vps hosting reviews

AKTUALITY

ARCHIV STRÁNKY

Mnoho spolků se v regionech setkává s arogancí a neochotou místních úřadů. Občanským iniciativám chybí právní a jiné odborné poradenství.

Hlavním úkolem ASORKD je ochrana přírody, krajiny, životního prostředí a hmotného i nehmotného kulturního dědictví, které představuje kvalitu životního prostředí v naší zemi. Dále zastupuje, poskytuje odborné poradenství svým členům a rozvíjení jejich činnosti.

30. 5. 2018

PŘÍSPĚVEK DO PANELOVÉ DISKUSE STAVEBNÍHO FÓRA

Na den 31. 5. 2018 je svoláno Stavební fórum do hotelu Adrie v Praze. K panelové diskusi byla za ASORKD přizvána viceprezidentka ASORKD Ing. arch. Marie Švábová. Jednotliví panelisti vystoupí s těmito příspěvky do diskuse:

 1. T.  Běhounek (BNT)  – Stručný přehled relevantní legislativy s důrazem na nový chystaný zákon o památové péči a jeho novinky oproti „starému“,
 2. M.  Ševčík (MS architekti) – Různorodý přístup architektů k revitalizaci památkových objektů (konkrétní projekty Jinonický dvůr, ostravské NPÚ a Ritz-Carlton),
 3. M. Honěk (V Invest) – Development/výstavba a památková péče – přidaná historická hodnota, problémy v praxi, projekt Jinonický dvůr,
 4. M. Zídek (ředitel odboru památkové inspekce MK) – Výstavba z hlediska památkové péče, kritéria a práce památkářů, nová legislativa,
 5. M. Švábová (ASORKD) – Občanské iniciativy a památková péče.
  Příspěvek Marie Švábové si můžete přečíst ZDE.

Jakmile budeme mít k dispozici i ostatní příspěvky do diskuse, budou zde zveřejněny.

* *

25. 3. 2018

ZEMŘEL PROFESOR KAREL STRETTI

S velkým zármutkem jsem se dozvěděli, že včera v odpoledních hodinách zemřela významná osobnost a to prof. akademický malíř a restaurátor Karel Stretti (narozen: 1943). Zde jeho profesní životopis: http://www.restauro.cz/archiv/Stretti.htm.

Profesor Karel Stretti působil na AVU stále i po odchodu do důchodu a to jako školitel v Ateliéru restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky svého nástupce Doc. MgA. Adama Pokorného.

Kdo jste pana profesora Karla Strettiho znali a chcete si ho živě připomenout, tak to může udělat třeba pomocí níže uvedených dokumentů.

V roce 2006 vznikl ve spolupráci s ČT dokument Tradice a historická kontinuita o rekonstrukci a přestavbě Restaurátorské školy AVU. Profesor Stretti, coby tehdejší vedoucí pedagog této školy, zde vystupuje na několika místech a to ZDE, ZDE a ZDE.

Dále si můžete pana profesora připomenout v dokumentu Restaurování koexistence umění a vědy, který pojednává ve velké šíři o restaurátorské škole malířské prof. Strettiho. Dokument byl realizován v roce 2001 z grantu Ministerstva školství a na scénáři se významně podílel prof. Karel Stretti.

Profesor Karel Stretti nám bude velmi chybět a to jak profesně, tak lidsky.

* *

23. 3. 2018

MK ČR SE SNAŽÍ DOSTAT PASKVIL NOVÉHO ZÁKONA O OCHRANĚ PAMÁTKOVÉHO FONDU ZNOVU DO SNĚMOVNY

Exkluzivně: odpovědní úředníci, kteří nesou zodpovědnost  za odmítnutý paskvil nového památkového zákona se jej znovu snaží podstrčit Poslanecké sněmovně a to prakticky beze změn a to vzdor mnoha protestů odborníků, kteří zaslali v této věci otevřený dopis ministru kultury – viz níže článek z 15. 2. 2018!

Níže si porovnejte obě verze
Tzv. nová verze Zákona o ochraně památkového fondu – ZDE
Neschválená verze Zákona o ochraně památkového fondu - ZDE

* *

15. 2. 2018

DALŠÍ OTEVŘENÝ DOPIS MINISTRU KULTURY K ZÁKONU O PAMÁTKÁCH OD ČTYŘ SPOLKŮ

Dne 19. ledna byl ministru kultury v demisi zaslán otevřený dopis, který reaguje na prohlášení ministra kultury v médiích, že se hodlá věnovat novele zákona o státní památkové péči a problematice evidence kulturních památek. Otevřený dopis podepsaly čtyři spolky a to:

 1. Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z. s.
 2. Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče
 3. Památkářská obec českokrumlovska
 4. Klub Augusta Sedláčka z. s.

Dostali jsme svolení zveřejnit tento otevřený dopis na našich stránkách a tak si jej můžete celý přečíst ZDE.

ASORKD se otevřeným dopisem ke stejné problematice obrátilo na ministra kultury 2. února 2018 – viz zpráva níže. Reakce ze strany pana ministra zatím žádná.

Je neuvěřitelné, že na MK ČR stále sedí lidé, kteří nesou zodpovědnost za předložený paskvil nového památkového zákona, který pro jeho nekvalitní provedení nebyl přijat Poslaneckou sněmovnou PČR a kteří se snaží o jeho nové prosazení bez sebemenší reflexe.

* *

9. 2. 2018

OTEVŘENÝ DOPIS MINISTRU KULTURY Z 2. 2. 2018
A DÁLE VYJÁDŘENÍ K LIBEŇSKÉMU MOSTU Z 6. 2. 2018


Napsali jsme otevřený dopis ministru kultury ohledně nového zákona na ochranu památkového fondu ČR.

Dopis je k dispozici ZDE
Dále přinášíme příspěvek do diskuse ke kauze Libeňského mostu. Celou úvahu Ing. arch. Marie Švábové o mostě jako nenahraditelné součástí významného pražského urbanistického celku najdete ZDE.

Odkaz na další články pojednávající o Libeňském mostu  ZDE a ZDE.

