vps hosting reviews

Porodnice U Apolináře v Praze

„Dárek“ věhlasnému mecenáši a architektovi Josefu Hlávkovi k 180. výročí jeho narození

Kdo „dárek“ dává? Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze.

O jaký „dárek“ jde? O poškození historické hodnoty kulturní památky Zemské porodnice necitlivou přestavbou jedné její části pro velkokapacitní vývařovnu.

Porodnice byla postavena Josefem Hlávkou na jeho architektonický návrh v letech 1867 – 1870. Jedná se o jednu z posledních staveb, ne-li vůbec poslední, která si zachovala kontinuitu ve využití, pro které byla projektována (pro zvídavé více ZDE). Svět nám tuto skutečnost závidí, zatímco vedení Gynekologicko-porodnické kliniky se pustí do necitlivé přestavby jedné části památkově chráněného objektu bez stavebně-historického průzkumu a bez požadavku na památkový dozor. Zřejmě poučeni příkladem Karlova mostu v tom smyslu, že pokud je možný takový postup u I. A. kategorie památky, tak u nějakého 19. století o nic nejde. Jistým štěstím pro stavbu je přístup paní architektky Axmannové. Ta zachraňuje co se dá. Například tvarované cihly, které vidíte na fotografiích v kontejnerech, byly ojeveny naházené pod podlahou ve starém násypu. Arch. Axmannová je dala vybrat a očistit. Zdá se, že ani nebyly z velké části při stavbě porodnice použity. Budou používány pro opravy zvětralých částí fasády a budou tedy pečlivě uskladněny. Paní architektka zde supluje práci památkářů. Ohledně vestavovaných nových oken, však již tuto citlivost postrádáme. Jak jsme ale konstatovali výše, paní architektka není památkář.

Stavba bez stavebně historického průzkumu, tedy s porušením památkového zákona, probíhá za mlčení NPÚ a s povolením stavebního úřadu pro Prahu 2. Že mlčí také Klub za starou Prahu, nás už ani neudivuje. Mlčí i věhlasné Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, kde doživotním předsedou jeho Správní rady je renomovaný právník JUDr. Václav Pavlíček. Porušování památkového zákona je ale zřejmě pod jeho rozlišovací schopností. K poškozování památky, kterou stavěl Josef Hlávka, by se ale vyjádřit Nadání mělo, pokud chce být považováno za důstojného strážce odkazu Josefa Hlávky. Jedná se o kulturní dědictví tohoto státu, na jehož ochranu a rozvoj Josef Hlávka přispěl nemalou částkou svého jmění a svojí činností právě v památkové péči.

Dle předběžných zjištění má ASORKD za to, že se v případě této kulturní památky opakuje neblaze proslulý scénář z opravy Karlova mostu a podává podnět Památkové inspekci MK ČR k prošetření případu.

Na přiložených fotografiích se můžete přesvědčit, jak to vypadá, když se přestavuje bez památkového dozoru a bez stavebně-historického průzkumu. Existuje posudek, v jakém stavu byly vyjmuté trámy? Musely být rozřezány? Například při rekonstrukci kostela sv. Anny v Praze, který byl v 1. polovině 19. století přepažen pěti patry, byly trámy jednotlivých pater při jejich odstranění zachovány a uskladněny pro případné použití na rekonstrukci jiných památkových objektů ze stejné doby.

Stanovisko Památkové inspekce MKČR ze dne 7.6.2011 ZDE

steroidy prodej

34 Responses to Porodnice U Apolináře v Praze

 1. masmusculo says:

  Souhlas s vámi a naprosté ztotožnění s vyjádřením pí.Růžičkové!!!!

