je GEMA ART GROUP? Jak vyplývá z vyšetřování případu Rath, ve zmanipulovaných tendrech se ve stavařské hantýrce obvyklé používá termín křoví. Stíhaní spolupracovníci Davida Ratha o manipulujících firmách mluvili spíše jako o účastnících zájezdů.

Podrobné stanovisko ASORKD k připravovanému výběrovému řízení ZDE

* *

2. 3. 2013

Otevřený dopis ASORKD Petru Kellnerovi, šéfovi skupiny PPF

Dopis se týká prosazovaného developerského projektu na pražském Kulatém náměstí.

Více ZDE

* *

2. 3. 2013

Leoš Heger je hrobař českého lázeňství a tedy významného kulturního dědictví

Před několika dny vyhlásily lékařské odbory stávkovou pohotovost a vyzvaly k odstoupení ministra zdravotnictví Leoše Hegera (TOP09). Památková asociace ASORKD se k výzvě připojuje a své stanovisko zdůvodňuje kroky ministra, které jsou pro české lázeňství ničivé.

Celá tisková zpráva ZDE

Použité foto: webové stránky Finančníci.cz

* *

26. 2. 2013

Asociální chování Petra Kounovského ředitele Domu sociálních služeb na zámku v Liblíně podporované obecním zastupitelstvem

„Zámecký pán“ Petr Kounovský uprostřed

Klademe si otázku, co to ředitel DSS Kounovský předvádí vůči občanu Liblína?  Je to taková směsice chování zámeckého pána proložená estébáckými manýry?

Smutné na tom všem je ta skutečnost, že se občan Liblína nedovolá ani u svého zastupitelstva. A opět otázka: je to tím, že většinu z nich zaměstnává ředitel Kounovský?

Více o tomto případu si přečtěte ZDE

Foto převzato z portálu Pzeňský kraj

* *

15. 2. 2013

Odpověď ministryně kultury na dopis zaslaný jí prezidentem ASORKD dne 23. 1. 2013.

Prezident ASORKD v dopise žádal ministryni o podporu ve věci udržitelnosti profesního hudebního periodika „Hudební rozhledy“ jehož nepřetržitou kontinuitu, kdy vychází 66 let, ohrožuje snižování udělované dotace.

Odpověď ministryně kultury najdete ZDE

* *

31. 1. 2013

Návrh nového objektu na Vítězném náměstí v Dejvicích v Praze je klasickou ukázkou ignorace k okolní zástavbě

Stanovisko ASORKD k vítěznému návrhu soutěže na NÁVRH OBJEKTU NA VÍTĚZNÉM NÁMĚSTÍ V DEJVICÍCH od architektonického ateliéru Radana Hubičky s.r.o.

ASORKD odmítá projekt PPF na pražském Vítězném náměstí! Kompletní stanovisko najdete ZDE

* *

25. 1. 2013

Jak bude pokračovat rekonstrukce Karlova mostu?

Zrušení pronájmu pražských věží s velkými otazníky

Dne 13. 12. 2012 požádal prezident ASORKD radního a zastupitele hl. města Prahy Ing. Václava Novotného s kompetencemi pro kulturu, památkovou péči a s dalšími pěti kompetencemi o schůzku. Na schůzce prezident ASORKD navrhoval projednat 2 body a to:

 1. další restauraci Karlova mostu,
 2. zvláštní rozhodnutí Magistrátu zbavit se výnosného pronájmu a dobře fungující správy pražských věží a.místo toho jejich provoz dotovat.

Schůzka s radním Václavem Novotným proběhla 21. 1. 2013 a za ASORKD se jí zúčastnil prezident asociace Pavel P. Ries a člen prezidia asociace Petr Šefl.

Pavel P. Ries
Petr Šefl
Ing Václav Novotný

Co jsme se dozvěděli od radního Novotného k další rekonstrukci Karlova mostu najdete ZDE.

Názor radního Novotného na zrušení pronájmu pražských věží (byl hlavním iniciátorem zrušení pronájmu) v konfron- taci s názorem zrušeného nájemce a.doplněný o názory členů Klubu pražských věží, najdete .s rozsáhlou informaci o této cause ZDE.