* *

22. 1. 2018

PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA LOGISTICKÝCH HAL V OBCI ZDIBY

Naprosté selhání Národního památkového ústavu – pokolikáté již –  a stavebního úřadu MÚ Klecany! Památkáři z NPÚ zřejmě nic neví o čl. 6 Benátské charty. Doporučujeme jim, aby si jej přečetli!

Viceprezidentka ASORKD Ing. Arch Marie Švábová posuzuje zamýšlenou výstavbu hal ve Zdibech z hlediska vlivu urbanistické hodnoty zástavby obce a vlivu na prostorové vztahy přilehlé krajiny. Supluje tak práci především za památkáře z NPÚ. Ti by především měli být schopni takové vyjádření poskytnout. Zoufalí obyvatelé obce Zdiby by se pak nemuseli obracet na dobrovolné zájmové spolky.

Celé vyjádření viceprezidentky ASORKD najdete ZDE

*

JAK SE DĚLÁ METROPOLITNÍ PLÁN
aneb o nádraží v Bubnech, nám. Curieových v Praze 1
a o Vítězném nám. v Praze 6

Liberální kapitalismus, který je řízený výhradně rukou volného trhu, nepřeje plánování, ani tomu územnímu ne. Ruka volného trhu shání především zisk – a to okamžitý bez ohledu na nevratné ztráty v budoucnosti. Nechce se omezovat nějakými dlouhodobými strategickými záměry a regulativy. Od 90. let se přestal skutečný urbanismus u nás dělat – jen doprava a sítě se snad řešily. To ale pro rozvoj města pro lidi nestačí. Pokud si tuto realitu nepřipustíme a nevyvodíme z ní důsledky, nemůžeme od Metropolitního plánu moc očekávat.

Celá úvaha Ing. Arch. Marie Švábové ZDE

* *

19. 1. 2018

VYJÁDŘENÍ K NÁVRHU BYTOVÉHO DOMU – TZV. MARŠMELOUN – V ULICI U MILOSRDNÝCH V PRAZE 1

Je nutné připomenout, že klášter sv. Anežky České je nejstarší dochovaným gotickým
areálem u nás – znehodnocení předimenzovanou utilitární stavbou je skutečným barbarstvím, které ničí úsilí generací architektů a kunsthistoriků o jeho zachování.

Odbor památkové péče MHMP svým závazným stanoviskem ke stavbě Maršmelounu hrubě porušuje Benátskou chartu, jejíž je ČR signatářem.

Podrobně ZDE

* *

16. 8. 2017

Zajímavý příspěvek k současnému vzpomínání na povodeň v Praze v r. 2002

V ČT 24 se v poslední době několikrát denně připomíná hrůza povodní, především těch v r. 2002. Neblahé vzpomínky by bylo dobré rozmnožit o jednu zajímavost, která je svým způsobem aktuální v Praze i dnes.  Povodňová ochrana byla zpracována na vysoké úrovni již v roce 1980 na objednávku Útvaru hlavního architekta města Prahy (dále ÚHA) v Hydroprojektu a ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů (SURPMO).

Celý zajímavý článek Ing. arch. Marie Švábové, který vede k úvaze, že jsme se mohli vyhnout tak obrovským škodám na památkách a majetku nebo je alespoň podstatně zmírnit, pokud by byl dopřán sluch odborníkům, najdete ZDE

* *

14. 8. 2017

Urgujeme odpověď ministra kultury na náš dopis ohledně Květinového domu

Dne 6. 6. 2017 jsme poslali dopis ministrovi kultury, kde jsme jej žádali o revizi architektonického návrhu tzv. Květinového domu, který má nahradit bouraný Kozákův dům. Realizace Květinového domu, v podobě v jaké je navržen, fatálně poškodí kultovní prostor horní části Václavského náměstí. Očekáváme, že když už MK nedokázalo zabránit zbourání Kozákova domu, že se ministr kultury bude alespoň snažit o to, zmírnit napáchanou kulturní škodu. Danielu Hermanovi nestál náš dopis za odpověď a tak mu dopis zasíláme znovu v očekávání, že nám po této urgenci odpoví.
Jedná se o razantní architektonický zásah do kultovního prostoru národa a to by zejména ministru kultury nemělo být lhostejné. Pokud Daniel Herman není schopen vnímat to, co pro národ znamená prostor kolem sousoší sv. Václava (i když s jeho duchovním vzděláním by to bylo věru s podivem) a koncept, který mu vtiskli naši kulturní předkové, velmi mu doporučujeme, aby si přečetl úvahy o tomto prostoru od Ing. arch. Marie Švábové a zejména esej dr. Vladimíry Koubové – nejlépe v její rozšířené verzi – tu by měl ministr kultury se svým vzděláním zejména ocenit.

Urgentní dopis ministru kultury najdete ZDE

Celou kauzu vnímáme jako zásah do kulturních hodnot a proto zařazujeme do rubriky Kulatý stůl – strategie k udržitelnosti základních hodnot úvahu viceprezidentky ASORKD Ing. arch. Marie Švábové Divoká privatizace pokračuje a Esej dr. Vladimíry Koubové (ve dvojí verzi – stručné a rozšířené) Podivný příspěvek k výročí obnovy české státnosti v r. 2018 – Květinový dům na Václavském náměstí.

* *

19. 7. 2017

Vlastní neschopnost se těžko obhajuje a tak je třeba ji na někoho svést

Reakce na odpověď ministra kultury Hermana na interpelaci poslance Jaroslava Holíka.

