vps hosting reviews

AKTUALITY

ARCHIV STRÁNKY

Mnoho sdružení se v regionech setkává s arogancí a neochotou místních úřadů. Občanským iniciativám chybí právní a jiné odborné poradenství.

Hlavním úkolem ASORKD je ochrana přírody, krajiny, životního prostředí a hmotného i nehmotného kulturního dědictví, které představuje kvalitu životního prostředí v naší zemi. Dále zastupuje, poskytuje odborné poradenství svým členům a rozvíjení jejich čin nosti.

26. 11. 2016

Radní pro kulturu MHMP nám odpověděl na naše dotazy a připomínky k vývozu Slovanské epopeje

Odpověď pana radního se nevymyká stylu většiny politiků: když odpovíme občanům, jejichž zájmy máme hájit, tak polovičatě a ne na všechny otázky. Odpověď pana radního si můžete přečíst celou pod článkem z 27. 9. 2016 níže. Tam také najdete naší reakci na naprosto nedostačující odpověď Jana Wolfa.

Foto: Novinky.cz

* *

18. 11. 2016

Jak je to vlastně s tím „Maršmelounem“?

Architektka Marie Švábová se zamýšlí nad tím, co je příčinou odporu ke stavbě „Maršmelounu“ a dalších podobných staveb a dochází k názoru, že současnými architekty je porušován vztah hmoty architektonického objektu k prostoru ke kterému náleží. Ve své úvaze píše: Dále je zde otázka měřítka. Kdekdo mluví o lidském měřítku, málokdo ale ví, co to ve skutečnosti znamená. Nejde totiž jen o absolutní velikost objektu, ale i o sestupné měřítko členění – od základních tektonických komponentů budovy (střecha, výšky podlaží) po drobný detail – ornament – kliku na dveřích. V drobném měřítku komunikuje budova s lidmi v bezprostřední blízkosti, tady se završuje emocionální vztah s prostředím, který „současná“ architektura většinou postrádá. Sdílený sestupný poměr členění architektonických objektů je to tajemství souznění velkých budov s mnohem drobnějšími v jednom prostředí. Podrobně se architektonickým členěním zabývá Profesor texaské university Nikos Salingaros (A Theory of Architecture 2012).

Celý článek najdete ZDE.

* *

17. 11. 2016

Nový dopis ministrovi kultury ohledně vývozu Slovanské epopeje

ASORKD dosud nedostala odpověď na svůj dopis, který zaslal ministru kultury 31. 8. 2016, prezident ASORKD. Ten v dopise žádal ministra, aby MK ČR nepovolilo vývoz Slovanské epopeje do Asie. Žádost ASORKD podpořili v pěti přílohách dopisu přední odborníci, a také Český národní komitét ICOMOS, kde důrazně varují před neúměrným rizikem povolení takového vývozu, který jednoznačně NEDOPORUČUJÍ!

Na uvedený dopis neobdržela dosud ASORKD žádnou odpověď a tak píše ministru kultury dopis nový, ve kterém ministra znovu žádá o nepovolení vývozu Slovanské epopeje do Asie.

Dopis si můžete přečíst ZDE.

* *

13. 10. 2016

Tak nám zrušili „Maršmeloun“

Architektka Marie Švábová se zamýšlí nad tím, co bude dál. Budeme, jako občanské iniciativy rozjíždět podobné aktivity stále dokola kvůli bezzubému památkovému zákonu, který neumí chránit prostorové (urbanistické) vztahy města a to ani v návrhu nového zákona? Přitom právě památkový urbanismus by ochránil nejen jednotlivé památky jako individuální stavby, ale i jejich uplatnění v prostoru, který jim náleží.

Celý článek najdete ZDE.