 2. Když úředník je jen úředník tak dokáže povolit kdejakou hloupost says:

  Takto postupovat v přestavbě je diletantství

 3. joao says:

  Fotbalu, politice a stavařine rozumí každý….
  1. Kde jste byli když stavba začala?
  2. Kde jste byli když stavba ničila neodbornými zásahy v 70-tých létech a ted se to opravuje?
  Fakt nechápu když doslova „stavební lajk vloupe do hlídaného objektu“na nafotí bourací práce.
  To je největší zvěrstvo, protože jenom rozvíří prach a neuvědomuje si dopad.
  Viděl z Vás někdo projektovou dokumentaci?
  Víte jaký je účel tyto stavby?

  Proč si nepočkáte na výsledek?

  • Špatně vedené otázky says:

   1. Otázka má správně znít: Kde byly příslušné památkové instituce, než stavba začala? ASORKD vstupuje do případu až v okamžiku, kdy je upozorněna na porušování památkového zákona a ten je zde jednoznačně porušen. Jak vysvětleno výše.
   2. Ta druhou otázku lze odpovědět stejně, jako na první s tím rozdílem, že ASORKD v té době ještě neexistovala a někteří její členové nebyli ani na světě.
   Projektovou dokumentaci jsme viděli a za zvěrstvo (pokud bychom použili váš expresivní výraz) považujeme to, že byla vypracována bez stavebně historického průzkumu, který předepisuje právě památkový zákon! Bez něj neměla být vůbec vypracována, natož, aby byla zahájena stavba. Připravujeme v této věci trestní oznámení.

   Pavel P. Ries
   prezident Asociace

 4. Max Hutar says:

  A to je stejně zoufalé, že to těm přestavujícím lidem nepřijde divné, přitom jde tak moc jen o selský rozum: Tady je cihla, která vypadá tak a tak, a tudíž by ji jinak vypadající cihla rušila. Jestli ani tohle v nějaké hlavě nefunguje, tak se pak nemůžeme divit, k jakým to spěje koncům.

 5. Co by jsme chtěli says:

  Bohužel tento způsob je u nás už běžnou záležitostí, byznys nadřazen kulturnímu dědictví. Koneckonců pánové potřebují plné peněženky a odkaz dalším generacím je jim zcela ukradený. Takže památky třeste se co nezničíme to prodáme.

 6. souhlas s vámi a souhlas s vyjádřením pí.Růžičkové says:

  souhlas s vámi a naprosté ztotožnění s vyjádřením pí.Růžičkové!!!!
  Jaroslav Kořán

 7. Bohuzel takova je doba says:

  Ano je to tak,dnes a denne se setkavame s takovym jednanim a pristupem,ve vsech oblastech naseho zivota a jsme bohuzel pouhymi statisty bez moznosti neco udelat nebo zmenit …. co k tomu dodat….

 8. Ing.Mária Hrušková says:

  no to preto,že za všetkým treba hľadať peniaze, v tomto prípade tých,ktorí chcú iba zarobiť…a dostali to na základe štátnych zákaziek….

 9. Milena Růžičková says:

  Je to katastrofa,je mi z toho do pláče,ale v této naší zemi je vše možné.Kdy už konečně tu pakáž někdo vyhází z oken.Obyčejní lidé jsou bezmocní.

 10. Památková péče says:

  Byl jsem vlastníkem přízemního řadového domku, který byl postavený kolem roku 1900. Domky byly postaveny pro nižší úředníky místní textilky, jinými slovy nic moc, uprostřed prochozí chodba na dvůr, vlevo kuchyně s komorou, vpravo dvě menší místnosti, vlhkost soupala do býše jednoho metru. Na dvoře byla prádelna, ze které vedly schůdky do sklepa, a suché WC. Když jsem jej podědil a chtěl jsem jej užívat, musel jsem domek od základu zrekonstruovat, oprostě generální oprava. Nikdo si nedokáže představit, jaké maryrium jsem musel absolvovat, než jsem obdržel stavební povolení a nejvíce jsem trpěl právě na památkářích, kteří přestože se nejednalo o žádnou památku nebo památkovou zónu, trvali na tom, že střecha bude z takového a takového materiálu, nepovolili zvětšit okenní průhledy, nepovolili ani to, že jsem chtěl nazvednout střechu ca o 60 cm, abych na půdě mohl vybudovat dvě místnosti jako půdní vestavbu. Toto běhání po úřadech trvalo téměř dva roky (námitky, odvolání …). Po třech letech jsem domek nakonec prodal a koupil si byt v bytové výstavbě. Nový majitel si prožívá totéž a anoi bych se nedivil, kdyby mě proklínal.

