vps hosting reviews

K novému objektu na Vítězném nám. v Praze

4. 12. 2013
Kellner svým domem zničí pražské Vítězné náměstí. Protestuje i vnučka slavného architekta Engela!

Již více jak rok památková asociace ASORKD sleduje záměr PPF Real Estate, která je součástí investiční skupiny PPF Petra Kellnera, vybudovat na pražském Vítězném náměstí polyfunkční objekt „LINE“. V lednu tohoto roku vydala asociace ASORKD k tomuto záměru odborné stanovisko – viz zcela dole.

Představitelé asociace ASORKD byli před čtyřmi měsíci kontaktováni zástupci společnosti PPF Real Estate s nabídkou diskuse o projektu LINE. „Od jednání s PPF jsme si slibovali, že je odbornými argumenty přesvědčíme o tom, že jejich stavba zprzní tvář Dejvic a proto je nutné projekt přepracovat. Našim argumentům rozuměli, ale sdělili nám, že projekt je už tak daleko, že s ním není možné nic dělat. Od společnosti takové ekonomické velikosti však očekáváme jistou společenskou odpovědnost,“ říká Martin J. Kadrman, viceprezident ASORKD.

Urbanistka Marie Švábová, která je také viceprezidentkou ASORKD, vysvětluje, proč je záměr Petra Kellnera v naprostém konfliktu s dosavadní dejvickou zástavbou: „Dejvické ulice a náměstí vytváří kompaktní blokovou zástavbou jasně definované prostory. Antonín Engel zde uplatnil tradiční urbanistický koncept, který je charakteristický pro naše města do 19. století: základem je prostor, který zástavba pouze vymezuje, aniž by výrazně uplatňovala svou individualitu. Celistvost prostoru je tak zachována. Podobný charakter má zástavba Vinohrad a Nového města. Kellnerova budova LINE nerespektuje okolní zástavbu, objekt je cizorodý a porušující vyváženost prostoru založeného na kruhovém půdorysu.“

Ve stejném smyslu se vyjadřuje i historik architektury Rostislav Švácha: „Architekt Radan Hubička nevzal na vědomí architektonický ráz, ani výšky okolních budov ani jasnou  geometrickou formu náměstí.“ K samotnému zamýšlenému objektu Švácha uvádí: „Jeho měkká organická forma nepochybně uspokojí touhu řady Pražanů po architektuře ve tvaru ´blobu´, jakou jim v roce 2007 předvedl Jan Kaplický v návrhu Národní knihovny pro Letenskou pláň. Co se však hodí pro Letnou, Englovu náměstí naopak zasadí smrtelnou ránu. Nevím, zda byla za omylem soutěžní poroty v roce 2010 a za selháním pražské památkové péče o dva roky později síla investorových peněz. Každopádně na Vítězném náměstí budou tyto peníze opravdu vidět.“ (Viz Novinky.cz)

Proti Kellnerově projektu se rezolutně staví i malířka a restaurátorka Zora Grohmanová, vnučka architekta Antonína Engela, autora urbanistického projektu Vítězného náměstí: „Nebýt druhé světové války, byl by dědečkův monumentální projekt určitě dokončen a Praha by tak získala jedinečný kruhový ensemble, který v ideální podobě vidíme na modelu v majetku Národního technického muzea. Tragédie nedodělaného náměstí po několik desetiletí probíhajících bezradných peripetií a soutěží pokračuje a dnes hrozí, že bude v jeho severovýchodní výseči realizována megalomanská stavba, která zcela ignoruje původní založený půdorys, rozměr, hmotu a vertikální členění Englových budov. Bude-li skutečně Hubičkův projekt prosazen v navrhované podobě, tak bude obyvatele Dejvic v budoucnosti strašit podobně jako obludná Nová scéna navržená vedle Národního divadla. Bude jen dalším dokladem dnešní arogance a výtvarné bezcitnosti architektů,
kteří nemilosrdně devastují svými výtvory jedinečný a světovými odborníky obdivovaný stavební reliéf našeho hlavního města. Vím, že dědeček by s tím rozhodně nesouhlasil. Dokonce nesouhlasil ani s realizací Ústředního domu armády, dnes generálního štábu, takže odvolávat se na návaznost s touto budovou je kardinální nepochopení dědečkova díla.“

