vps hosting reviews

Karlův most

Kauza zfušované opravy Karlova mostu (2007-2010) otřásla nejen českou, ale i evropskou veřejností. Kauzou se zabývala i organizace UNESCO, která uznala oprávněnost naší kritiky. Neúcta pražské radnice k národnímu klenotu a selhání památkové péče na všech úrovních se při opravě jedné z nejvýznamnějších památek naší země projevila v samé nahotě. Podívejte se na stránky věnované „opravě“ Karlova mostu, jejichž obsah mezi roky 2009-2010 šokoval tisíce občanů jak u nás tak v zahraničí.

http://www.zachrante-karluv-most.cz/

Velkým mediálním tlakem, který ASORKD petičním webem vyvolala a zejména tím, že celou causu dostala na jednání UNESCO, bylo nakonec docíleno, že návazné etapy na etapu první byly zastaveny s tím, že musí nejprve proběhnout stavebně-historický průzkum mostu (pro 1. etapu nebyl proveden, což Magistrát a jeho tehdejší vrchní památkář Kněžínek dlouho nepřiznal) a po jeho dohotovení bude vyhlášeno nové výběrové řízení na rekonstrukční a restaurátorské práce pro další etapy.

ASORKD se tehdy nespokojila s tímto dílčím úspěchem a tehdejšímu zastupitelstvu zaslala 12 požadavků, na jejichž splnění, silou 43 000 signatářů petice, trvala. Zastupitelstvo se až do voleb r. 2010 neobtěžovalo požadavky ASORKD zabývat.

12 požadavků, které ASORKD položila v září r. 2010 tehdejšímu zastupitelstvu
hl. města Prahy ohledně nápravy šlendriánské opravy Karlova mostu,
které dodnes nebyly řešeny a na jejichž aktualizované verzi ASORKD trvá, najdete ZDE

ASORKD marně čekala, že se dvanácti požadavky bude zabývat nově zvolené zastupitelstvo vzešlé z komunálních voleb v r. 2010. Jak jsme ale zjistili na pražském Magistrátu neexistuje kontinuita. Po výměně zastupitelstva jsou předešlým spálené mosty a „po nás potopa“.

Před koncem roku 2012 jsme se tedy obrátili na zastupitele a radního pro kulturu Ing. Václava Novotného, naše požadavky mu znovu poslali a požádali jej o schůzku k této věci.

Celé znění dopisu radnímu najdete ZDE

Schůzka s radním pro kulturu proběhla 21. 1. 2013 a my jsme na ní chtěli od radního Novotného slyšet, jak to vypadá s dalšími etapami restaurace Karlova mostu.
Dále jsme probírali jednotlivé položky (tedy ty, které jsou stále aktuální) našich požadavků, na které jsme dodnes nedostali z Magistrátu odpověď.

Radní Ing. Václav Novotný nám sdělil, následující:

  1. Na mostě probíhá stále stavebně-historický průzkum a nevypadá to, že by se letos rozjela další etapa.
  2. Bude sestavena komise z odborníků, ve které již rozhodně nebude figurovat nechvalně známý „památkář“ Kněžínek a ta bude mít od začátku hlavní dohled nad průběhem dalších etap restaurace mostu. Vedením komise se pravděpodobně ujme Jiří Skalický, který vystřídal na Magistrátu Kněžínka.
  3. Po provedeném stavebně-historickém průzkumu bude vyhlášeno nové výběrové řízení na dodavatele s požadovanou odborností a zkušeností z restaurací historických mostů. Bude požadováno, aby v restaurování mostu prováděli především odborní restaurátoři kamene.
  4. K našemu požadavku na rozkrytí podmínek výběrového řízení a zdůvodnění, proč nebyla ve výběrovém řízení požadována podmínka zkušenosti s opravou památek, zejména zdůvodnit, proč výběrové řízení vyhrála firma, která nemá absolutně žádné zkušenosti s opravou památky tohoto druhu, nám radní sdělil, že si neumí představit, že mu na takové otázky odpoví Kněžínek nebo někdejší primátor, dnes poslanec Bém.
  5. K požadavku ASORKD rozebrat znovu zábradlí Karlova mostu (Benátská charta zná i tento postup) a opravit místa, která byla udělána fušérsky; kameny určené komisí jako zbytečně vyřazené, vrátit zpět na místa odkud byly vyjmuty; vyměnit všechny nové kameny těžené odstřelem a řezané strojově za kameny opracované tradičními postupy; tam, kde byly nahrazeny kameny zbytečně, vrátit původní a všechny tyto opravy nechat uhradit viníkům, nám radní Novotný sdělil, že to vše půjde za posouzením nově sestavované odborné komise.
  6. Z jednání dále vyplynulo, že se radní Novotný zasadí o to, aby bylo prošetřeno, kdo je odpovědný za poškození památkové hodnoty Karlova mostu při první etapě rekonstrukce (poškození konstatovali jak odborníci tak zasedání UNESCO) a že bude chtít, aby mu v tomto prošetření byly nápomocen jak NPÚ tak odborníci z komise, která bude nově ustanovena.
  7. Radní Novotný nám nakonec doporučil, abychom aktualizované požadavky plynoucí z našich původních, předložili znovu radě a zastupitelstvu.

To samozřejmě ASORKD v nejbližších dnech udělá a svolá k tomuto tiskovou konferenci.

Další vývoj v připravovaných etapách rekonstrukce Karlova mostu budeme sledovat a průběžně o něm informovat veřejnost jak zde, tak na stránkách http://www.zachrante-karluv-most.cz/

Comments are closed.

oknaminska.by europotolki.by алюплюс окна в киеве Шины Bridgestone
ambien online no prescription atarax online without prescription ativan online pharmacy buspar online without prescription buy cymbalta without prescription buy cymbalta online buy lexapro online without prescription buy lexapro no prescription lexapro for sale lexapro online no prescription lexapro online pharmacy lexapro online without prescription buy lexapro without prescription buy lexapro online buy lexapro online no prescription