* *

23. 1. 2013

Prezident ASORKD píše ministryni kultury

Prezident ASORKD Pavel P. Ries poslal dne 23. 1. 2013 dopis ministryni kultury Aleně Hanákové. V dopise žádá ministryni o podporu ve věci udržitelnosti profesního hudebního periodika „Hudební rozhledy“.

Více ZDE

…………………………………………………………………….

ROK 2012

22. 12. 2012

Vánoční přání a PF

Přejeme všem našim příznivcům a podporovatelům příjemné a pokojné prožití vánočních svátků a do nového roku ať se vám daří splnit všechna vaše předsevzetí.

Za ASORKD:

Pavel P. Ries

prezident asociace

* *

13. 12. 2012

Prezident ASORKD píše radnímu pro kulturu Magistrátu hl. města Prahy.

Dnes odešel na e-mailovou adresu (a zároveň doporučeně) dopis prezidenta ASORKD radnímu a.zastupiteli hl. města Prahy Ing. Václavu Novotnému s kompetencemi pro kulturu, památkovou péči a.s.dalšími pěti kompetencemi, ve kterém jej žádá o.schůzku. Prezident ASORKD navrhuje projednat na schůzce 2 body a to další restauraci Karlova mostu a.zvláštní rozhodnutí Magistrátu zbavit se výnosného pronájmu a dobře fungující správy pražských věží a.místo toho jejich provoz dotovat.

K projednání restaurace Karlova mostu více ZDE.

K pronájmu věží více ZDE.

* *

12. 12. 2012

Pozor!

Nové exklusivní vydání bestselleru Dravec Mattoni je na světě

Více ZDE

* *

5. 12. 2012

ASORKD se připojila k další demonstraci proti demolici domu na Václavském náměstí

Tiskovou zprávu k této akci a rozhovor Radiožurnálu s viceprezidentem ASORKD Martinem J. Kadrmanem najdete ZDE.

* *

1. 12. 2012

Uvažovaná novostavba v zámeckém parku v Liblíně na nevhodně určeném místě stát nebude.

Památková rada ředitele ú. o. p. v Plzni Národního památkového ústavu se téměř jednomyslně (7:1) shodla, že navrhovaná novostavba v zámeckém parku v Liblíně není kvalitní architekturou a záměr postavit novostavbu do uvažovaného místa je nevhodný, neboť by působil rušivě ve vztahu jak k východnímu průčelí historické zámecké budovy, tak i torzu zámeckého parku.

Více najdete ZDE.

* *

5. 11. 2012

ASORKD iniciovala schůzku na Ministerstvu kultury k restrukturalizaci Národního památkového ústavu

Schůzky se zúčastnili:

Anna Matoušková
Anna Matoušková

Jiří Vajčner
Jiří Vajčner

Naděž. Goryczková
Naděž. Goryczková

Petr Svoboda
Petr Svoboda

Pavel P. Ries
Pavel P. Ries

Petr Šefl
Petr Šefl

________________________________________________________

1) Dne 5. 11. 2012 se na Ministerstvu kultury uskutečnilo pracovní jednání za účasti zástupců Ministerstva kultury (MK), Národního památkového ústavu (NPÚ) a Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR (ASORKD). Hlavním tématem byla restrukturalizace NPÚ, diskutovány byly také další záležitosti památkové péče.

2) Zástupci ASORKD byli GŘ NPÚ informováni o probíhající restrukturalizaci NPÚ, v této věci proběhla diskuse.

3) GŘ NPÚ upozornila zástupce ASORKD na www stránku NPÚ, kde je proces restrukturalizace tohoto ústavu zveřejňován. GŘ NPÚ zapůjčila zástupcům ASORKD pro individuální potřebu tištěné podklady k restrukturalizaci NPÚ. GŘ NPÚ požádala zástupce ASORKD o aktualizaci jejich www stránek ve věci restrukturalizace NPÚ s tím, že zašle v elektronické podobě relevantní dokumenty.

4) Všichni zúčastnění se dohodli na další spolupráci a výměně informací v záležitostech památkové péče a rozvoji ochrany památek.