 11. Jiří Klenka says:

  Paráda!! To už je opravdu vrchol naprosté arogance!!

 12. Au, to bolí says:

  V této porodnici jsem se narodil a vadí mi necitlivý způsob zásahu a lenost přemýšlet, jak vystihnout ducha stavby, která k němu vedla.

 13. Vtip přestal být vtipem says:

  Jistě jste to slyšeli – Bém byl psycholog, bylo to na hlavu, Svoboda je gynekolog, je to na…………
  Copak se nenajde slušný člověk?

 14. komentář says:

  Vůbec nevím, co bych měla napsat, opravdu v naší už bohužel vydrancované zemi je možné vše, ale kdo nám pomůže ???? Další defenestrace ? Obyčejní lidé zde žijí jak bezmocní , ve strachu žijící a marně se dožadující nějakých práv chudáci. ?Mnozí si ti ještě neuvědomují anebo nechtějí připustit !

 15. Jiří Veltruský says:

  Co dělají noví pražští mocipáni je již na pováženou, nejenom že bezostyšně okrádají a rozkrádají státní pokladnu. Toto již všeobecně víme, ale že mají choutky a chuť také ničit historické dědictví a zanechané památky, které oni nevytvořili ani se na nich nikterak nepodíleli a jež patří národu, to se již omluvit nedá a je potřeba to pořádně vykřičet do světa. Přál bych jim, aby k nim již turisté nejezdili a tím se jim jejich zásahy pořádně finančně vymstili na jejich pokladně. Pro zdůraznění mých slov zde uvádím citát pana H. Wilsona:
  Starožitnosti jsou dnes to jediné´, co má budoucnost.

 16. V České republice je vše možné says:

  I já jsem se v této porodnici narodila a chtěla bych rodit. Nevím jak je to možné takhle hyzdit tak krásnou budovu, snad jedinou tohoto druhu u nás. Nelze to nějak zastavit a pokusit se dát do původního stavu nebo do stavu odpovídajícího té architektuře? Nejspíš by se mělo vyměnit vedení u památkového ústavu. Obyčejným lidem nedovolí např. plastová okna u starých budov (je to dobře), ale státní stavby se mohou znehodnocovat. Je mě z toho smutno….tady platí kdo má peníze může cokoliv….Petra K.

 17. V dnešním systému normální says:

  Ačkoliv nejsem bytem v Praze,mám tam rodinu,proto mě taky zajímá,co se tam děje.Je to asi všude stejné.Jen ničit a likvidivat,za vším jsou jenom zisky jednotlivců nebo skupin.A lepší to již nebude,moc památek příštím generacím tato společnost nezanechá.

 18. je to prostě děs says:

  Je mi prostě smutno. Předci se v hrobech obracejí a naše děti nám to neodpustí.

 19. Smutný pohled na vykrmené pupky says:

  Je mi líto, že se stále o našem národu mluví jako o požíračích tlustého masa – a že se to pak odráží na stavu našich samozvaných vládců a „šlechty“ – takovéto prasárny by ani to prasátko nedělalo, a to jsme jej už tak dokonale degradovali. Opravdu, stydím se za to, že jsem členem této tlupy! Stydím se za to, jak se chováme k sobě navzájem, stydím se za to, jak ničíme tuto planetu! Stydím se za to, že jsme my lidé, tak omezení tvorové! Stydím se za nás! Stydím se za to, že si to jsem schopen uvědomit!