* *

27. 9. 2016

A znovu Slovanská epopej

Magistrát a Galerie Hl. města Prahy arogantně prezentují v médiích vycestování Slovanské epopeje do Asie jako hotovou věc a přitom nemají dosud v rukou povolení Ministerstva kultury, o které Magistrát požádal. To si je tak jistý, že jej dostane? Kde tu jistotu bere? Do médií navíc Magistrát pouští neustále názor jednoho odborníka (restaurátora Bergera) a zcela ignoruje názor řady odborníků včetně celého ICOMOSu! Pokud je zmiňuje, tak celou věc staví jako názor proti názoru!

Česká televize ve zprávách z regionů odvysílala 26. 9. 2016 reportáž s názvem: Slovanská epopej se stane asijskou na rok a půl. Smlouva se dotahuje. „Dneska už je transport takových věcí tak sofitistikovaný, že nedpředpokládáme, že by díla byla nějakým způsobem ohrožena,“ namítá na kritiky ředitelka GHMP Magdalena Juříková. Podle kurátora a restaurátora Tomáše Bergera jsou obrazy, které vznikaly v letech 1912 až 1926, ve výborném stavu. „Jsou jako včera namalované na to, co všechno zažily.“

Odpověď na tyto rezultáty je jednoduchá: zřejmě mají odpovědní svůj optimismus podložený exaktními zjištěními o stavu pláten a maleb. Nemělo by tedy pro ně být obtížné pomoci Magistrátu odpovědět na připomínky a dotazy odborníků, které ASORKD zaslala radnímu pro kulturu Janu Volfovi na jeho vyžádání. A stejně tak budou jistě umět odpovědět Ministerstvu kultury, které také bude chtít zodpovědět řadu otázek, než rozhodne o povolení či nepovolení vývozu. Pochybujeme, že mu budou stačit sdělení, která Tomáš Berger a Magdalena Juříková sdělili divákům ČT.

Jakou hodnotu má sdělení Tomáše Bergera o tom, že obrazy jsou ve výborném stavu a jako včera namalované, vypovídá námi pořízený detail plátna Husitský král Jiří z Poděbrad – detail figury vpravo dole –  z června tohoto roku, kde jsou zřetelně vidět odřené vršky opadaného originálu malby po navíjení na válec:

Dotazy a připomínky odborníků zaslané ASORKD na MK ČR a Magistrát HMP si můžete přečíst ZDE a ZDE.

Odpověď radního pro kulturu Jana Wolfa na naše dotazy a připomínky ze dne 20. 10. 2016 najdete ZDE.

Uvedená odpověď radního Wolfa nás ovšem vůbec neuspokojila a panu radnímu jsme tedy odeslali další dopis datovaný 2. 11. 2016. Na ten zatím nemáme žádnou odpověď. Naší reakci na výše uvedenou odpověď radního Wolfa najdete ZDE.

* *

20. 9. 2016

Dopis primátorce Magistrátu Hl. města Prahy k propojení Metropolitního plánu a památkového zákona

Vážená paní primátorko,

v závěrečné fázi projednávání Metropolitního plánu a návrhu nového zákona o ochraně památkového fondu si Vás dovolujeme upozornit na význam funkčního propojení obou těchto významných dokumentů dokumentů především pro naše hlavní město.

Celý dopis ZDE

* *

5. 9. 2016

Dopis ministrovi kultury ohledně vývozu Slovanské epopeje

Prezident ASORKD dnes poslal dopis ministrovi kultury Danielu Hermanovi, ve kterém ministra kultury žádá jménem ASORKD, aby nepovolil vývoz kulturní památky Slovanské epopeje do zahraničí. V pěti přílohách dopisu přední odborníci, a také Český národní komitét ICOMOS, důrazně varují před neúměrným rizikem povolení takového vývozu, který jednoznačně NEDOPORUČUJÍ!

Ministrovi kultury je v dopise sděleno, že radní pro kulturu Magistrátu hl. města Prahy Jan Wolf, který je poradcem ministra kultury, byl seznámen s odbornými názory, že záměr vyvézt Slovanskou epopej za účelem několikaleté nepřetržité výstavy v Číně, Japonsku, Jižní Koreji a USA. se rovná neodpovědnému hazardu. O zaslání dopisu informovala ASORKD dnes také média.