Aktualizace dokumentů k restrukturalizaci NPÚ:

Hlavní organizační řád

koncepce-npu-2011-2015

Rozhodnutí GŘ

Srovnávací anylýza

Statut NPÚ

* *

20. 9. 2012

Shůzka prezidenta ASORKD s ředitelem NPÚ v Plzni

Pavel P. Ries
Pavel P. Ries

Ing. arch. Jan Kaigl
Ing. arch Jan Kaigl

Dne 20. 9. 2012 se setkal prezident ASORKD Pavel P. Ries s ředitelem NPÚ o. p. v Plzni Ing. arch. Janem Kaiglem. Jediným bodem jednání bylo stanovisko ASORKD k zamýšlené novostavbě v zámeckém parku v Liblíně. Asociace v srpnu tohoto roku vyzvala NPÚ k přehodnocení stanoviska k novostavbě, kdy k jejímu umístění před hlavní průčelí zámku dal NPÚ v Plzni souhlas.

Závěr z tohoto jednání:

1) Různá odborná stanoviska k novostavbě, plánované do parku zámku v Liblíně, budou předložena k diskusi na nejbližším zasedání Památkové rady, poradního orgánu ředitele NPÚ o. p. v Plzni.

2) O výsledku diskuse v Památkové radě bude neprodleně ředitel NPÚ o. p. v Plzni informovat ASORKD, která výsledek diskuse bude publikovat na svém webu.

Prezident ASORKD ubezpečil ředitele NPÚ v Plzni Ing. arch. Jana Kaigla,  že asociace bude celou záležitost i nadále sledovat a je připravena iniciovat pomocí médií veřejnou diskusi o poškození kulturní památky v Liblíně, pokud by snaha postavit na uvedeném místě zamýšlenou novostavbu byla zainteresovanými orgány  i nadále prosazována, zvláště pak za situace, kdy nebyla vzata v úvahu i jiná varianta řešení, která by kulturní památku nepoškodila. Taková varianta existuje!

Prezident ASORKD v závěru setkání upozornil ředitele NPÚ v Plzni na tu skutečnost, že zamýšlená novostavba v zámeckém parku by mohla ohrozit již schválenou dotaci EU na revitalizaci zámeckého parku, neboť vzniká důvodné podezření, že umístění novostavby nebylo posuzováno s ohledem k revitalizaci památkově chráněného parku.

* *

18. 8. 2012

Národní památkový ústav si rozhodnutím svého územního odborného pracoviště v Plzni koleduje o národní i mezinárodní ostudu

Podrobnosti a stanovisko ASORKD najdete – ZDE

(Aktualizováno 20.8. a 21.8. 2012)

* *

7. 8. 2012

Revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad v Toužimi na Karlovarsku je spíše jeho necitlivou devastací!

Ve čtvrtek 9. 8. 2012 se má v Toužimi slavnostně kopnout do zdejšího náměstí, které se začne tzv. revitalizovat (česky obnovovat či oživovat). Místní radnice však spíše své náměstí necitlivě nakopla.

Stanovisko ASORKD - ZDE

(s aktualizací z 10. 8. 2012)

* *

24. 7. 2012

Ministryně kultury vyzývá generální ředitelku NPÚ k větší transparentnosti osobním dopisem.

Podrobnosti - ZDE

* *

15. 7. 2012

Národní památkový ústav chce zažalovat ASORKD za kritický názor k tzv. restrukturalizaci NPÚ.

Podrobnosti – ZDE

*

14. 7. 2012

Doplnění stanoviska ASORKD ze dne 5. 6. 2012 - aktualizovaného dne 30. 6. 2012 - o další dokumenty

najdete ZDE

*

13. 6. 2012

ASORKD vydala stanovisko k novele stavebního zákona

Najdete ZDE

* *

5. 6. 2012

Aktualizace 30. 6. 2012 ASORKD vydala zásadní stanovisko k zamýšlené restrukturalizaci Národního památkového ústavu

Najdete ZDE (včetně aktualizace)

* *

16. 4. 2012

Protest ASORKD

Protestujeme proti demolici domu na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice a proti jeho nahrazení zveřejněným návrhem CHAPMAN TAYLOR, international architects.

Více ZDE.