Poslanec Jaroslav Holík se v interpelaci zeptal pana ministra kultury na další osud Slovanské Epopeje a položil mu i další otázky v souvislosti s cestou této kulturní památky do Japonska a zpět. Odpověď ministra Hermana najdete ZDE. Protože se v ní ministr nepěkně otřel o ASORKD reagujeme na jeho text. Tedy -

 1. ASORKD nemá nic společného s obavami o návratu SE  kvůli kauze Diag Human.
 2. ASORKD se v obavách vyjadřovala vždy z pozice odborně restaurátorské. Ministerstvo kultury ani na jeden z takto koncipovaných dopisů ASORKD nikdy neodpovědělo. Podtrhujeme nikdy a to ani v zákonné lhůtě, jak by mělo!
 3. MK ČR nikdy nenařídilo GHMP provést doporučené stěry z povrchu malby ani z rubové strany plátna ke zjištění pravého stavu 20-ti obrazů Slovanské epopeje.
 4. MK ČR nikdy nenařídilo GHMP provést doporučené UV snímky z každého obrazu před cestou do Japonska – rovněž ke zjištění skutečného stavu Slovanské epopeje.
 5. Ostudné je, že ministr kultury již poučen o posudku pana Michala Tomka, který je bez podkladů a nemá tudíž žádnou vypovídací hodnotu s tímto v podstatě neprávoplatným posudkem dále operuje a to na půdě parlamentu ČR! Otázka zní PROČ to dělá? PROČ tyto desinformace „pouští“ do Parlamentu ČR?
 6. Kolik členů má či nemá Asorkd  není důležité. Důležité však je, že odborná posouzení, které vydává mají pravdivý podklad, vycházejí z letitých zkušeností, jsou s odborníky konzultovány a jimi podepisovány. Tak se také stalo, že spolu s mnoha dalšími odborníky byly naše odborné argumenty ohledně vývozu SE natolik přesvědčivé pro Senát PČR, že k této záležitosti vydal jeho výbor pro vědu, kulturu a petice zásadní usnesení (viz ZDE). Věříme, že si toto usnesení pan ministr přečetl a neskončí v jeho odpadkovém koši, jako tomu bylo s našimi dopisy jak jemu tak MK ČR.
 7. Z uvedených svých selhání a selhání jeho týmu by měl vyvodit pan ministr důsledky a nesnažit se z nich trapně vykrucovat znevažováním skutečných odborníků.
  Snad nejtrapněji působí jeho vykrucování nad neschváleným Památkovým zákonem. Dlouhou anabázi, kterou jsme s tímto zákonem zažili a s neschopností týmu pana ministra velmi dobře a trefně popsal Martin Kadrman ve svém článku Herman dostal od poslanců tvrdý políček na webu Argument ZDE – velmi doporučujeme k předčtení.
  To, že ministr kultury používá naše připomínky k dehonestaci veřejnosti – občanské společnosti – považujeme za nehoráznost.

* *

13. 7. 2017

Památkový zákon byl zamítnut – co dál?

Ing. arch. Marie Švábová

Spolu s dalšími spolky a odborníky jsme udělali maximum pro to, aby byl nový památkový zákon zamítnut. Podařilo se.

Navržený zákon se staral  jen o administrativní postupy schvalování  projektů a kompetenční vztahy mezi institucemi navzájem a k občanům.

Především nedovedl chránit památky nemovité – tedy to nejcennější z našeho kulturního dědictví – naše památková města. K jednotlivým památkám přistupoval jako k volným artefaktům. Nedovedl zohlednit, že nedílnou součástí hodnoty památkových měst je prostor, který k nim neoddělitelně patří. Nechránil prostředí jednotlivých památek, nechránil neregistrovanou zástavbu památkových měst. Neuměl ani rozlišit její velmi různou hodnotu. Ta spočívá právě v jejich urbanistických vztazích.

Celou úvahu viceprezidentky ASORKD najdete ZDE.

ZDE se můžete také podívat na rozhovor s viceprezidentkou ASORKD na ČT24 o Památkovém zákonu, a to 12. 7. 2017, tedy krátce před tím, než šel tento zákon v Poslanecké sněmovně do třetího čtení a nakonec nebyl poslanci schválen.

Odvolejte z funkcí autory zamítnutého Památkového zákona!

ASORKD vydala TZ, ve které vyzývá předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, aby zvážil neprodlené odvolání politické náměstkyně ministra kultury a jednu ze tří hlavních autorů návrhu zákona Annu Matouškovou„Pokud ji hnutí ANO jako politickou náměstkyni odvolá, ušetří do voleb státnímu rozpočtu 360 000 korun. Za to by se dala opravit střecha na některé chátrající kulturní památce. Se svým platem přesahujícím 90 000 korun je totiž paní Matoušková nejdražší střihačkou pásek ve střední Evropě,“ říká Martin J. Kadrman, viceprezident ASORKD.

ASORKD zároveň  žádá o odvolání dalších dvou autorů Památkového zákona a to Jiřího Vajčnera a Martina Zídka.

Celou tiskovou zprávu ASORKD najdete ZDE.
Obhajovací řeč ministra kultury Daniela Hermana v PS PČR – ZDE.
Procedura, která by čekala poslance, kdyby zákon nezamítli – ZDE.

* *

2. 7. 2017

Kulatý stůl – strategie k udržitelnosti základních hodnot

Do této rubriky přibyl nový zajímavý příspěvek od PhDr. Vladimíry Koubové k výročí Svatováclavské koruny, který doporučujeme k přečtení. Vladimíra Koubová se ve svém příspěvku zamýšlí nad nadosobním státotvorným významem Svatováclavské koruny.

Příspěvek najdete ZDE

* *

28. 6. 2017

Senát vyzval MK ČR, aby zamezilo dalšímu vývozu Slovanské epopeje

Naše obrazové důkazy o poničení jednotlivých pláten a neexistence kompletního detailního průzkumu díla byla natolik zřejmá, že hlavní restaurátor Tomáš Berger přiznal, že kompletní restaurování tolik zkoušeného díla nejenže nebylo dodnes provedeno, ale dokonce ani není plánováno! V současné době se provádí pouze lokální zaflikování nejponičenějších míst,“ říká Martin J. Kadrman, viceprezident ASORKD a dodává, že senátoři se podivili nad rozsahem odborného posudku vypracovaného malířem Michalem Tomkem pro ministerstvo kultury. Tomek 680 m2 pláten prozkoumal za necelé tři hodiny. Jeho kladný posudek má rozsah necelé jedné poloviny formátu A4. Senátoři Tomka proto chtěli vyslechnout, ten však odmítl přijít.

Je to další důkaz nekompetentnosti současného ministra kultury.

