vps hosting reviews

AKTUALITY

ARCHIV STRÁNKY

Mnoho sdružení se v regionech setkává s arogancí a neochotou místních úřadů. Občanským iniciativám chybí právní a jiné odborné poradenství.

Hlavním úkolem ASORKD je ochrana přírody, krajiny, životního prostředí a hmotného i nehmotného kulturního dědictví, které představuje kvalitu životního prostředí v naší zemi. Dále zastupuje, poskytuje odborné poradenství svým členům a rozvíjení jejich čin nosti.

20. 1. 2016

ASORKD píše ministru kultury

12. 1. 2016 poslal prezident ASORKD dopis ministru kultury, ve kterém si stěžuje na neprojednání připomínek ASORKD k novému památkovému zákonu a na zjevné nepravdy sdělované ředitelem odboru památkové péče Mgr. Jiří Vajčnerem.

Ministr kultury ČR
Daniel Herman
Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

12. ledna 2016

Věc: Projednání připomínek ASORKD k novému památkovému zákonu

Vážený pane ministře,

jak jste jistě informován, včera dne 11. ledna 2016 proběhlo natáčení pořadu Pro a proti v budově Českého rozhlasu mezi ředitelem Odboru památkové péče MKČR Mgr. Jiřím Vajčnerem a viceprezidentkou ASORKD Ing.  arch. Marií Švábovou. Pořad bude vysílán 13. ledna 2016 v 9:30. Marie Švábová uvedla skutečnost, že MKČR připomínky ASORKD odmítlo zařadit mezi oponenty a proto je neprojednávalo. Mgr. Jiří Vajčner sdělil, že připomínky ASORKD byly shodné s připomínkami Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče (SPPPP), a proto byly projednány současně s nimi. Text připomínek převzalo MK z našeho webu www.asorkd.cz.

Prohlašujeme, že naši asociaci o tomto způsobu projednání ani o jeho výsledku nikdo dosud neinformoval. Ověřili jsme si, že připomínky SPPPP nejsou s připomínkami ASORKD shodné, a proto považujeme naše připomínky za neprojednané a nadále na nich trváme.

Koncem listopadu minulého roku jste si vyžádal osobní setkání s viceprezidentem ASORKD Martinem J. Kadrmanem na půdě PS PČR za účasti náměstka pro řízení sekce kulturního dědictví Ing. Vlastislavem Ourodou, PhD. a náměstkem člena vlády Mgr. Patrikem Košickým. Jednání se uskutečnilo dne 27. listopadu 2015 a výstupem byla dohoda,  že Vám do pondělí 30. listopadu předáme naše připomínky s tím, že se následně uskuteční jednání na půdě MKČR, na kterém budeme jednotlivé nevyhovující body v návrhu nového památkového zákona projednávat. Ač jsme Vám konkrétní připomínky předali prostřednictvím podatelny v úterý 1. prosince, dodnes jsme od Vás nezaznamenali žádnou reakci, natož sdělení konkrétního termínu společného pracovního jednání.

Promiňte, ale takové jednání i s ohledem na zjevné nepravdy sdělované ředitelem odboru památkové péče Mgr. Jiří Vajčnerem na nás nepůsobí nikterak důvěryhodně a je otázkou, zda i přes naši téměř dvouletou marnou snahu s Vámi projednat naše připomínky k návrhu zákona o památkové péči máte upřímný zájem vyslyšet relevantní odborné připomínky, nebo se jedná o jakousi zdržovací taktiku.

Nemovité kulturní památky jsou součástí životního prostředí, chráněná území životní prostředí vytvářejí. Jsme přesvědčeni, že naše asociace má jako zástupce občanské společnosti proto na účast na projednání nového zákona o památkové péči minimálně morální právo a budeme toto právo hájit.

Věříme, že naše jednání pochopíte a projednání našich připomínek umožníte.