Použité foto: Pražský deník

Celý dopis i s přílohami si můžete přečíst ZDE.

* *

11. 8. 2016

Podnět k Památkové inspekci MK ČR - Olomouc jako New York?

To je zřejmě představa Magistrátu města Olomouc, jak naložit s úžasným památkově chráněným historickým panoramatem Olomouce. Radní ve spolupráci s památkovým odborem Magistrátu poškozují tento panoramat a to již dlouhodobě. Radní neschopností schválit stavební uzávěru a Památkový odbor schvalováním mrakodrapů v blízkosti historického jádra a to klidně i nezákonným rozhodnutím!

Podrobně ZDE

* *

9. 7. 2016

Mediální ohlasy na tiskovou konferenci ASORKD     k vývozu Slovanské epopeje a názory odborníků

7. 7. 2016 uspořádala ASORKD tiskovou konferenci, na které přední odborníci oboru restaurování malířských děl varovali před zničením Slovanské epopeje, pokud bude cestovat tak, jak je to plánováno Magistrátem HMP.

NÁZORY ODBORNÍKŮ, KTERÉ PŘI KONFERENCI ZAZNĚLY


Akadem. malířka a restaurátorka Zuzana Poláková - podrobně ZDE


Prof. Karel Stretti, akad. malíř a vedoucí Restaurátorské školy AVU Praha - podrobně ZDE


Akad. mal. Ludmila Kaprasová, soudní znalkyně v oboru textilie – podrobně ZDE

MÉDIA O TISKOVÉ KONFERENCI A DALŠÍ REAKCE NA NI

Česká televize – události v regionech 7. 7. 2016 - ZDE
ČT 24 7. 7. 2016 – ZDE
Mladá fronta Dnes 8. 7. 2016 – ZDE
Lidové noviny 7. 7. 2016 – ZDE
Patriot 7. 7. 2016 - ZDE
iDNES.cz 7. 7. 2016 - ZDE
Blesk 7. 7. 2016 - ZDE
Echo24 7. 7. 2016 - ZDE
Týden.cz 7. 7. 2016 - ZDE

Prof. Václav Girsa president ČNK ICOMOS a vedoucí Ústavu památkové péče na fakultě architektury ČVUT v Praze zaslal po tiskové konferenci ASORKD vyjádření k záměru MHMP vyvést Slovanskou epopej do Asie a USA. Celý text najdete ZDE.

Na stranu odborníků nesouhlasící s vývozem Slovanské epopeje do zahraničí se postavil i bývalý ministr Kultury Vítězslav Jandák, poslanec PS PČR. Text, který nám zaslal si můžete přečíst ZDE.

K tvrzení radního pro kulturu Jana Wolfa a magistrátního restaurátora Tomáše Bergera, že všechna plátna Slovanské epopeje jsou v dobrém stavu a že kritici se chtějí pouze zviditelnit si dovolíme několik poznámek:

 1. Námi oslovení odborníci neřešili, v jakém stavu jsou plátna nyní, ale v jakém z největší pravděpodobností budou po navrácení se z  turné po Asii. Jak  k tomuto názoru odborníci přišli si můžete přečíst v jejich příspěvcích.
 2. V článku z MF Dnes radní pro kulturu Jan Wolf tvrdí, že žádné poškození Slovanské epopejí při několikaletém cestování, mnoha svinování a rozbalování a extrémních změnách teploty nehrozí. Aby svému tvrzení dal patřičný důraz odmávne skutečné odborníky na slovo vzaté, že jejich výtky jsou pouhou snahou se zviditelnit. Klasický omezený argument politika, když nejsou relevantní protiargumenty. To si pan radní opravdu myslí, že pan profesor Stretti a další akademičtí restaurátoři zviditelnění potřebují? Při kritice I. etapy rekonstrukce Karlova mostu, argumentoval předchůdce pana Wolfa ve funkci obdobně. Vše bylo v pořádku a ke kritice nebyl důvod a kritici se chtěli zviditelnit. Pak z celé věci byla mezinárodní ostuda a Karlův most se řešil na zasedání UNESCO v Rio de Janeiru, kde bylo konstatováno, že Karlův most byl silně poškozen. Pan radní Wolf si tuto smutnou historii, za kterou plně stojí Magistrát HMP může připomenout na tomto webu.