Celou tiskovou zprávu ASORKD si můžete přečíst ZDE

48. usnesení Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu,
lidská práva a petice Senátu PČR ze 7. schůze
si můžete přečís
t ZDE

* *

27. 6. 2017

Peníze a moc přebijí každý odborný argument aneb zcestná argumentace MHMP ohledně „Maršmelounu“

Věcný argument je v dnešní „postpravdivé“ době vzácný. Obecně uznávané hodnoty jsme zpochybnili, na co se tedy můžeme ve svých argumentech odvolávat? Uctíváme pluralitu názorů bez hranic, jak můžeme dojít k závěru, který z nich je lepší, když obecně přijatá hodnota (kritérium) chybí? Jediné, co jsme dosud nezpochybnili, jsou peníze a moc – ty zřejmě nahradí každý argument.

A tak klidně a bez uzardění vydává  prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, u svého projektu „Maršmelounu“ v Praze korunní římsu fasády za něco, co jí není a ani být nemůže a označuje za hřeben střechy střechu rovnou! Ukazuje tak svým studentům, jak žonglováním s pojmy je možné plnit přání investora, který tak získá dvě patra navíc. Co na tom, že bude znehodnocena Národní kulturní památka a popřeny odvěké pojmy v profesi?! „„Toto je můj velký boj za dobrou moderní architekturu na našem území. Domnívám se, že památkáři zůstali v dobách minulých a moderní architektuře nerozumí,“ řekl o svém projektu Fránek v ČT. A tak je nutné je česky vyčůraně obejít, že pane profesore, nevzdělance jedny!

Více najdete ZDE

* *

26. 4. 2017

My Prahu nedáme, radši ji zbouráme aneb divoká privatizace pokračuje

„Tak nám zabili Ferdinanda…“, ale ne, to je odjinud, bourají nám dům na Václavském náměstí. „A který dům, paní Müllerová?“
„No ten na rohu Václaváku a Opletalovy ulice.“
Ale nechme klasiku a řekněme si to rovnou. Magistrátní památkáři chrání zájmy developera a ne kulturní dědictví této země! Desetiletý boj o záchranu tohoto domu tak končí jeho bouráním! Je to totální selhání památkové péče! Ostatně pro Prahu příznačné.

Připomeňme si jeden vtip z totality, jak na Václavským náměstí zvrací jeden poněkud společensky unavený muž. Jde kolem něj nějaká paní a říká mu: „A víte, že se vám ani nedivím.“

K tomuto naprostému selhání památkové péče se vyjádřila:
viceprezidentka ASORKD Ing. arch. Merie Švábová – ZDE a ZDE
předsedkyně Klubu Za starou Prahu Kateřina Bečková – ZDE

* *

24. 3. 2017

Novému vedení Středočeského kraje je zřejmě lhostejný osud zámku v Přerově nad Labem

Pokud by tomu tak nebylo, pokusil by se Kraj nějak umravnit Radu Českého rozhlasu a vyzval by jí, aby zámek, který za komunismu ČRo získal zadarmo, předal bezúplatně městu Přerovu nad Labem, který o něj má zájem a má pro něj kulturní využití. Investice do jeho rekonstrukce přeci nemusí být řešena jednorázově, ale může být rozložena do více let. Vysvětlující dopis paní hejtmanky není pro nás tedy postačující, jak paní hejtmanka v jeho závěru doufá a vyzýváme ji, aby Kraj zahájil jednání s ČRo o bezplatném převodu zámku na město!

Dopis paní hejtmanky, kterým odpovídá na náš dopis najdete ZDE

Použité foto: Petr Topič – MAFRA

* *

16. 3. 2017

Český rozhlas opět roztáčí nechutný amorální taneček kolem prodeje zámku v Přerově nad Labem

DLOUHODOBĚ UPOZORŇUJEME, ŽE SE KOLEM TÉTO TRANSAKCE, KTERÁ MÁ ZA CÍL VEŘEJNÝ PRODEJ ZA NEJVYŠŠÍ NABÍDNUTOU CENU, POHYBUJÍ PODIVNÉ EXISTENCE. V LEDNU TOHOTO ROKU BYL V TÉTO KAUZE NEPRAVOMOCNĚ ODSOUZEN BÝVALÝ MINISTR KULTURY JIŘÍ BALVÍN, NÁMĚSTEK GENERÁLNÍHO ŘEDITELE ČRO MICHAL KOLIANDR A PODNIKATEL JAN HNILICA.

Je to kauza obdobná Invalidovně. Jsme přesvědčeni, že jsou památky, které by se prodávat neměly. Stejně tak, jak tomu bylo v případě zmíněné Invalidovny, která byla převedena na Národní památkový ústav.

Tak jako při minulém prodeji, i nyní máme indicie, že kolem zámku krouží investoři, kteří to poslední, co budou chtít, je zpřístupnění zámku veřejnosti.

Tiskovou zprávu ASORKD k této kauze najdete ZDE
Vývoj celé kauzy, jak se jí od r. 2012 ASORKD zabývala najdete ZDE

1. 3. 2017

MK ČR na svém webu obhajuje své rozhodnutí povolení vývozu celého cyklu Slovanské epopeje do Japonska

Své vyjádřená uvádí s vysvětlením, že tak činí vzhledem k množícím se zavádějícím informacím o podmínkách vývozu Slovanské epopeje do Asie.

ASORKD je přesvědčena,  že zavádějící informace o vývozu SE, a především o jejím stavu, podává MK ČR spolu s MHMP, konkrétně s radním pro kulturu Janem Wolfem, který je navíc poradcem ministra kultury a dále pak GHMP, pod vedením ředitelky Magdalény Juříkové.

ASORKD je dále toho názoru, že na uvedené „vysvětlení“ MK je nutné odborně reagovat a tuto reakci si můžete přečíst ZDE.

Petice proti vývozu Slovanské epopeje má k dnešnímu dni 10 426 podpisů. Kvůli neodpovědnému jednání zmíněných institucí, se nepodařilo zabránit vývozu SE do Japonska. Je ale velká šance zabránit jejímu vývozu do Číny a dále. K petici bude v krátké době uspořádáno slyšení před Výborem pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR a proto má i nadále smysl tuto petici podepisovat.