* *

3. 3. 2012

Stanovisko ASORKD

k volbě generálního partnera Českého lva, kterým je akciová společnost Karlovarské minerální vody, pokutovaná za porušování Památkového zákona,  si můžete přečíst ZDE.

* *

22. 1. 2012

Má vlast 2012

Do 31. 1. 2012 se mohou ještě přihlásit jednotlivé kraje na velkolepou veřejnou vernisáž putovní výstavy Má vlast 2012.

Bližší informace a podmínky účasti ZDE

Přihláška ZDE

* *

19. 1. 2012

Stanovisko ASORKD k bourání domu č.p. 1502 na konci Revoluční třídy v Praze

Najdete ZDE

* *

4. 1. 2012

ASORKD otevírá kausu prodeje renesančního zámku v Přerově nad Labem

Více najdete ZDE

* *

2. 1. 2012

ASORKD otevírá kausu Rožmitálský zámek

Více najdete ZDE

……………………………………………………………………

ROK 2011

18. 12. 2011

Vyjádření ASORKD k úmrtí Václava Havla

Najdete ZDE

* *

2. 9. 2011

Účast ASORKD na pietní vzpomínce u hrobu Josefa Labitzkého a Heinricha Mattoniho

Prezident Asociace Pavel P. Ries se v pátek 2. 9. 2011 zúčastnil, spolu s členkou prezidia Asociace Petrou Lahodovou, vzpomínkové akce karlovarské Společnosti přátel Josefa Labitzkého spojené s mezinárodní konferencí o tomto fenomenálním skladateli a zakladateli Karlovarského lázeňského orchestru (dnes Karlovarský symfonický orchestr), který je z nejstarších v Evropě (založen 1835). Po konferenci pak na karlovarském hřbitově v Drahovicích, spolu s členy společnosti a hosty, položili na hroby Josefa Labitzkého (1802-1881) a jeho syna Augusta Labitzkého (1832-1903), za Asociaci květiny. Skladbu A. Labitzkého Hluboký žal zahrál na housle přítomný Jiří Preisinger, konzertmeister a virtuos Johann Strauss Orchestru v Coburgu, který vážil cestu na tuto vzpomínkovou slavnost až z Německa.

Vzpomínkové akce se zúčastnil též starosta rodného města  Josefa Labitzkého, Krásna, Miroslav Kirejev s doprovodem. Přestože byli pozváni představitelé města Karlovy Vary i média, nedostavil se nikdo z pozvaných. Předseda SPJL pan Bohumír Hájek, který je zároveň dirigentem Orchestru Grandhotelu Pupp, nahrál s tímto Orchestrem Labitzkého čtverylku, op. 103 Vzpomínka na Kyselku, jehož nahrávku Asociace obdrží darem. Více o Josefu Labitzkém se můžete dozvědět v Toulkách s Ladislavem Smoljakem České televize ZDE. Dokument je doprovázen hudbou tohoto krále valčíků.

Asociace spojila svoji návštěvu se záměrem poklonit se též památce Heindricha von Mattoniho u příležitosti 181. výročí jeho narození.  Všichni zúčastnění se tedy, po pietním aktu u hrobu Josefa Labitzkého, přesunuli k hrobce rodiny Mattoni, kde prezident Asociace položil květiny v uctění památky geniálního a kultivovaného podnikatele Heinricha von Mattoniho. Krátce při tom pohovořil o jeho odkazu v lázních Kyselka, o jehož záchranu, jako celku, Asociace usiluje.

Asociace svojí účastí na vzpomínkové akci, pořádané karlovarskou Společností přátel Josefa Labitzkého, chtěla podpořit tuto Společnost a to především ve větší medializaci její osvětové činnosti. V této věci proběhnou ještě mezi ASORKD a SPJL další jednání.

(Více fotografií k této akci najdete ve fotogalerii.)