* *

7. 7. 2016

ASORKD žádá Ministerstvo kultury, aby nevydalo souhlas s vývozem Slovanské epopeje

ASORKD vydala tiskovou zprávu, ve které oznamuje svoji výzvu k Ministerstvu kultury, aby nepovolilo vývoz Slovanské epopeje do zahraničí. Odborníci upozorňují, že i přes nejmodernější technologické vybavení transportních boxů a výstavních galerií není možné poškození díla zabránit. Na tiskovou konferenci, kterou pořádá 7. 6. 2016 přizvala ASORKD přední odborníky, kteří varují před fatálním poškozením epopeje při jejím dlouhodobém plánovaném vývozu do Asie.  ASORKD je přesvědčena, že tomuto hazardu s národní památkou je třeba zabránit!

Více najdete ZDE.

* *

3. 7. 2016

Tisková konference ASORKD
Hrozí Slovanské epopeji poškození při cestování po Asii?

Tisková konference se koná ve čtvrtek 7. července 2016 v 10:00 v Kině MAT, Karlovo náměstí 19, Praha, 2. patro, zelený salonek.

Na tiskové konfrenci se k záměru několikaletého vyvezení epopeje do Asie vyjádří tito odborníci:

Prof. Karel Stretti, akad. malíř, AVU, vedoucí Ateliéru restaurování výtvarných děl malířských
„Snaha města o tržní řešení Muchovy epopeje bez ohledu na ohrožení díla.“

Akad. mal. Ludmila Kaprasová, soudní znalkyně v oboru textilie
„Reakce plátna na změnu klimatu.“

Akad. mal. Zuzana Poláková, restaurátorka malířských děl
„Vliv transportu a změny klimatu na malby 19. a 20. století.“

John Mucha, Mucha Foundation, prezident

Z organizačních důvodů prosíme o potvrzení vaší účasti na email:
kadrman@asorkd.cz

Vyjádření Magistrátu HMP: ZDE

Dokument České televize z r. 1995
Osud talentu v Čechách – Alfons Mucha
(provází Zdeněk Mahler)

* *

18. 6. 2016

Seminář o budoucnosti restaurování

Přípravný výbor České komory restaurátorů spolu s Akademií výtvarných umění Praha
a pod patronací ASORKD pořádá  dne 21. 6. 2016 pro studenty a absolventy VŠ oborů restaurování
seminář o budoucnosti restaurování.

Podrobnosti  ZDE.

Památkový zákon uvrhne absolventy restaurátorských oborů do nejistoty. Přečtěte si v tiskové zprávě ASORKD o semináři ZDE.

* *

15. 6. 2016

Hazard radních pražských politiků se Slovanskou epopejí

V článku, který 7. 6. 2016 otiskly Lidové noviny se radní pro kulturu, památky, zahraniční vztahy, výstavnictví a cestovní ruch paní Eliška Kaplický – Fuchsová vyjadřuje k zapůjčení Slovanské epopeje pro dlouhodobé výstavní turné. Celý článek najdete ZDE.

Paní radní přesvědčuje čtenáře o zajištění nejpřísnějších bezpečnostních a ochranných opatření. Přesvědčení čtenářů má posílit i její vyjádření k vysoce odborným tématům, mezi které patří i technologie podložky – plátna a k reciprocitě odborné péče. Dále argumentuje, že v Číně je mnoho velkých sbírkových institucí a s dostatkem odborníků.

ZDE najdete vyjádření ASORKD k odborné problematice celé kauzy.

* *

20. 1. 2016

ASORKD píše ministru kultury

12. 1. 2016 poslal prezident ASORKD dopis ministru kultury, ve kterém si stěžuje na neprojednání připomínek ASORKD k novému památkovému zákonu a na zjevné nepravdy sdělované ředitelem odboru památkové péče Mgr. Jiří Vajčnerem.