Podepsat petici můžete ZDE

* *

21. 2. 2017

Plynojem pro Slovanskou epopej u Štefánikova mostu

Návrhy architektů, kdy brutálně upřednostňují pouze a jen design architektury a své ego, bez ohledu na okolí, nekončí. „Fuck context“ Rema Koolhaase zřejmě stále uznávají ačkoliv tento architekt již prozřel. Jeden z takových návrhů „Hvězdné architektury“ v Praze komentuje Ing. arch. Marie Švábová.

Její krátké zamyšlení najdete ZDE.

* *

16. 2. 2017

ASORKD předložila petici proti vývozu Slovanské epopeje do Senátu

Výbor pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR se na svém včerejším jednání jednomyslně usnesl, že se peticí  proti zneužití a vývozu do zahraničí kulturní památky, malířského díla Alfonse Muchy SLOVANSKÉ EPOPEJE bude i nadále zabývat a předvolá všechny účastníky sporu. Výbor uznal petici proti zneužití jako důvodnou. Asociaci spolu s předními odborníky se nepodařilo zabránit vývozu do Japonska, nicméně vyvineme maximální snahu, aby MK – ČR Epopej nepovolilo vyvést do Jižní Koreje, Číny ani USA.

Má proto smysl i nadále podepisovat zmíněnou petici, která k datu 16. 2. 2017 čítá již 10 224 podpisů.

Podepsat petici můžete ZDE

* *

14. 2. 2017

Výzva k odvolání ředitelky GHMP Magdaleny Juříkové

ASORKD vydala tiskovou zprávu, ve které informuje o dopisu Janu Wolfovi radnímu pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví a cestovní ruch, Magistrátu hlavního města Prahy, ve kterém jej žádá o odvolání ředitelky Galerie hlavního města Prahy v souvislosti s vývozem Slovanské epopeje do zahraničí.

Celá zpráva ZDE.
Foto: ČT

Poznámka z 17. 2. 2017: Paní ředitelka opakovaně na veřejnosti tvrdí, že „sám Mucha považoval Slovanskou epopej za svého druhu učebnici z dějin Slovanstva…“ http://1url.cz/AtF6C. Paní ředitelka tak uvádí v omyl laickou veřejnost v mnoha svých mediálních výstupech. Poslechněme si, co si myslí o dějinách slovanstva prof. sociální a kulturní antropologie Martin C. Putna: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3801654. I když s jeho názorem na uměleckou hodnotu SE můžeme hodně polemizovat, tak co se týká slovanství, má bezesporu pravdu.

* *

2. 1. 2017

Ministerstvo kultury povolilo vývoz celé Slovanské epopeje (20 velkorozměrových pláten) do Japonska

Více k tomuto rozhodnutí MK ČR, proti kterému sílí odpor veřejnosti (petice ke dni 14 . 2017  má 10 040 podpisů), najdete ZDE.

* *

4. 12. 2016

ASORKD otevřela nový petiční web ke kauze Slovanské epopeje

Podle předních odborníků hrozí nevratné poškození kulturní památky malířského díla Alfonse Muchy Slovanská epopej. Toto dílo, které nemá ve světě obdoby, má být na tři roky vyvezeno do Japonska, Číny a dalších zemí. Magistrát hl. města Prahy, spolu se svojí galerií a s Ministerstvem kultury, dělají mrtvého brouka a na závažné připomínky renomovaných odborníků neberou zřetel a neodpovídají.

ASORKD tedy otevřela petiční web proti zneužití a vývozu do zahraničí kulturní památky, malířského díla Alfonse Muchy, SLOVANSKÉ EPOPEJE a prosí všechny, kterým není lhostejný osud této kulturní památky, aby petici podepsali a pomohli tak v zamezení vývozu této jedinečné kulturní památky.

Petici k elektronickému podpisu najdete ZDE.

Můžete si také stáhnout petici v tištěné podobě a nechat ji podepsat přímo zájemcům ve svém okruhu nebo na nějaké kulturní akci na přiloženém podpisovém archu. Tento arch se jmény petentů a jejich podpisy pak nám, prosíme, zašlete na naši adresu.

Petici k vytištění s podpisovým archem najdete ZDE.

VEŠKERÉ AKTIVITY, KTERÉ ZATÍM ASORKD PROTI VÝVOZU EPOPEJE PODNIKLA NAJDETE
ZDE.
NA UVEDENÉM ODKAZU TAKÉ NALEZNETE VEŠKERÉ ODBORNÉ ARGUMENTY PŘEDNÍCH ODBORNÍKŮ, PROČ JE VÝVOZ EPOPEJE NEODPOVĚDNÝM HAZARDEM.

* *

3. 12. 2016

Pozor! Reportáž České televize o záměru olomouckého magistrátu zničit jedinečné historické panoráma Olomouce

V pořadu Nedej se uvede ČT 2 v neděli 4. 12. 2016 v 11:34 a v repríze v úterý 6. 12. v 11:31, reportáž o záměru postavit v ochranném památkovém pásmu v Olomouci mrakodrap. Olomoucký magistrát se tak podílí na zničení jedinečného historického panoramatu Olomouce.

Petici na záchranu vzácného historického panoramatu Olomouce můžete podepsat ZDE.

Sdílejte, prosíme, tuto nekulturnost většiny rady
olomouckého primátora! Facebook s kauzou ZDE.

Zastavme barbarství olomouckých radních!

* *

18. 11. 2016

Jak je to vlastně s tím „Maršmelounem“?

Architektka Marie Švábová se zamýšlí nad tím, co je příčinou odporu ke stavbě „Maršmelounu“ a dalších podobných staveb a dochází k názoru, že současnými architekty je porušován vztah hmoty architektonického objektu k prostoru ke kterému náleží. Ve své úvaze píše: Dále je zde otázka měřítka. Kdekdo mluví o lidském měřítku, málokdo ale ví, co to ve skutečnosti znamená. Nejde totiž jen o absolutní velikost objektu, ale i o sestupné měřítko členění – od základních tektonických komponentů budovy (střecha, výšky podlaží) po drobný detail – ornament – kliku na dveřích. V drobném měřítku komunikuje budova s lidmi v bezprostřední blízkosti, tady se završuje emocionální vztah s prostředím, který „současná“ architektura většinou postrádá. Sdílený sestupný poměr členění architektonických objektů je to tajemství souznění velkých budov s mnohem drobnějšími v jednom prostředí. Podrobně se architektonickým členěním zabývá Profesor texaské university Nikos Salingaros (A Theory of Architecture 2012).