Pavel Přemysl Ries
prezident asociace

Dopis v PDF ZDE

* *

13. 11. 2015

ASORKD uveřejňuje návrh Zákona o ochraně památkového fondu a stručný výtah našich připomínek k němu

Hlavní myšlenky z připomínek ASORKD k novele památkového zákona

 1. Zákon 20/1987 ani jeho novela v současných ekonomických podmínkách nechrání nejcennější a zároveň nejohroženější část našeho dědictví – naše historická města.
 2. Zákon chrání pouze jednotlivé kulturní památky, my navrhujeme ochranu města jako celku sestávajícího jak z kulturních památek, tak z objektů chráněných pouze plošnou ochranou, pro kterou nemá památkový zákon nástroj.
 3. Vycházíme z výsledků moderních vědeckých výzkumů především z oblasti psychologie a sociologie, které definují zákonitosti, podle nichž naše města intuitivně po staletí vznikala. Památková území jsou životním prostředím mimořádných kvalit, Lidské měřítko jejich ucelených prostorů dává pocit bezpečí, dobré orientace, vzájemné empatie a sounáležitosti, nepostradatelné pro naši civilizaci. Podobné hodnoty soudobá sídliště nemají. Památkový zákon se památkovým územím jako životním prostředím mimořádných kvalit nezabývá.
 4. Památkový zákon zavádí problematický „plán ochrany“. Požadujeme regulační plán, zpracovaný na základě stavebního zákona zahrnující současně technickou infrastrukturu, funkční a hygienické požadavky i požadavky památkové péče, který jediný může zajistit rozvoj vyžadující změny a současně ochránit kulturní hodnoty.
 5. Požadujeme nahradit současnou dvojkolejnosti památkové péče jediným úřadem s vědeckým zázemím, s pravomocí rozhodovat, který by zodpovídal za výsledky své práce.
 6. Žádáme ve smyslu platných mezinárodních dohod a demokratické ústavy posílení pravomoci organizované veřejnosti – jde o její životní prostředí.

ZDE uvádíme kompletní návrh zákona (včetně všech příloh) tak, jak byl projednán legislativní radou vlády.

* *

9. 7. 2015

ASORKD podala podnět Památkové inspekci MK ČR

k zahájení přezkumného řízení vydaných závazných stanovisek k realizaci stavby tzv. Maršmelounu, který má být Italským developerem Francescem Augustem Razettim postaven v bezprostřední blízkosti Anežského kláštera.
Památková inspekce podnět přijala a přezkumné řízení zahájila.

Více ZDE

* *

29. 6. 2015

Herec, moderátor a architekt David Vávra hájí Maršmeloun

Jakými argumenty a jak na ně reaguje ASORKD úvahou své viceprezidentky ing. arch. Marie Švábové se dozvíte ZDE.

* *

21. 6. 2015

Zveme vás na demonstraci proti nové verzi památkového zákona před Ministerstvo kultury

V úterý 23. června 2015 se od 17:00 před sídlem Ministerstva kultury ČR na Maltézském náměstí
v Praze uskuteční demonstrace proti navrhované verzi nového památkového zákona. Akci pořádá
památková asociace ASORKD a Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče (SPPPP).

Pozvánka ZDE

Tisková zpráva ZDE

*

20. 6. 2015

Ministr kultury odvolal náměstkyni Annu Matouškovou

Anna Matoušková odchází z funkce náměstkyně ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví. Odvolal ji ministr Daniel Herman (KDU-ČSL). Ačkoli Matoušková čelila kritice sdružení na ochranu památek, ministerstvo tvrdí, že jde o pouhou reorganizaci. Anna Matoušková totiž na ministerstvu zůstane, protože zde zastupuje hnutí ANO, ale bude mít funkci politické náměstkyně. Sekci kulturního dědictví nově povede památkář Vlastislav Ouroda.