Ministr kultury ČR
Daniel Herman
Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

12. ledna 2016

Věc: Projednání připomínek ASORKD k novému památkovému zákonu

Vážený pane ministře,

jak jste jistě informován, včera dne 11. ledna 2016 proběhlo natáčení pořadu Pro a proti v budově Českého rozhlasu mezi ředitelem Odboru památkové péče MKČR Mgr. Jiřím Vajčnerem a viceprezidentkou ASORKD Ing.  arch. Marií Švábovou. Pořad bude vysílán 13. ledna 2016 v 9:30. Marie Švábová uvedla skutečnost, že MKČR připomínky ASORKD odmítlo zařadit mezi oponenty a proto je neprojednávalo. Mgr. Jiří Vajčner sdělil, že připomínky ASORKD byly shodné s připomínkami Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče (SPPPP), a proto byly projednány současně s nimi. Text připomínek převzalo MK z našeho webu www.asorkd.cz.

Prohlašujeme, že naši asociaci o tomto způsobu projednání ani o jeho výsledku nikdo dosud neinformoval. Ověřili jsme si, že připomínky SPPPP nejsou s připomínkami ASORKD shodné, a proto považujeme naše připomínky za neprojednané a nadále na nich trváme.

Koncem listopadu minulého roku jste si vyžádal osobní setkání s viceprezidentem ASORKD Martinem J. Kadrmanem na půdě PS PČR za účasti náměstka pro řízení sekce kulturního dědictví Ing. Vlastislavem Ourodou, PhD. a náměstkem člena vlády Mgr. Patrikem Košickým. Jednání se uskutečnilo dne 27. listopadu 2015 a výstupem byla dohoda,  že Vám do pondělí 30. listopadu předáme naše připomínky s tím, že se následně uskuteční jednání na půdě MKČR, na kterém budeme jednotlivé nevyhovující body v návrhu nového památkového zákona projednávat. Ač jsme Vám konkrétní připomínky předali prostřednictvím podatelny v úterý 1. prosince, dodnes jsme od Vás nezaznamenali žádnou reakci, natož sdělení konkrétního termínu společného pracovního jednání.

Promiňte, ale takové jednání i s ohledem na zjevné nepravdy sdělované ředitelem odboru památkové péče Mgr. Jiří Vajčnerem na nás nepůsobí nikterak důvěryhodně a je otázkou, zda i přes naši téměř dvouletou marnou snahu s Vámi projednat naše připomínky k návrhu zákona o památkové péči máte upřímný zájem vyslyšet relevantní odborné připomínky, nebo se jedná o jakousi zdržovací taktiku.

Nemovité kulturní památky jsou součástí životního prostředí, chráněná území životní prostředí vytvářejí. Jsme přesvědčeni, že naše asociace má jako zástupce občanské společnosti proto na účast na projednání nového zákona o památkové péči minimálně morální právo a budeme toto právo hájit.

Věříme, že naše jednání pochopíte a projednání našich připomínek umožníte.