* *

1. 9. 2011
Asociace chce nádraží v Mladé Boleslavi prohlásit kulturní památkou

Podle názoru Asociace splňuje budova podmínky pro zapsání do seznamu nemovitých kulturních památek a jako taková by měla být státem chráněna. Podnět ZDE. Budova má být dle plánu ČD, a.s. zdemolována a nahrazena ke všeobecnému překvapení sklobetonovou haluznou. V této věci exisutje i petice, kterou podepsalo již 2,000 občanů protestujících proti demolici historického nádraží. http://petice-nadrazi.webnode.cz/index/

Budova je nejen architektonickým dědictvím města a regionu, ale i místem, kterým křižovaly šťastné, ale i otřesné okamžiky českých dějin: Stavba železnice z Prahy do Mladé Boleslavi přes Kralupy nad Vltavou byla zahájena v roce 1863 a slavnostní první jízda na této trati proběhla 15. října 1865. V červnu roku 1866 přijížděly na hlavní nádraží vagóny plné raněný a mrtvých z prudkých bojů u Mnichova Hradiště. V roce 1891 odtud odjížděli Boleslavané na nové pražské výstaviště u Holešovic, kde se konala Jubilejní zemská výstava, která se stala ukázkou rozvoje a vyspělosti českého průmyslu a podnikání. V letech 1891, 1899 a 1906 navštívil Mladou Boleslav právě na hlavním nádraží rakouský-uherský císař František Josef I. Vždy se jednalo o několikaminutovou záležitost, císař vystoupil z vlaku a byl pozdraven zástupci města a přítomným obyvatelstvem a následně pokračoval v jízdě dál. Od roku 1914 odjížděli z nádraží na frontu příslušníci boleslavského 36. pěšího pluku. Mnozí z nich se domů živí nevrátili stejně jako básník František Gellner, mnozí se vrátili coby českoslovenští legionáři bojující za československou samostatnost ve Francii, Itálii a Rusku a hlavní nádraží se pro ně stalo branou do jejich rodného kraje. Z nádraží odjížděli sokolové na světově proslulé všesokolské slety na pražské Letné. Svědkem nebývalých tragédií bylo nádrží v době 2. světové války, kdy se zde s domovem loučili Boleslavané židovského původu, odjížděli na smrt do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Vrátila se z nich jen hrstka. Když dne 5. května 1945 propuklo v Praze ozbrojené povstání, bylo hlavní nádraží prvním místem Mladé Boleslavi, kde byla vyvěšena československá vlajka.

Vedle historicky cenného objektu se tedy jedná o objekt nabitý energií historické paměti národa. Současné vedení Českých drah se chová k této paměti národa s barbarskou nekulturností!

* *

11. 8. 2011
Asociace dává podnět na prohlášení ŽST Karlovy Vary – Horní nádraží za kulturní památku

Karlovarské nádraží Buštěhradské dráhy – dnešní Horní nádraží, bylo postaveno na území obce Rybáře. Výpravní budova byla vystavěna Buštěhradskou dráhou podle  typového  plánu  inženýra  Josefa  Chvály. Podnět ZDE

* *

10. 8. 2011
Asociace chce převzít památkové objekty v Kyselce

Asociace vyslyšela výzvu Karlovarských minerálních vod a C.T.S.-Duo, které před dvěma měsíci sdělily. že předají památkové objekty v Kyselce tomu, kdo se o ně bude chtít starat. Více ZDE

* *

1. 8. 2011
Shořely Petrovy boudy. Někdo je zapálil. Stavba nového hotelu tak má volnou cestu

Dnešního dne média oznámila zprávu, že z neděle na pondělí zcela shořel komplex Petrových boud – národní kulturní památka – která byla od roku 1811 (postavil ji tehdy Johann Pittermann) ozdobou Krkonoš a častým útočištěm návštěvníků těchto našich krásných hor. Celý text Petra Šefla ZDE: Shořela Petrova bouda

1. 8. 2011
Seriál ČT: Příběhy domů

Pondělní díl se jmenuje Mrakodrap na návsi. Věnuje se paneláku uprostřed města Dobříš. Šestnáctiminutový dokument velmi výstižně ukazuje vztah člověka k prostředí, ve kterém žije. Stejně tak absurditu předlistopadové výstavby. Současnost bohužel ukazuje, že diktát ideologie nahradil diktát peněz.