Stavbu za pražské památkáře schválil nechvalně známý a skandály opředený Jan Kněžínek, před několika týdny stavba dokonce získala územní rozhodnutí. Proto naléhavě apelujeme na občany Prahy. Zastavme tento projekt, zabraňme nenávratného zprznění Vítězného náměstí! Dobrovolníci nás mohou kontaktovat na emailu: prezidium@asorkd.cz  nebo na tel.: 737 939 104.

Vizualizace v leteckém pohledu

Vizualizace čelního pohledu

Generální štáb a budova LINE na Vítězném náměstí pro srovnání argumentace o římse. Domníváme se, že celá kauza má své místo i v oblasti lidských práv. Jestliže použijeme z moci úřední ustálený pojem pro označení něčeho jiného, než reálně obsahuje, a dál s ním nakládáme tak, jako by byl tento nový obsah legitimní, dopouštíme se nehorázného vymývání mozků, doslova útoku na zdravý rozum občanů. Není to v naší právní praxi ojedinělý případ. Neměli bychom klesat tak hluboko, abychom na tuto hru přistoupili.

Generální štáb

Budova Generální štábu

Budova Line - Medvěd

Níže text Územního rozhodnutí, vydaného 5.11. 2013 pod Č.J.:MCP6 060415/2013, SPIS: ZN.: SZ MCP6019177/2013/OV/Kot – Vyřizuje Ing. Stanislava Kotásková, tel: 220 189 604

Text Územního rozhodnutí

Stránka je vyňata z textu, který se zabývá vyřizováním připomínek občanů ke kontextu návrhu LINE s urbanismem a architekturou Vítězného náměstí – celk. rozsah. Zvětšete kliknutím na obrázek.

Související:
Videoprojekce Vítězného náměstí ZDE
PRÁVO o tiskovce ZDE
Dopis architekta A. Engela, kterým protestuje proti stavbě budovy Generálního štábu ZDE
Odvolání ASORKD proti Územnímu rozhodnutí ZDE

*

8. 4. 2013
Otevřený dopis Petru Kellnerovi k zamýšlené novostavbě na pražském Kulatém náměstí

Dopisem pana Kellnera vyzýváme k zamyšlení, zda jím prosazovaný developerský projekt na pražském Kulatém náměstí je vkusný a nezohyzdí místní zástavbu. Připomínáme jen, že kritiky stavby LINE nejsme jen my a sdružení Občané Prahy sobě, ale například profesor Rostislav Švácha nebo renomovaný česko-německý archiktekt Jiří Gebert.

Otevřený dopis najdete ZDE

*

31. 1. 2013
Stanovisko ASORKD k vítěznému návrhu soutěže na návrh objektu na pražském Vítězném náměstí

Autor návrhu: architektonický ateliér Radana Hubičky s.r.o., Wenzigova 17, Praha 2

Asociaci se jeví vítězný návrh soutěže jako nepřijatelný a jakékoli pokusy o realizaci jednotlivých objektů bez vyřešení celku považujeme za plýtvání penězi města.

Podrobné stanovisko a jeho zdůvodnění najdete ZDE

Comments are closed.

oknaminska.by europotolki.by алюплюс окна в киеве Шины Bridgestone
ambien online no prescription atarax online without prescription ativan online pharmacy buspar online without prescription buy cymbalta without prescription buy cymbalta online buy lexapro online without prescription buy lexapro no prescription lexapro for sale lexapro online no prescription lexapro online pharmacy lexapro online without prescription buy lexapro without prescription buy lexapro online buy lexapro online no prescription