Podle oficiálního vyjádření ministerstva kultury se Anna Matoušková přesouvá z funkce náměstkyně pro řízení sekce kulturního dědictví do funkce politické náměstkyně po dohodě s ministrem Hermanem kvůli naplnění požadavků služebního zákona. Údajně nejde o výsledek kritiky sdružení, která se ochranou památek zabývají.

Anna Matoušková, která byla dříve na ministerstvu ředitelkou odboru ochrany kulturního dědictví a náměstkyní byla již za ministra Jiřího Bessera, podle nich nereagovala na připomínky k připravovanému novému památkovému zákonu. S navrhovaným zněním nesouhlasí sdružení ani profesionální památkáři. Říkají, že snižuje rozsah památkové ochrany, nedefinuje ochranu hmotného kulturního dědictví jako veřejný zájem a nepřináší požadované systémové změny. Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví (ASORKD) již dříve ministra vyzvala, aby Matouškovou odvolal. ASORKD je dále toho názoru, že za zpackaný návrh památkového zákona by ti, kteří tento návrh připravovali měli nést odpovědnost! Za vyvození odpovědnosti ASKORD rozhodně nepovažuje přemístění Matouškové z jednoho místa na druhé!

Ačkoli ministerstvo odmítá, že by Herman náměstkyni přeložil kvůli kritice, nový sekční náměstek si bezpochyby bude s památkáři rozumět lépe. Jde o bývalého dlouholetého ředitele Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Vlastislava Ourodu. Ten by měl dokončit zákon, který nahradí mnohokrát novelizovanou normu z roku 1987, která neodpovídá nejen současným majetkovým poměrům, ale ani mnoha dalším aspektům současné ochrany kulturního dědictví.

*

20. 4. 2015

ASORKD vyzývá ministra kultury k odvolání náměstkyně Matouškové

Asociace spolků pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR dnes vyzvala ministra kultury Daniela Hermana k okamžitému odvolání PhDr. Anny Matouškové náměstkyně pro řízení sekce kulturního dědictví.

Více v tiskové zprávě památkové asociace ZDE

Ministru kultury poslalo letos v únoru otevřený dopis Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče. S názory vyslovenými v otevřeném dopisu se ASORKD plně ztotožňuje.

Otevřený dopis najdete ZDE

*

16. 4. 2015

Demonstrace proti novostavbě u Anežského kláštera

Sdružení Občanský monitoring a ASORKD uspořádali včera v 18:00 hod. demonstraci proti stavbě domu zvaného Maršmeloun, který má proniknout až na území Anežského kláštera.

Podrobnosti k demonstraci a k celému případu najdete ZDE

* *

15. 3. 2015

Další pokus Českého rozhlasu o podivný prodej zámku v Přerově nad Labem

Před třemi lety v lednu r. 2012 jsme řešili nestandardní prodej zámku v Přerově nad Labem, který je v majetku Českého rozhlasu. O pomoc se na nás tehdy obrátila místostarostka Přerova nad Labem paní Irena Gregárková a to prostřednictvím našeho signatáře operního pěvce Lea Mariana Vodičky. Zareagovali jsme tehdy rychle. Vydali jsme tiskovou zprávu, kterou ihned převzala důležitá média a díky této medializaci Český rozhlas od kontroverzního prodeje odstoupil.

V listopadu loňského roku jsme se, spolu občany Přerova nad Labem předčasně radovali, že prodej zámku je konečně vyřešen, neboť Středočeský kraj schválil 20 000 000 Kč na jeho koupi od Českého rozhlasu.

V Českém rozhlasu ale zřejmě získali pocit, že se vlny za 3 roky zklidnily a že by se mohli v tichosti pokusit o prodej znovu, a tak na svých stránkách vyhlásili výběrové řízení na prodej zámku – viz ZDE a opět stejně špatným způsobem, jako před třemi lety, kdy rozhoduje pouze výše nabídnuté kupní ceny.