Pavel Přemysl Ries
prezident asociace

Dopis v PDF ZDE

* *

ARCHIV STRÁNKY

15 Responses to AKTUALITY

 1. Pavel P. Ries says:

  Nový projekt nádraží jsem již komentoval na stránkách soutěže projektů. Nemám co bych na svém názoru měnil a tak jej mohu jen zopakovat.
  Tak tento projekt se mi vůbec nelíbí. Pan Franta prostě není Fanta! Dle mého názoru je projekt ukázkou toho, jak architekt zcela ignoroval zbytek historického zastřešení, které holt nemohl zbourat. Nejvíce je to patrné na bočních snímcích, kdy staré zastřešení stojí jako kůl v plotě, jakoby zapomenuté a nijak s novou budovou nepropojené. Dokonce to vypadá tak, že pokud cestující nepůjde na nástupiště podchodem, tak přechod z nové budovy, třeba na nástupiště č. 1, nepřejde v dešti, suchou nohou. Prostě se mě tahle placatá plechárna, doplněná sklem, vůbec nelíbí. Celé to na mne působí dojmem nějakého zastrčeného projektu v šuplíku pana architekta, který vytáhl, rozřízl na polovinu, jedu půlku zahodil a druhou opět dělil na dvě stejné poloviny, obě půlky od sebe roztáhl a doplnil skleněnou výplní. Myslím si, že je špatně, pokud architektura evokuje nějaké nepatřičné asociace. Mne fotografie z boku připadá, jakoby byl u staré haly pohozen trub ztroskotaného letadla. Tu představu ještě posiluje to useknutí budovy směrem k nástupišti. Celé napojení nové budovy na staré, ale památkové chráněné zastřešení kolejiště, působí velmi bezradně a to nemluvím o té chaloupce stojící vedle a taky zcela mimo. Osobně bych se nebál repliky původního nádraží či určité historičnosti, tak jako to vidíme u Rýnského dvora u divadla. Vím ale, jak je historičnost u některých architektů rovna sprostému slovu.
  Je naprosto necitlivé projektovat novou budovu, když zde byl projekt, jak historicky cennou část zakomponovat do revitalizace.

 2. Face Book says:

  Zdravím,
  vaše záslužná činnost mě zaujala – jen si myslím,že by možná nebylo špatné,publikovat ji i na Face Booku. Podle mého názoru by ba to mohlo mít vysoký ohlas.
  Zdravím a držím palce
  Milan Sláma

  • Dobrá rada nad zlato says:

   Zdravím,
   také já a jistě všichni ostatní, musí s Vaší radou jen souhlasit. A vzhledem k personálnímu složení, pracovní dobročinosti a množstvím agendy, by konkrétní pomoc v tomto směru byla jistě vítána.
   Já bych také navrhl, poradil, doporučil, ale otázkou zůstává, co bych mohl udělat konkrétně :-(
   Ale je dobře projevit zájem, jako kladnou odezvu, jejich práce.
   Karel Krištofek

 3. Zpráva pro pana Kadrmana says:

  Vážený pane Kadrman,
  především bych Vás rád odkázal na svou alarmující zprávu odeslanou v přímé odpovědi na doručený jeden z mnoha e-mailů, se kterými mne jako jednoho z mnoha informujete o stavu věci Lázní Kyselka.
  Zatímco se nepochybně záslužně věnujete výše zmíněným nemovitostem, tak došlo k nevratnému poškození ekologické rovnováhy v krajině okolo ústeckoorlického železničního nádraží. Nerad se znovu opakuji, ale pokud se na tyto dvě momentálně aktuální záležitosti podíváme střízlivýma očima, pak jsou toliko opěvované lázeňské nemovitosti v kontextu s totálně zdevastovanou krajinou o významné rozloze naprosto bezpředmětným bodem na mapě nevratně zničeného území !
  Na konec si nemohu odpustit vyjádření svého podivu nad Vaším několikaměsíčním mlčením k mým několika předešlým urgentním výstrahám upozorňujícím na chystaná zvěrstva v těchto místech.
  Všichni alespoň trochu rozumně smýšlející lidé, kteří tuto lokalitu po léta znali musí nyní okolo projíždět se slzami v očích, neboť na mrtvou krajinu se za našeho bytí už život nikdy nepodaří vrátit.
  S úctou se loučí
  Petr Laierman
  Hrádek u Ústí nad Orlicí

  • Mám jen malý dotaz says:

   Vážený pane Laierman,

   trochu Vaší zprávě není rozumět, ale vypadá to jako byste se zlobil, že se někdo věnuje problému -Lázně Kyselka-, přestože došlo k nenávratnému poškození ekologické rovnováhy v krajině okolo ústeckoorlického železničního nádraží.

   Možná se jen neobracíte na správnou adresu. Ale určitě je škoda, že se zatím nenašlo více lidí, kteří by více bojovali za přírodu kolem nás.