 20. Smutný pohled says:

  Je to smutný pohled! Na jednu stranu se utrácejí miliony za zbytečné akce a dát si trochu záležet na rekonstrukci unikátního objektu, to se nikdo z odpovědných nesnaží. Bohužel v čele památkové péče na pražském magistrátu sedí člověk jehož vztah k památkám je naprosto děsný. Prostě KOZEL ZAHRADNÍKEM! Ale i vedení této kliniky by zasloužilo velmi rázné poučení o povinnostech při správě kulturního dědictví.

 21. Selský rozum našim politikům chybí says:

  Je mi moc líto, že se takové krásné stavby ničí. Co předáme našim dětem a vnoučatům.
  Je to příšerné co se naší zemi děje.

 22. Došlo i na kulturní dědictví says:

  Když se podíváte na zachovalost starých staveb, náměstí, ulic a uliček v zahraničí, je vám nutně líto, že u nás se k takovýmto památkám chováme zcela bezohledně, ničíme je ve jménu nové výstavby a neuvědomujeme si, o jaké hodnoty přicházíme my, o co připravujeme budoucí generace. Je v tom nejen neúcta ke starým hodnotám, které jsou nenahraditelné, ale také krátkozrakost, neboť si ničíme něco, co přitahuje pozornost turistů a s tím plynoucí příjmy. Proč si nebereme příklad z jiných zemí, z toho, jak si váží svých kulturních a historických památek a využívají je pro svou propagaci, ale vždycky si bereme příklad jen z oblastí falešné „modernosti“ a plytkosti. Vynakládáme prostředky na „hodiny“, které neslouží svému účelu, ale hyzdí staré náměstí, na sochy, které vyvolávají negativní emoce atd. atd. a pod rouškou „modernosti“ přitahují především zvědavce, kteří sem chodí zejména
  kvůli legraci. Je to smutné a neodpustitelné, neboť tato „modernizace“ ničí pověst našich měst a jejich vážnost z celosvětového hlediska a míří do všednosti, která nepřitahuje. Jenže čím dále více všechno ovlivńuje přitažlivost peněz a všechno ostatní jde před touto přitažlivostí stranou. Myslím si, že tento problém není ani tak ve vrcholových orgánech našeho státu, jako ve vedení jednotlivých měst a obcí.Peníze, peníze – krátkozrakost, která v budoucnu může znamenat jejich odliv – ovšem z veřejných, nikoliv soukromých pokladen, ty už budou v té době plné.

 23. Další příšernosti našich politiků says:

  Dobrý den,
  je to opravdu příšerný, co naši politici dělají. Buď jsou tak děsivě až strašidelně hloupí, totálně nevzdělaní a ještě namyšlení a nafoukaní, realitu nejsou schopni ani vnímat, nebo stejně tak děsivě vyčuraní, a to píšu hodně slušně, a pak je to záměr, jde jim jen o koryta a prachy a prachy a prachy. Z obou zlých variant si nelze vybrat lepší. Lékař (třeba i gynekolog) nelékař, svědomí nesvědomí, odpovědnost neodpovědnost, budoucnost nebudoucnost, všechno je jim jedno. Snad jen to poslední tak zcela ne, budoucnost. Ale jen jejich, nakrást si, dokud jsou u moci. A tunelují a rozkrádají zemi po miliónech a miliardách, bakšiše do kapsy. Slova kultura a památka navíc jistě v jejich slovní zásobě chybí. Kéž by vyjádření odporu proti jejich rozhodnutím pomohlo! Porodnici mám téměř za rohem. A zákony na ně nemohou??? Jestli můžete, najděte takové, které na ně dosáhnou. Oni ať si takto stavějí a opravují u sebe doma.
  V.P.