Stanovisko ASORKD k tomuto podivnému prodeji ZDE

* *

7. 3. 2015

ASORKD se zúčastnila semináře o budoucnosti restaurátorů v památkovém zákoně

Ve státních aktech se uskutečnil seminář „Budoucnost restaurátorů v památkovém zákoně – budoucnost památek.“ Zástupce vysokých škol, restaurátorů, památkářů a občanských iniciativ přišel pozdravit i ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Přítomen byl i bývalý ministr kultury poslanec Vítězslav Jandák (ČSSD) a řada dalších poslanců, např. Jana Hnyková (Úsvit), Jaroslav Holík (Úsvit) nebo Pavel Plzák (Ano).

Podrobněji o semináři ZDE
Audio záznamy jednotlivých přednášejících ZDE

29. 12. 2014

Všem našim příznivcům a podporovatelům

30. 11. 2014

Významná kulturní památka naší minulosti, původně středověký hrad v Rožmitále pod Třemšínem, je v havarijním stavu a hrozí její zkáza

Na nejstarší části se zřítil prohnilý krov. Zámek v roce 1998 získalo darem od Města Arcibiskupství pražské, které se o kulturní památku nestaralo, jak mu předepisuje Zákon o státní památkové péči a v roce 2012 se daru zbavilo.

Podrobnosti ZDE

6. 11. 2014

Případ zámku v Přerově nad Labem vyřešen

Po sedmiletém úsilí prosadit projekt města, ve kterém se angažovala také ASORKD, se dobrá věc podařila.

Více k tématu ZDE

*

30. 9. 2014

Pro volební kampaň do komunálních voleb v Praze se radnímu pro kulturu Novotnému hodí i pražské věže

Inu, není-li dobrý program a politika nemá pro volby žádná silná témata, hodí se i památky, které jsou ve stranické politice jinak většinou až někde hodně vzadu.

Více k tématu najdete ZDE

*

24. 9. 2014

Účast na slyšení v Senátu k chystanému zákonu o ochraně památkového fondu

Členové ASORKD se na pozvání Senátu zúčastnili 23. 9. 2014 slyšení k nově chystanému zákonu a přednesli zde své připomínky.

Podrobnosti ke slyšení, včetně jednotlivých příspěvků členů ASORKD, najdete ZDE

*

16. 9. 2014

Identita městského prostoru a neblahé důsledky jejího narušení

„Hodnoty ovlivňující psychický stav společnosti jsou stejně důležité jako infrastruktura a hygiena. Zaslouží si stejné legislativní postavení v urbanistickém plánování i ochraně měst.“

Velmi zajímavou úvahu Ing. Arch. Marie Švábové doporučujeme k přečtení ZDE.

*

15. 9. 2014

Oč jde při protestech proti developerským projektům novostaveb v historických částech Prahy a co je příčinou?

Více k tématu najdete ZDE

*

14. 9. 2014

Vyjádření a další Informace  ASORKD k dění kolem Kozákova domu na Václavském nám. v Praze

S vyděračskou metodou developera, snažícího se surově necitlivým způsobem nahradit Kozákův dům na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice novostavbou, a s reakcí pražských sdružení, včetně ASORKD, se můžete seznámit ZDE.

U České advokátní komory neuspěl developer ani s nechutným nařčením člena prezidia ASORKD JUDr. Petra Kužvarta s konáním ve vlastním zájmu.

*

*

22. 6. 2014

Poškození kulturní památky zámku Liblín novostavbou, je stále aktuální

Kulturní barbar, ředitel Domu sociálních služeb Petr Kounovský, stále nevzdává poškození kulturní památky novostavbou v zámeckém parku v těsné blízkosti čela zámku. Smutné na tom je, že mu v tom asistuje Plzeňský kraj.