   Co se týká problému zmiňovaných lázní, sám za sebe si myslím, že tenhle problém měl být řešen již před mnoha lety.

   Karel Krištofek

 4. Chodníky says:

  Dobrý den,
  chodníky se nepovažují za památky? Je renesanční dům, před ním je kamenná dlažba 30x60cm. V dnešní době se takové chdníky opravují způsobem, že se dlažba vytrhá. Nahradí se třeba malými kostičkami. Přitom by ve většině případů stačilo chodník předláždit a poškozené kameny jen vyměnit. To se dělá například i v Telči v blízkosti křižovatky směr od Jihlavy, ale i jinde v tomto městě. Je tam i betonový obrubník a památkový úřad to dovolí. To se dělá i v jiných městech, vůbec to vypadá pěkně. Historický dům a před ním moderní dlažba. Historie mizí přímo před očima.
  S pozdravem,
  A . Rabas

  • ASORKD says:

   Dobrý den pane Rabasi. Pošlete nám prosím fotografie přímo z místa. Obrátíme se na MKČR. Děkujeme.

   • Mám jen malý dotaz says:

    Dobrý den,
    chtěl jsem se jen zeptat jestli pan A . Rabas poslal Vámi zmíněné fotografie, nebo dále jinak reagoval. Vás chválím za rychlou reakci a vstřícnou odpověď.

    • Pavel P. Ries says:

     Omlouváme se, že se nám v tomto případě rychlá odpověď nepodařila, ale od pana Rabase jsme zatím nic neobdrdželi.

 5. kminota says:

  Copak se nanejde v této podivné zemi síla, která by vzala bejkovec a tyhle chcípáky, kteří tu díky Klausově privatizaci kradou a ničí hodnoty, které nestačili zničit ani komunisti, a to už je co říct, vypráskali tam, odkud přišli? Ale i s těmi, kteří jim toto umožnili a stále umožňují? Na co se čeká? Na nějakou další revoluci? Hnědou, nebo rudou?

  • Možná odpověď na Váš výkřik nespokojenosti. says:

   Obecně Vaším pocitům rozumím.
   Ale síla se v této podivné zemi nenajde, pokud sílu nenajde každý sám v sobě. A čím bude více lidí, kteří již pasivně nepřihlížejí, tím bude i kratší doba čekání. Je to již revoluce ?

 6. Schůzka prezidenta ASORKD s ředitelem NPÚ v Plzni says:

  Vazeny pane prezidente,
  az nyni jsem se dostal k tomu, abych vam podekoval za vase nasazeni ve veci „noveho pavilonu“ v zameckem parku v Libline. Opravdu mne tesi vase opora a dava mi silu do dalsiho boje s temy „papalasi“. Napadaji mne samozrejme i horsi pojmenovani.
  Obdivuji vasi razanci a nekompromisni postoje. Vy dokazte veci pojmenovat pravym jmenem. K tomu jeste vase schopnost tem gaunerum nahnat strach.
  Presne tohle v nasi spolecnost chybi, lide tezko hledaji priklady, podle kterych by se mohli ridit. Moralku tu nikdo nekaze.
  Stanovisko vasi asociace k pavilonu jsem preposlal i na obecni zastupitelstvo obce Liblin, aby i oni meli o cem premyslet.

  S pratelskym pozdravem
  Zd. Struhovsky
  Liblin 68

  p.s.
  prosim, odpust`te mi tu gramatiku, ale mam doma jen nemeckou klavesnici. A jeste jednu prosbu, pokud budete uvadet nekde me jmeno, prosim bez titulu, ten mi nenalezi. Jeste jednou dekuji a na shledanou.