 24. Nedá se na to dívat.... says:

  K tomu se opravdu nedá nic říct,to je snad vážně možné jen u nás…..katastrofa…

 25. Je mi smutno, kdyz se docitam, ceho jsou lide schopni... says:

  Moje maminka se v teto nemocnici narodila.Je to krasna budova a nemocnice s historii a prestizi. Jak je mozne,ze jsou mezi nami lide,kteri nemaji uctu k necemu takovemu?? Jak chceme dobre vychovavat dalsi generace deti, kdyz jim prenechavame jen znicenou a vytunelovanou zemi??:(((

 26. Pražská korupce says:

  Dobrý den,
  já za přestavbou vidím korupci, kterou v Praze zavedl Bém a Svoboda se snaží Béma úspěšně následovat. Proto mu takováto zprasená přestavba nevadí!

 27. reakce says:

  V této porodnici jsem se před 52 lety narodila a musím zamáčknout slzu, jak jí dnes necitlivě hyzdí. Kdo to dovolil? Dnes je to jedna ze špičkových porodnic v Praze a radnice opět mlčí. Není primátor lékař???? To Vám to pane Svoboda nevadí???

 28. Otakar Ryšavý says:

  Ten, kdo zodpovídá za tento šlendrián, by měl vlastníma rukama či vlastním nákladem uvést věci do původního stavu a měl by se radovat z toho, že nebude oběšen, což by si zasloužil. .

 29. Romana Ryšavá says:

  Člověku se chce plakat při pohledu na to, jak se odpovědné orgány tiše přihlíží hyzdění našich kulturních památek.

  • realita says:

   Práce probíhají podle stavebního povolení a dle schválené projektové dokumentace. Jedná se o rekonstrukci křídla, které tvořilo zázemí pro porodnici a bylo v minulosti několikrát přestavované. Cihelné prvky jsou ze zásypu místnosti, nejsou na nich zbytky malty, tudíž nepochází z bouracích prací dotčené stavby, ale byly do náspu zasypány asi již při stavbě zadního křídla ( v něm probíhá rekonstrukce).

   • Realita? says:

    Realita je zcela jiná! Projektová dokumentace neměla být vůbec schválená, protože u kulturní památky nemuže vzniknout bez stavebně-historického průzkumu, který je předepsán památkovým zákonem a který nebyl proveden. Tuto skutečnost měl zjistit stavební úřad a stavební povolení tak vůbec nevydat. Pokud tak učinil, jednal protizákoně a ASORKD bude žádat zastavení stavby a zjednání nápravy.

    Pavel P. Ries
    prezident ASORKD

   • realita trochu jiná says:

    argument, kterým své vychcaně hrabivé chování obhajují a bagatelizují všichni možní vysíráci (abychom byli politicky korektní), totiž, že věc probíhá v souladu se zákonem, že žádný zákon, předpis, vyhláška…nebyla porušena, je za situace, kdy tyto byly ušity na míru „všeobecně prospěšným záměrům“ právě těchto dobráků, naprosto irelevantní. jestliže takováto devastace probíhá podle zákona, je zákon špatný, kromě toho, jak jsem pochopila, v souladu se zákonem neprobíhá. realita je taková, že to většině vadí (trápí, sere…), a je jen otázkou času, kdy se proti tomu ohradí účinným, hádám politicky ne zcela korektním způsobem.

 30. způsob stavby says:

  Takto provádět rekonstrukci či úpravu je nevhodné a přeji stavbě původního ducha. Jistě půjde změnit věci tak, aby se zlepšil provoz dle potřeb a přitom zůstal zachován duch stavby.

Napsat komentář

oknaminska.by europotolki.by алюплюс окна в киеве Шины Bridgestone
ambien online no prescription atarax online without prescription ativan online pharmacy buspar online without prescription buy cymbalta without prescription buy cymbalta online buy lexapro online without prescription buy lexapro no prescription lexapro for sale lexapro online no prescription lexapro online pharmacy lexapro online without prescription buy lexapro without prescription buy lexapro online buy lexapro online no prescription