Celý článek najdete ZDE.

* *

13. 10. 2016

Tak nám zrušili „Maršmeloun“

Architektka Marie Švábová se zamýšlí nad tím, co bude dál. Budeme, jako občanské iniciativy rozjíždět podobné aktivity stále dokola kvůli bezzubému památkovému zákonu, který neumí chránit prostorové (urbanistické) vztahy města a to ani v návrhu nového zákona? Přitom právě památkový urbanismus by ochránil nejen jednotlivé památky jako individuální stavby, ale i jejich uplatnění v prostoru, který jim náleží.

Celý článek najdete ZDE.

* *

20. 9. 2016

Dopis primátorce Magistrátu Hl. města Prahy k propojení Metropolitního plánu a památkového zákona

Vážená paní primátorko,

v závěrečné fázi projednávání Metropolitního plánu a návrhu nového zákona o ochraně památkového fondu si Vás dovolujeme upozornit na význam funkčního propojení obou těchto významných dokumentů dokumentů především pro naše hlavní město.

Celý dopis ZDE

* *

11. 8. 2016

Podnět k Památkové inspekci MK ČR - Olomouc jako New York?

To je zřejmě představa Magistrátu města Olomouc, jak naložit s úžasným památkově chráněným historickým panoramatem Olomouce. Radní ve spolupráci s památkovým odborem Magistrátu poškozují tento panoramat a to již dlouhodobě. Radní neschopností schválit stavební uzávěru a Památkový odbor schvalováním mrakodrapů v blízkosti historického jádra a to klidně i nezákonným rozhodnutím!

Podrobně ZDE

* *

18. 6. 2016

Seminář o budoucnosti restaurování

Přípravný výbor České komory restaurátorů spolu s Akademií výtvarných umění Praha
a pod patronací ASORKD pořádá  dne 21. 6. 2016 pro studenty a absolventy VŠ oborů restaurování
seminář o budoucnosti restaurování.

Podrobnosti  ZDE.

Památkový zákon uvrhne absolventy restaurátorských oborů do nejistoty. Přečtěte si v tiskové zprávě ASORKD o semináři ZDE.

* *

20. 1. 2016

ASORKD píše ministru kultury

12. 1. 2016 poslal prezident ASORKD dopis ministru kultury, ve kterém si stěžuje na neprojednání připomínek ASORKD k novému památkovému zákonu a na zjevné nepravdy sdělované ředitelem odboru památkové péče Mgr. Jiří Vajčnerem.

Ministr kultury ČR
Daniel Herman
Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

12. ledna 2016

Věc: Projednání připomínek ASORKD k novému památkovému zákonu

Vážený pane ministře,

jak jste jistě informován, včera dne 11. ledna 2016 proběhlo natáčení pořadu Pro a proti v budově Českého rozhlasu mezi ředitelem Odboru památkové péče MKČR Mgr. Jiřím Vajčnerem a viceprezidentkou ASORKD Ing.  arch. Marií Švábovou. Pořad bude vysílán 13. ledna 2016 v 9:30. Marie Švábová uvedla skutečnost, že MKČR připomínky ASORKD odmítlo zařadit mezi oponenty a proto je neprojednávalo. Mgr. Jiří Vajčner sdělil, že připomínky ASORKD byly shodné s připomínkami Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče (SPPPP), a proto byly projednány současně s nimi. Text připomínek převzalo MK z našeho webu www.asorkd.cz.

Prohlašujeme, že naši asociaci o tomto způsobu projednání ani o jeho výsledku nikdo dosud neinformoval. Ověřili jsme si, že připomínky SPPPP nejsou s připomínkami ASORKD shodné, a proto považujeme naše připomínky za neprojednané a nadále na nich trváme.

Koncem listopadu minulého roku jste si vyžádal osobní setkání s viceprezidentem ASORKD Martinem J. Kadrmanem na půdě PS PČR za účasti náměstka pro řízení sekce kulturního dědictví Ing. Vlastislavem Ourodou, PhD. a náměstkem člena vlády Mgr. Patrikem Košickým. Jednání se uskutečnilo dne 27. listopadu 2015 a výstupem byla dohoda,  že Vám do pondělí 30. listopadu předáme naše připomínky s tím, že se následně uskuteční jednání na půdě MKČR, na kterém budeme jednotlivé nevyhovující body v návrhu nového památkového zákona projednávat. Ač jsme Vám konkrétní připomínky předali prostřednictvím podatelny v úterý 1. prosince, dodnes jsme od Vás nezaznamenali žádnou reakci, natož sdělení konkrétního termínu společného pracovního jednání.

Promiňte, ale takové jednání i s ohledem na zjevné nepravdy sdělované ředitelem odboru památkové péče Mgr. Jiří Vajčnerem na nás nepůsobí nikterak důvěryhodně a je otázkou, zda i přes naši téměř dvouletou marnou snahu s Vámi projednat naše připomínky k návrhu zákona o památkové péči máte upřímný zájem vyslyšet relevantní odborné připomínky, nebo se jedná o jakousi zdržovací taktiku.

Nemovité kulturní památky jsou součástí životního prostředí, chráněná území životní prostředí vytvářejí. Jsme přesvědčeni, že naše asociace má jako zástupce občanské společnosti proto na účast na projednání nového zákona o památkové péči minimálně morální právo a budeme toto právo hájit.

Věříme, že naše jednání pochopíte a projednání našich připomínek umožníte.