 7. Demonstrace proti návrhu nového Památkového zákona? says:

  Pan viceprezident Asociace (ASORKD) Kadrman se 23. 6. 2015 nechal ve vysílání ČT 24 slyšet, že: „..více jak výše sankcí ho zajímá rozdělení kompetencí památkové péče na samosprávy např. Kraje…“. Vadí mu také, že nový návrh Památkového zákona nezdůrazňuje VEŘEJNÝ ZÁJEM na ochraně kulturních památek. Což není pravda, protože už v §1 návrhu zákona se o veřejném zájmu hovoří dostatečně jasně.
  Problém pana Kadrmana a celé Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví – spočívá právě v nekulturním, až barbarském přístupu k podstatě sociální koheze. Zejména k vlastníkům zapsaných kulturních památek. Asociace se snaží být stínovým profesním svazem pracovníků památkové péče a jakýmsi „morálním arbitrem“ nad orgány památkové péče, ovšem bez příslušné odborné i intelektuální podstaty. Protože prosazují represi a ta památková je opravdu na hraně, aniž by se nažili citlivými metodami a klientským přístupem, vést vlastníky památek k jejich ochraně.
  Dnešní svolaná demonstrace proti návrhu tzv. Památkového zákona je účelová, minoritní – se snahou manipulovat veřejnost. Je proto škoda, že pana viceprezidenta toliko nezajímá skutečné památkové zvěrstvo viz. beztrestné zbourání vily Blanky Matragi v pražské Ořechovce a mnoho dalších příkladů neschopnosti památkářů. Jak skutečně orgány památkové péče přistupují k vlastníkům kulturních památek a jakým způsobem jsou samotnými památkáři pošlapávána vlastnická práva majitelů památek a dokonce, jak je ignorováno i právo na nedotknutelnost obydlí – to celé Asociaci zjevně uniká. Jestli v ČR něco opravdu škodí památkám, pak na tom mají lví podíl právě ti takzvaní památkáři, kteří fanaticky a zarputile dělají z měst jen mrtvé skanzeny a kulisy bez života.
  Lubomír Slapotka :-)

 8. Václav Rendl says:

  Petice? Online. Proti zapůjčování, respektive jakémukoliv dalšímu zbytečnému transportu, komplexu „Slovanská Epopej“ by měla značnou odezvu, rozumíme si? :-)
  Pro: kdo chce dílo vidět, má v dnešní době možnost cestovat. Finance snad tací lidé mají – chtějí-li dílo vidět živě, musí se transportovat sami. To pak ústí dále, směrem k rozvoji turistiky atd. Pražský Hrad přeci také není možné poslat za hranice, na putovní výstavu…
  Pro: Zasílá se, zapůjčuje se snad v dnešní době JEDEN kus uměleckého díla – názvem „Mona Lisa“? Proč pak tedy vůbec umožňovat logistický hlavolam s transportem komplexního díla takových rozměrů a pro národ mající nedocenitelnější hodnotu, než ‘jakási’ „Mona Lisa“…?
  Pro: Poplatky plynoucí do kasy za možná mohou být nižší, než si kdo představuje, ale ve výsledku, ztráty způsobené zapůjčením souboru děl do ciziny jsou neskutečně vyšší – protože tamní organizace pravděpodobně neplánuje sdílení zisků…
  Pro: S ohledem na kulturní dědictví Ak. mal. Zdeňka Buriana, které je též nesporné, nese současně plánovaný okruh putovních výstav „Slovanské Epopeje“ kdesi po Asii známky věřejně schválené loupeže na českém národu. Se smutným vědomím odkazuji právě na dílo Zdeňka Buriana, výstavy v Japonsku a dodnes nevyřešené finanční vyrovnání s rodinou pozůstalých, to pod záštitou tehdejší vlády a následujících vlád taktéž.
  Pro: Proč umožnit možnou ztrátu celého celku???

 9. Smithd9 says:

  Hi there. Merely desired to question an instant dilemma. aceacdbgekdbddbf

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

oknaminska.by europotolki.by алюплюс окна в киеве Шины Bridgestone
ambien online no prescription atarax online without prescription ativan online pharmacy buspar online without prescription buy cymbalta without prescription buy cymbalta online buy lexapro online without prescription buy lexapro no prescription lexapro for sale lexapro online no prescription lexapro online pharmacy lexapro online without prescription buy lexapro without prescription buy lexapro online buy lexapro online no prescription