Odkaz na dokument ZDE

* *

25. 7. 2011
Představitelé ASORKD se zúčastní jednání výboru Senátu PČR

Předseda Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva  a petice PhDr. Jaromír Jermář vyzval prezidenta ASORKD Pavla P. Riese k účasti na jednání o plánované demolici domu na Václavském náměstí v Praze.  Ten pozvání s potěšením přijal a 3. srpna se schůze výboru zúčastní. Pozvánka zde: Výbor-Ries-pozvánka na 12.schůzi

* *

2. 7. 2011
UNESCO dalo dárek Josefu Hlávkovi k jeho 180. narozeninám

Více ZDE.

* *

11. 6. 2011
Asociace píše ministru kultury Jiřímu Besserovi ve věci plánované demolice domu na Václavském náměstí v Praze

Vážený pane ministře, přečetli jsme pečlivě Vaše zdůvodnění souhlasu s demolicí domu na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice, které jste zveřejnil v otevřeném dopise.

Více ZDE
Otevřený dopis ministra Bessera ZDE

* *

7. 6. 2011
Stanovisko Památkové inspekce MKČR k porodnici U Apolináře

Lze tedy konstatovat, že závazná stanoviska MHMP vydána odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP v této věci jsou již nepřezkoumatelná a tuto vlastnost měla již před podáním Vašeho podnětu.

Více ZDE

* *

5. 6. 2011
Vyjádření k demolici domu na Václavském náměstí

ASORKD se připojuje k institucím i občanským seskupením, které hájí zachování tohoto domu. Důvodem proti demolici je nejen kvalitní a na svou dobu avantgardní architektura, ale i nebezpečí poškození prostoru Václavského náměstí i panoramatu pravobřežního svahu předimenzovaným navrženým objektem.

Celé vyjádření ke stažení ZDE

* *

17. 4. 2011
Zchátralé památky v majetku Karlovarských minerálních vod

KMV známé prodejem vody Mattoni neustále ujišťují veřejnost, že jim osud zchátralých objektů v areálu lázní Kyselka není lhostejný. Asociace je však přesvědčena, že skutečným cílem KMV je dosáhnout sejmutí památkové ochrany z lázeňských objektů (nyní MKČR rozhoduje o podnětu vlastníka) a následná demolice. Na místě lázní má být vybudováno parkoviště. O tom, že je současný vlastník C.T.S. Duo jen nastrčenou společností právě KMV, přinese Asociace v nejbližších dnech důkazy. Nyní jsme se zaměřili na vlastní majetek KMV, který je památkově chráněn. Očekávali byste, že společnost s italským vlastníkem a se stamilionovými zisky bude dodržovat české zákony?

Jak naše pátrání dopadlo, můžete již nyní shlédnout ZDE.

* *

15. 4. 2011
Národní kulturní památka staré čistírny odpadních vod v Praze 6

Diskotéky v národní kulturní památce? Prodávání exponátů do sběrných surovin? Ve staré čistírně odpadních vod v pražské Bubenči nic neobvyklého. Na asociaci ASORKD se obrátili bývalí členové Ekotechnického musea, které objekt spravuje.

Více ZDE
Iniciativa Zachraňme starou čistírnu zprovoznila web

* *

11. 4. 2011
Vedeno správní řízení s Karlovarskými minerálními vodami a C.T.S. Duo

Asociaci to ve svém vyjádření sdělil vedoucí odboru památkové péče karlovarského magistrátu Antonín Haidlmaier. Tomu byl 23. března asociací odeslán podnět k přijetí opatření, které by mělo za cíl přimět vlastníky památkově chráněných objektů v bývalých lázních Kyselka technicky zabezpečit historické budovy, aby bylo zastaveno jejich chátrání.

Více ZDE

* *

24. 3. 2011
Karlovarské minerální vody nemluví pravdu

Asociace včera vydala tiskovou zprávu , ve které žádá státní orgány, aby vlastníky památkově chráněných objektů v areálu bývalých lázní Kyselka přiměly zastavit chátrání cenných objektů. Ve svém podnětu Asociace uvedla, že vlastníky památkových budov jsou C.T.S. DUO a Karlovarské minerální vody, a.s. ČTK vydala zprávu, ve které mluvčí KMV Bibiana Beňová uvedla: „Společnost KMV není a nikdy nebyla vlastníkem objektů areálu bývalých lázní v Kyselce a na jejich současném stavu nemají žádný podíl.“ KMV vlastní bývalý lázeňský hotel č.p. 53, o jehož technickém stavu a úrovni života zbývajících nájemníků psal v září loňského roku Deník Šíp. Článek nesl název „Zoufalí nájemníci: Žijeme v domě hrůzy.“ Jak je z výpisu katastru nemovistostí zřejmé, tento objekt dosud vlastní KMV, a.s.