Pavel Přemysl Ries
prezident asociace

Dopis v PDF ZDE

* *

ARCHIV STRÁNKY

15 Responses to AKTUALITY

 1. Pavel P. Ries says:

  Přišlo nám e-mailem:

  ———- Přeposlaná zpráva ———-
  Od: vladimira eidernova
  Datum: 28. dubna 2017 15:07
  Předmět: Re: ASORKD doporučuje: Divoká privatizace pokračuje a Kulatý stůl
  Komu: „Pavel P. Ries“

  Vyjádření paní viceprezidentky ASORKD k tématu Kozákova domu jsou vynikající, měly by být co nejvíce publikovány, jde o to, aby nový památkový zákon zabránil jevům, které ing. arch. Švábová tak výstižně popisuje. České Ministerstvo kultury v současné době nedbá o „duši národa“ slovy paní architektky, neplní tedy svůj základní úkol. Nedokážu si představit, že by si něco takového nechali občané nadále líbit.

  Vladimíra Koubová-Eidernová
  ———- Původní e-mail ———-
  Od: Pavel P. Ries

 2. Václav Rendl says:

  Petice? Online. Proti zapůjčování, respektive jakémukoliv dalšímu zbytečnému transportu, komplexu „Slovanská Epopej“ by měla značnou odezvu, rozumíme si? :-)
  Pro: kdo chce dílo vidět, má v dnešní době možnost cestovat. Finance snad tací lidé mají – chtějí-li dílo vidět živě, musí se transportovat sami. To pak ústí dále, směrem k rozvoji turistiky atd. Pražský Hrad přeci také není možné poslat za hranice, na putovní výstavu…
  Pro: Zasílá se, zapůjčuje se snad v dnešní době JEDEN kus uměleckého díla – názvem „Mona Lisa“? Proč pak tedy vůbec umožňovat logistický hlavolam s transportem komplexního díla takových rozměrů a pro národ mající nedocenitelnější hodnotu, než ‘jakási’ „Mona Lisa“…?
  Pro: Poplatky plynoucí do kasy za možná mohou být nižší, než si kdo představuje, ale ve výsledku, ztráty způsobené zapůjčením souboru děl do ciziny jsou neskutečně vyšší – protože tamní organizace pravděpodobně neplánuje sdílení zisků…
  Pro: S ohledem na kulturní dědictví Ak. mal. Zdeňka Buriana, které je též nesporné, nese současně plánovaný okruh putovních výstav „Slovanské Epopeje“ kdesi po Asii známky věřejně schválené loupeže na českém národu. Se smutným vědomím odkazuji právě na dílo Zdeňka Buriana, výstavy v Japonsku a dodnes nevyřešené finanční vyrovnání s rodinou pozůstalých, to pod záštitou tehdejší vlády a následujících vlád taktéž.
  Pro: Proč umožnit možnou ztrátu celého celku???

 3. Demonstrace proti návrhu nového Památkového zákona? says:

  Pan viceprezident Asociace (ASORKD) Kadrman se 23. 6. 2015 nechal ve vysílání ČT 24 slyšet, že: „..více jak výše sankcí ho zajímá rozdělení kompetencí památkové péče na samosprávy např. Kraje…“. Vadí mu také, že nový návrh Památkového zákona nezdůrazňuje VEŘEJNÝ ZÁJEM na ochraně kulturních památek. Což není pravda, protože už v §1 návrhu zákona se o veřejném zájmu hovoří dostatečně jasně.
  Problém pana Kadrmana a celé Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví – spočívá právě v nekulturním, až barbarském přístupu k podstatě sociální koheze. Zejména k vlastníkům zapsaných kulturních památek. Asociace se snaží být stínovým profesním svazem pracovníků památkové péče a jakýmsi „morálním arbitrem“ nad orgány památkové péče, ovšem bez příslušné odborné i intelektuální podstaty. Protože prosazují represi a ta památková je opravdu na hraně, aniž by se nažili citlivými metodami a klientským přístupem, vést vlastníky památek k jejich ochraně.
  Dnešní svolaná demonstrace proti návrhu tzv. Památkového zákona je účelová, minoritní – se snahou manipulovat veřejnost. Je proto škoda, že pana viceprezidenta toliko nezajímá skutečné památkové zvěrstvo viz. beztrestné zbourání vily Blanky Matragi v pražské Ořechovce a mnoho dalších příkladů neschopnosti památkářů. Jak skutečně orgány památkové péče přistupují k vlastníkům kulturních památek a jakým způsobem jsou samotnými památkáři pošlapávána vlastnická práva majitelů památek a dokonce, jak je ignorováno i právo na nedotknutelnost obydlí – to celé Asociaci zjevně uniká. Jestli v ČR něco opravdu škodí památkám, pak na tom mají lví podíl právě ti takzvaní památkáři, kteří fanaticky a zarputile dělají z měst jen mrtvé skanzeny a kulisy bez života.
  Lubomír Slapotka :-)

 4. Schůzka prezidenta ASORKD s ředitelem NPÚ v Plzni says:

  Vazeny pane prezidente,
  az nyni jsem se dostal k tomu, abych vam podekoval za vase nasazeni ve veci „noveho pavilonu“ v zameckem parku v Libline. Opravdu mne tesi vase opora a dava mi silu do dalsiho boje s temy „papalasi“. Napadaji mne samozrejme i horsi pojmenovani.
  Obdivuji vasi razanci a nekompromisni postoje. Vy dokazte veci pojmenovat pravym jmenem. K tomu jeste vase schopnost tem gaunerum nahnat strach.
  Presne tohle v nasi spolecnost chybi, lide tezko hledaji priklady, podle kterych by se mohli ridit. Moralku tu nikdo nekaze.
  Stanovisko vasi asociace k pavilonu jsem preposlal i na obecni zastupitelstvo obce Liblin, aby i oni meli o cem premyslet.

  S pratelskym pozdravem
  Zd. Struhovsky
  Liblin 68

  p.s.
  prosim, odpust`te mi tu gramatiku, ale mam doma jen nemeckou klavesnici. A jeste jednu prosbu, pokud budete uvadet nekde me jmeno, prosim bez titulu, ten mi nenalezi. Jeste jednou dekuji a na shledanou.

 5. kminota says:

  Copak se nanejde v této podivné zemi síla, která by vzala bejkovec a tyhle chcípáky, kteří tu díky Klausově privatizaci kradou a ničí hodnoty, které nestačili zničit ani komunisti, a to už je co říct, vypráskali tam, odkud přišli? Ale i s těmi, kteří jim toto umožnili a stále umožňují? Na co se čeká? Na nějakou další revoluci? Hnědou, nebo rudou?

