vps hosting reviews

Etický kodex

ETICKÝ KODEX

ASOCIACE PRO OCHRANU A ROZVOJ
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

(dále jen ASORKD)

Přijetím za člena nebo pokračováním v členství v ASORKD člen souhlasí s dodržováním tohoto Etického kodexu. Porušení kteréhokoliv pravidla Etického kodexu může být důvodem pro disciplinární řízení vedené prezidiem ASORKD, při kterém může být žádáno vysvětlení či náprava a rozhodováno o sankcích – napomenutí nebo vyloučení z řad členů ASORKD.

1. Člen ctí zákony, jiné předpisy či normy, které upravují chování a jednání subjektů působících ve veřejném sektoru, a vykonává svoji činnost erudovaně a čestně, v souladu s dobrými mravy, stanovami ASORKD a tímto Etickým kodexem. Člen nespolupracuje s institucemi a podnikatelskými subjekty, jejichž činnost je v rozporu s právním řádem České republiky a dobrými mravy.

2. Člen se vědomě neúčastní žádných protiprávních aktivit, neobchází zákony a jiné předpisy a nejedná v rozporu s dobrými mravy. V zájmu ochrany a rozvoje kulturního dědictví si budou členové poskytovat vzájemné a pravdivé informace o negativním působení konkrétních subjektů.

3. Člen nesmí vědomě pronést lživá, zavádějící nebo klamavá vyjádření či tvrzení, vztahující se k ochraně a rozvoji kulturního dědictví nebo k profesionální kvalifikaci či schopnosti vlastní nebo ostatních kolegů.

4. Člen spolupracuje s ostatními členskými občanskými sdruženími a společnostmi, pokud je to ve veřejném zájmu. Veškerá jeho činnost směřuje k trvalému posilování důvěryhodnosti a dobré pověsti zapsaných spolků chránících kulturní dědictví. Při takové spolupráci úmyslně nepoškodí jiné zapsané spolky, respektuje zásady zdvořilosti a kolegiality. ASORKD, veřejnost i státní orgány musí být pravdivě informovány o skutečném stavu projednávané věci.

5. Mezi svými členy nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.

6. Člen je povinen řádně plnit své finanční závazky vůči ASORKD.

7. Spolupráce ASORKD a jejího člena se řídí vzájemným respektováním práv a povinností obou stran.

8. Člen se nesnaží získat nečestným způsobem důvěrné informace o ostatních členech ASORKD, interních záležitostech a činnostech svého profesního kolegy.

Comments are closed.

oknaminska.by europotolki.by алюплюс окна в киеве Шины Bridgestone
ambien online no prescription atarax online without prescription ativan online pharmacy buspar online without prescription buy cymbalta without prescription buy cymbalta online buy lexapro online without prescription buy lexapro no prescription lexapro for sale lexapro online no prescription lexapro online pharmacy lexapro online without prescription buy lexapro without prescription buy lexapro online buy lexapro online no prescription