Celé znění TZ k přečtení ZDE

* *

23. 3. 2011
Kauza lázní Kyselka

Památková asociace ASORKD chce přimět vlastníky lázní Kyselka k okamžitému zabezpečení budov a vyzývá státní orgány k udělení pokuty kvůli havarijnímu stavu historických budov. Vlastníky budov jsou pražská firma C.T.S. – DUO a Karlovarské minerální vody. Není možné, aby lázně, které přežily dvě světové války a komunismus nepřežily demokratický režim,“ říká Pavel P. Ries, prezident Asociace.

Podnět naleznete ZDE

* *

18. 3. 2011
ASORKD otevřela novou kauzu

Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze porušuje památkový zákon u přestavby části kulturní památky!

Vice ZDE

* *

18. 3. 2011
Historický most v Brandýse nad Labem

Asociace dnes podala návrh na prohlášení mostu z roku 1878 v Brandýse nad Labem za kulturní památku.

Návrh ke stažení ZDE

Celá tisková zpráva ZDE

* *

11. 3. 2011
Nádraží Ústí nad Orlicí

Rekonstrukce historické budovy nádraží v Ústí nad Orlicí z roku 1874 bude zahájena již v roce 2012. Dohodli se tak ministři kultury a dopravy Jiří Besser a Vít Bárta při své návštěvě v Ústí nad Orlicí. Budova měla být zdemolována již v roce 2009. Nestalo se tak po masových protestech, které v roce 2008 inicioval současný viceprezident ASORKD Martin J. Kadrman.

(Podrobnosti ZDE).

* *

17. 2. 2011

Asociace vydala tiskovou zprávu ke skandálu týkajícího se demolice historicky cenného mostu v Brandýse nad Labem. Jeho rekonstrukce by byla o 100 milionů korun levnější než demolice a stavba mostu nového.

(Podrobnosti ZDE)

* *

9. 2. 2011
Vyjádření Asociace k převozu Muchovy Epopeje do Prahy

Asociace se již v loňském roce vydala své stanovisko k nechutné tahanici kolem Epopeje viz ZDE. Doufali jsme, že po volbách se situace změní, pokud nebude celá pražská radnice modrá. Jak je vidět naředění modré s oranžovou nepřineslo žádnou změnu. V době všeobecného šetření neví zřejmě Magistrát města Prahy, co z penězi daňových poplatníků, a tak je opět zcela nesmyslně utrácí. Proč asi?

Více najdete ve složce Stanoviska

* *

6. 2. 2011
Stanovisko Asociace k iniciativě za záchranu Nákladového nádraží Žižkov v Praze

Vyjadřujeme plnou podporu sdružení Tady není developerovo, o.s. v jeho iniciativě za záchranu Nákladového nádraží Žižkov.

Více najdete ve složce Stanoviska

* *

15. 1. 2011

Asociace plně přebírá iniciativu Pavla P. Riese v záchraně unikátního komplexu lázeňských budov v obci Kyselka na Karlovarsku. Více informací na samostatném webu Zachraňte lázně Kyselka, kde můžete podepsat PETICI na záchranu těchto unikátních lázní, o kterých se zde dozvíte i mnohé z jejich historie. Shlédnout zde můžete aktualizovanou Obrazovou synopsi, která měla velký ohlas v celé České republice, ale i v zahraničí a podívat se na oceněný videospot.

………………………………………………………………
Konec archivu

Comments are closed.

oknaminska.by europotolki.by алюплюс окна в киеве Шины Bridgestone
ambien online no prescription atarax online without prescription ativan online pharmacy buspar online without prescription buy cymbalta without prescription buy cymbalta online buy lexapro online without prescription buy lexapro no prescription lexapro for sale lexapro online no prescription lexapro online pharmacy lexapro online without prescription buy lexapro without prescription buy lexapro online buy lexapro online no prescription