 6. Chodníky says:

  Dobrý den,
  chodníky se nepovažují za památky? Je renesanční dům, před ním je kamenná dlažba 30x60cm. V dnešní době se takové chdníky opravují způsobem, že se dlažba vytrhá. Nahradí se třeba malými kostičkami. Přitom by ve většině případů stačilo chodník předláždit a poškozené kameny jen vyměnit. To se dělá například i v Telči v blízkosti křižovatky směr od Jihlavy, ale i jinde v tomto městě. Je tam i betonový obrubník a památkový úřad to dovolí. To se dělá i v jiných městech, vůbec to vypadá pěkně. Historický dům a před ním moderní dlažba. Historie mizí přímo před očima.
  S pozdravem,
  A . Rabas

 7. Zpráva pro pana Kadrmana says:

  Vážený pane Kadrman,
  především bych Vás rád odkázal na svou alarmující zprávu odeslanou v přímé odpovědi na doručený jeden z mnoha e-mailů, se kterými mne jako jednoho z mnoha informujete o stavu věci Lázní Kyselka.
  Zatímco se nepochybně záslužně věnujete výše zmíněným nemovitostem, tak došlo k nevratnému poškození ekologické rovnováhy v krajině okolo ústeckoorlického železničního nádraží. Nerad se znovu opakuji, ale pokud se na tyto dvě momentálně aktuální záležitosti podíváme střízlivýma očima, pak jsou toliko opěvované lázeňské nemovitosti v kontextu s totálně zdevastovanou krajinou o významné rozloze naprosto bezpředmětným bodem na mapě nevratně zničeného území !
  Na konec si nemohu odpustit vyjádření svého podivu nad Vaším několikaměsíčním mlčením k mým několika předešlým urgentním výstrahám upozorňujícím na chystaná zvěrstva v těchto místech.
  Všichni alespoň trochu rozumně smýšlející lidé, kteří tuto lokalitu po léta znali musí nyní okolo projíždět se slzami v očích, neboť na mrtvou krajinu se za našeho bytí už život nikdy nepodaří vrátit.
  S úctou se loučí
  Petr Laierman
  Hrádek u Ústí nad Orlicí

  • Mám jen malý dotaz says:

   Vážený pane Laierman,

   trochu Vaší zprávě není rozumět, ale vypadá to jako byste se zlobil, že se někdo věnuje problému -Lázně Kyselka-, přestože došlo k nenávratnému poškození ekologické rovnováhy v krajině okolo ústeckoorlického železničního nádraží.

   Možná se jen neobracíte na správnou adresu. Ale určitě je škoda, že se zatím nenašlo více lidí, kteří by více bojovali za přírodu kolem nás.

   Co se týká problému zmiňovaných lázní, sám za sebe si myslím, že tenhle problém měl být řešen již před mnoha lety.

   Karel Krištofek

 8. Face Book says:

  Zdravím,
  vaše záslužná činnost mě zaujala – jen si myslím,že by možná nebylo špatné,publikovat ji i na Face Booku. Podle mého názoru by ba to mohlo mít vysoký ohlas.
  Zdravím a držím palce
  Milan Sláma

  • Dobrá rada nad zlato says:

   Zdravím,
   také já a jistě všichni ostatní, musí s Vaší radou jen souhlasit. A vzhledem k personálnímu složení, pracovní dobročinosti a množstvím agendy, by konkrétní pomoc v tomto směru byla jistě vítána.
   Já bych také navrhl, poradil, doporučil, ale otázkou zůstává, co bych mohl udělat konkrétně :-(
   Ale je dobře projevit zájem, jako kladnou odezvu, jejich práce.
   Karel Krištofek

 9. Pavel P. Ries says:

  Nový projekt nádraží jsem již komentoval na stránkách soutěže projektů. Nemám co bych na svém názoru měnil a tak jej mohu jen zopakovat.
  Tak tento projekt se mi vůbec nelíbí. Pan Franta prostě není Fanta! Dle mého názoru je projekt ukázkou toho, jak architekt zcela ignoroval zbytek historického zastřešení, které holt nemohl zbourat. Nejvíce je to patrné na bočních snímcích, kdy staré zastřešení stojí jako kůl v plotě, jakoby zapomenuté a nijak s novou budovou nepropojené. Dokonce to vypadá tak, že pokud cestující nepůjde na nástupiště podchodem, tak přechod z nové budovy, třeba na nástupiště č. 1, nepřejde v dešti, suchou nohou. Prostě se mě tahle placatá plechárna, doplněná sklem, vůbec nelíbí. Celé to na mne působí dojmem nějakého zastrčeného projektu v šuplíku pana architekta, který vytáhl, rozřízl na polovinu, jedu půlku zahodil a druhou opět dělil na dvě stejné poloviny, obě půlky od sebe roztáhl a doplnil skleněnou výplní. Myslím si, že je špatně, pokud architektura evokuje nějaké nepatřičné asociace. Mne fotografie z boku připadá, jakoby byl u staré haly pohozen trub ztroskotaného letadla. Tu představu ještě posiluje to useknutí budovy směrem k nástupišti. Celé napojení nové budovy na staré, ale památkové chráněné zastřešení kolejiště, působí velmi bezradně a to nemluvím o té chaloupce stojící vedle a taky zcela mimo. Osobně bych se nebál repliky původního nádraží či určité historičnosti, tak jako to vidíme u Rýnského dvora u divadla. Vím ale, jak je historičnost u některých architektů rovna sprostému slovu.
  Je naprosto necitlivé projektovat novou budovu, když zde byl projekt, jak historicky cennou část zakomponovat do revitalizace.

Napsat komentář

oknaminska.by europotolki.by алюплюс окна в киеве Шины Bridgestone
ambien online no prescription atarax online without prescription ativan online pharmacy buspar online without prescription buy cymbalta without prescription buy cymbalta online buy lexapro online without prescription buy lexapro no prescription lexapro for sale lexapro online no prescription lexapro online pharmacy lexapro online without prescription buy lexapro without prescription buy lexapro online buy lexapro online no prescription