Více k tématu najdete ZDE

*

14. 1. 2014

Otevřený dopis primátorovi Hudečkovi a České komoře architektů

Konference, která se bude konat 16. ledna v dejvické Národní technické knihovně,  jejímž generálním partnerem je Vítězné náměstí a.s., vyloučila účast občanské odborné veřejnosti. Tím zamezila možnost věcné diskuse nad složitou pražskou situací v ochraně historického centra a prokázala, že je zaměřena na jednostrannou propagaci developerských projektů, které vzbuzují oprávněné obavy občanů ze ztráty identity jejich města.

ASORKD spolu s dalšími občanskými iniciativami žádá primátora a předsedu České komory architektů, aby zrušili svoji záštitu nad akcí.

Celý dopis najdete ZDE

Skandální chování primátora Hudečka – Eurozprávy

Praha 6 ztrácí tvář – Propagační medvědí dýchánek

* *

ARCHIV STRÁNKY

13 Responses to AKTUALITY

 1. Pavel P. Ries says:

  Nový projekt nádraží jsem již komentoval na stránkách soutěže projektů. Nemám co bych na svém názoru měnil a tak jej mohu jen zopakovat.
  Tak tento projekt se mi vůbec nelíbí. Pan Franta prostě není Fanta! Dle mého názoru je projekt ukázkou toho, jak architekt zcela ignoroval zbytek historického zastřešení, které holt nemohl zbourat. Nejvíce je to patrné na bočních snímcích, kdy staré zastřešení stojí jako kůl v plotě, jakoby zapomenuté a nijak s novou budovou nepropojené. Dokonce to vypadá tak, že pokud cestující nepůjde na nástupiště podchodem, tak přechod z nové budovy, třeba na nástupiště č. 1, nepřejde v dešti, suchou nohou. Prostě se mě tahle placatá plechárna, doplněná sklem, vůbec nelíbí. Celé to na mne působí dojmem nějakého zastrčeného projektu v šuplíku pana architekta, který vytáhl, rozřízl na polovinu, jedu půlku zahodil a druhou opět dělil na dvě stejné poloviny, obě půlky od sebe roztáhl a doplnil skleněnou výplní. Myslím si, že je špatně, pokud architektura evokuje nějaké nepatřičné asociace. Mne fotografie z boku připadá, jakoby byl u staré haly pohozen trub ztroskotaného letadla. Tu představu ještě posiluje to useknutí budovy směrem k nástupišti. Celé napojení nové budovy na staré, ale památkové chráněné zastřešení kolejiště, působí velmi bezradně a to nemluvím o té chaloupce stojící vedle a taky zcela mimo. Osobně bych se nebál repliky původního nádraží či určité historičnosti, tak jako to vidíme u Rýnského dvora u divadla. Vím ale, jak je historičnost u některých architektů rovna sprostému slovu.
  Je naprosto necitlivé projektovat novou budovu, když zde byl projekt, jak historicky cennou část zakomponovat do revitalizace.

 2. Face Book says:

  Zdravím,
  vaše záslužná činnost mě zaujala – jen si myslím,že by možná nebylo špatné,publikovat ji i na Face Booku. Podle mého názoru by ba to mohlo mít vysoký ohlas.
  Zdravím a držím palce
  Milan Sláma

  • Dobrá rada nad zlato says:

   Zdravím,
   také já a jistě všichni ostatní, musí s Vaší radou jen souhlasit. A vzhledem k personálnímu složení, pracovní dobročinosti a množstvím agendy, by konkrétní pomoc v tomto směru byla jistě vítána.
   Já bych také navrhl, poradil, doporučil, ale otázkou zůstává, co bych mohl udělat konkrétně :-(
   Ale je dobře projevit zájem, jako kladnou odezvu, jejich práce.
   Karel Krištofek

 3. Zpráva pro pana Kadrmana says:

  Vážený pane Kadrman,
  především bych Vás rád odkázal na svou alarmující zprávu odeslanou v přímé odpovědi na doručený jeden z mnoha e-mailů, se kterými mne jako jednoho z mnoha informujete o stavu věci Lázní Kyselka.
  Zatímco se nepochybně záslužně věnujete výše zmíněným nemovitostem, tak došlo k nevratnému poškození ekologické rovnováhy v krajině okolo ústeckoorlického železničního nádraží. Nerad se znovu opakuji, ale pokud se na tyto dvě momentálně aktuální záležitosti podíváme střízlivýma očima, pak jsou toliko opěvované lázeňské nemovitosti v kontextu s totálně zdevastovanou krajinou o významné rozloze naprosto bezpředmětným bodem na mapě nevratně zničeného území !
  Na konec si nemohu odpustit vyjádření svého podivu nad Vaším několikaměsíčním mlčením k mým několika předešlým urgentním výstrahám upozorňujícím na chystaná zvěrstva v těchto místech.
  Všichni alespoň trochu rozumně smýšlející lidé, kteří tuto lokalitu po léta znali musí nyní okolo projíždět se slzami v očích, neboť na mrtvou krajinu se za našeho bytí už život nikdy nepodaří vrátit.
  S úctou se loučí
  Petr Laierman
  Hrádek u Ústí nad Orlicí

  • Mám jen malý dotaz says:

   Vážený pane Laierman,

   trochu Vaší zprávě není rozumět, ale vypadá to jako byste se zlobil, že se někdo věnuje problému -Lázně Kyselka-, přestože došlo k nenávratnému poškození ekologické rovnováhy v krajině okolo ústeckoorlického železničního nádraží.

   Možná se jen neobracíte na správnou adresu. Ale určitě je škoda, že se zatím nenašlo více lidí, kteří by více bojovali za přírodu kolem nás.

   Co se týká problému zmiňovaných lázní, sám za sebe si myslím, že tenhle problém měl být řešen již před mnoha lety.

   Karel Krištofek

 4. Chodníky says:

  Dobrý den,
  chodníky se nepovažují za památky? Je renesanční dům, před ním je kamenná dlažba 30x60cm. V dnešní době se takové chdníky opravují způsobem, že se dlažba vytrhá. Nahradí se třeba malými kostičkami. Přitom by ve většině případů stačilo chodník předláždit a poškozené kameny jen vyměnit. To se dělá například i v Telči v blízkosti křižovatky směr od Jihlavy, ale i jinde v tomto městě. Je tam i betonový obrubník a památkový úřad to dovolí. To se dělá i v jiných městech, vůbec to vypadá pěkně. Historický dům a před ním moderní dlažba. Historie mizí přímo před očima.
  S pozdravem,
  A . Rabas

  • ASORKD says:

   Dobrý den pane Rabasi. Pošlete nám prosím fotografie přímo z místa. Obrátíme se na MKČR. Děkujeme.

   • Mám jen malý dotaz says:

    Dobrý den,
    chtěl jsem se jen zeptat jestli pan A . Rabas poslal Vámi zmíněné fotografie, nebo dále jinak reagoval. Vás chválím za rychlou reakci a vstřícnou odpověď.

    • Pavel P. Ries says:

     Omlouváme se, že se nám v tomto případě rychlá odpověď nepodařila, ale od pana Rabase jsme zatím nic neobdrdželi.

 5. kminota says:

  Copak se nanejde v této podivné zemi síla, která by vzala bejkovec a tyhle chcípáky, kteří tu díky Klausově privatizaci kradou a ničí hodnoty, které nestačili zničit ani komunisti, a to už je co říct, vypráskali tam, odkud přišli? Ale i s těmi, kteří jim toto umožnili a stále umožňují? Na co se čeká? Na nějakou další revoluci? Hnědou, nebo rudou?

  • Možná odpověď na Váš výkřik nespokojenosti. says:

   Obecně Vaším pocitům rozumím.
   Ale síla se v této podivné zemi nenajde, pokud sílu nenajde každý sám v sobě. A čím bude více lidí, kteří již pasivně nepřihlížejí, tím bude i kratší doba čekání. Je to již revoluce ?

 6. Schůzka prezidenta ASORKD s ředitelem NPÚ v Plzni says:

  Vazeny pane prezidente,
  az nyni jsem se dostal k tomu, abych vam podekoval za vase nasazeni ve veci „noveho pavilonu“ v zameckem parku v Libline. Opravdu mne tesi vase opora a dava mi silu do dalsiho boje s temy „papalasi“. Napadaji mne samozrejme i horsi pojmenovani.
  Obdivuji vasi razanci a nekompromisni postoje. Vy dokazte veci pojmenovat pravym jmenem. K tomu jeste vase schopnost tem gaunerum nahnat strach.
  Presne tohle v nasi spolecnost chybi, lide tezko hledaji priklady, podle kterych by se mohli ridit. Moralku tu nikdo nekaze.
  Stanovisko vasi asociace k pavilonu jsem preposlal i na obecni zastupitelstvo obce Liblin, aby i oni meli o cem premyslet.

  S pratelskym pozdravem
  Zd. Struhovsky
  Liblin 68

  p.s.
  prosim, odpust`te mi tu gramatiku, ale mam doma jen nemeckou klavesnici. A jeste jednu prosbu, pokud budete uvadet nekde me jmeno, prosim bez titulu, ten mi nenalezi. Jeste jednou dekuji a na shledanou.

 7. Demonstrace proti návrhu nového Památkového zákona? says:

  Pan viceprezident Asociace (ASORKD) Kadrman se 23. 6. 2015 nechal ve vysílání ČT 24 slyšet, že: „..více jak výše sankcí ho zajímá rozdělení kompetencí památkové péče na samosprávy např. Kraje…“. Vadí mu také, že nový návrh Památkového zákona nezdůrazňuje VEŘEJNÝ ZÁJEM na ochraně kulturních památek. Což není pravda, protože už v §1 návrhu zákona se o veřejném zájmu hovoří dostatečně jasně.
  Problém pana Kadrmana a celé Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví – spočívá právě v nekulturním, až barbarském přístupu k podstatě sociální koheze. Zejména k vlastníkům zapsaných kulturních památek. Asociace se snaží být stínovým profesním svazem pracovníků památkové péče a jakýmsi „morálním arbitrem“ nad orgány památkové péče, ovšem bez příslušné odborné i intelektuální podstaty. Protože prosazují represi a ta památková je opravdu na hraně, aniž by se nažili citlivými metodami a klientským přístupem, vést vlastníky památek k jejich ochraně.
  Dnešní svolaná demonstrace proti návrhu tzv. Památkového zákona je účelová, minoritní – se snahou manipulovat veřejnost. Je proto škoda, že pana viceprezidenta toliko nezajímá skutečné památkové zvěrstvo viz. beztrestné zbourání vily Blanky Matragi v pražské Ořechovce a mnoho dalších příkladů neschopnosti památkářů. Jak skutečně orgány památkové péče přistupují k vlastníkům kulturních památek a jakým způsobem jsou samotnými památkáři pošlapávána vlastnická práva majitelů památek a dokonce, jak je ignorováno i právo na nedotknutelnost obydlí – to celé Asociaci zjevně uniká. Jestli v ČR něco opravdu škodí památkám, pak na tom mají lví podíl právě ti takzvaní památkáři, kteří fanaticky a zarputile dělají z měst jen mrtvé skanzeny a kulisy bez života.
  Lubomír Slapotka :-)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

oknaminska.by europotolki.by алюплюс окна в киеве Шины Bridgestone
ambien online no prescription atarax online without prescription ativan online pharmacy buspar online without prescription buy cymbalta without prescription buy cymbalta online buy lexapro online without prescription buy lexapro no prescription lexapro for sale lexapro online no prescription lexapro online pharmacy lexapro online without prescription buy lexapro without prescription buy lexapro online buy lexapro online no prescription