vps hosting reviews

Pražské věže

30. 9. 2014
K volebnímu boji se hodí i památky, jak dokazuje radní pro kulturu Magistrátu hl. města Prahy

Taky jste si všimli, jak jsou jednotlivé stranické aparáty zcela vyprázdněny, co se týká zajímavých a nosných témat, které by mohly ve svých volebních programech nabídnout? A tak nám jedna kandidátka z plakátu sděluje, že umyje Prahu, jinému kandidátovi je to málo a tak, bude-li zvolen, tak nám matičku Prahu celou, celičkou vyčistí do čista a v podobných záměnách seriózního programu za práci uklízečů bych mohl pokračovat.

To radní pro kulturu Václav Novotný z TOP 09 na to jde chytřeji. Žádnou práci neslibuje jen se chlubí, co pro pražany před dvěma lety udělal.  Na webu TOP 09 pod pompézním titulkem hodným Blesku: Odstřihli jsme Bártovu ABL od penězovodu z pražských věží, tvrdí, že se zasadil o výpověď smlouvy na pronájem turisticky atraktivních pražských věží, s někdejší agenturou ABL Víta Bárty. Zároveň prosadil prý logické řešení, aby zmíněné pražské památky přešly pod správu Muzea hlavního města Prahy a Pražskou informační službu (PIS). Jednalo se o tyto věže a památky:

Dvě mostecké věže Karlova mostu
Věž kostela sv. Mikuláše na Malostranském náměstí
Prašná brána
Věž staroměstské radnice
Petřínská rozhledna
Zrcadlové bludiště na Petříně

Odmyslíme-li si fakt, že Bárta již ve vrcholné politice rok není a že stavět volební kampaň na jeho ostarkizaci je poněkud zpozdilé, můžeme panu radnímu ono odstřižení započítat k dobru za určitých okolností, které vyplynou z toho, jaké budou odpovědi na naše otázky, které jsme mu níže položili.

ASORKD se v lednu loňského roku, na popud Klubu pražských věží, zabývala zrušením pronájmu pražských věží a přinesla o tom podrobnou zprávu, jak vypadaly věže pod správou PIS – za téměř dvacetiletého vedení PIS Václavem Novotným – a jak pod správou firmy společnosti ABL, dnes M2.C. Tuto zprávu si můžete přečíst níže a zjistíte v ní, že srovnání nedopadlo pro Novotného zrovna dobře.

Dejme ale tomu, že onen penězovod, odklonil někdejší pronajímatel věží a dalších památek větším proudem do vlastních kapes a jen menší proud – 55 mil. Kč ročně – nechal proudit do pokladny Magistrátu. Předpokládáme tedy, že odstřižením tohoto penězovodu od kapes pronajímatele radní Novotný docílil toho, že do pokladny Magistrátu teče nyní více, než oněch 50 mil., které sem přitékaly od dřívějšího pronajímatele, aniž by pan radní a další úředníci museli hnout prstem. Jen tak by se dalo mluvit o logickém řešení řádného hospodáře! Neodstřihne si přeci penězovod sám sobě, že?

Nejde ale jen o peníze. Jde také o to, jak se radnímu pro kulturu, spolu se současným správcem věží, Muzeem hl. města Prahy a PIS, podařilo za téměř dva roky udělat věže pro turisty přitažlivější, než to dělal někdejší pronajímatel, jaké zajímavé expozice byly ve věžích instalovány apod. Na otázky, které jsme panu radnímu tehdy položili, se neobtěžoval odpovědět. Poslali jsme mu tedy otázky k této věci nové, a to doporučeným dopisem a doufáme, že pan radní si ve volební kampani udělá čas a v rámci zákona o poskytování informací nám odpoví v řádném termínu a zcela konkrétně, neboť naše otázky jsou také velmi konkrétní.

Zde si můžete naše otázky, které by měly zajímat i pražany, přečíst:

 1. Jaký čistý zisk po odečtení nákladů (včetně případné dotace Muzeu hl. města Prahy) získal Magistrát za vstupné do oněch věží a památek za rok 2013 a za 3 kvartály roku 2014?
 2. Byly Muzeu HMP poskytnuty nějaké dotace na správu a pokud ano, v jaké výši?
 3. Jaké expozice (konkrétně u každé věže) byly ve věžích instalovány za ony téměř dva roky, co je spravuje Muzeum hl. města Prahy a PIS?
 4. Byla zachována jediná autentická pozorovatelna StB v ČR, jak ji zrekonstruoval předchozí pronajímatel? Pokud ne, tak proč?
 5. Bylo nějak pracováno s  klubem Pražských věží, který měl cca 5000 členů? Pokud ne, tak proč?

Odpovědi pana radního zde rádi zveřejníme.

*

31. 1. 2013
Petr Šefl, člen prezidia Asorkd, píše řediteli Ústavu pro studium totalitních režimů Danielu Hermanovi

V souvislosti se zrušením pozorovatelny StB ve věži kostele sv. Mikuláše (Muzeum HMP ji odmítlo!) odešel dnes dopis řediteli Ústavu pro studium totalitních režimů.

Dopis si můžete přečíst ZDE

25. 1. 2013
Podrobná zpráva ke zrušení pronájmu pěti pražských věži a dalších kulturních památek

Jak jsme uvedli v aktualitách, prezident ASORKD Pavel P. Ries, spolu s členem prezidia Petrem Šeflem, se sešli 21. 1. 2013 na schůzce s radním pro kulturu Ing Václavem Novotným. Druhý bod, který s radním pro kulturu projednávali bylo zrušení pronájmu pražských věží. Ty měla od roku 2009 do ledna 2013 v pronájmu firma M2.C (dříve ABL).

Proč se ASORKD o pronájem kulturních památek pražských věží zajímá?

Na ASORKD se obrátil Klub pražských věží, kterému se zrušení pronájmu nelíbí a požádal ASORKD, jako zcela nezávislé občanské sdružení, aby se pokusila zjistit skutečné důvody, které vedly vlastníka věží – pražský Magistrát – ke zrušení pronájmu věží, který městu přinášel nemalý zisk a který Magistrát nahradil správou Muzeem hl. města Prahy, kdy tuto správu bude muset dotovat.

Na začátek trochu historie a informací

Věže a kulturní památky, o kterých bude řeč, jsou tyto:

 1. Dvě mostecké věže Karlova mostu
 2. Věž kostela sv. Mikuláše na Malostranském náměstí
 3. Prašná brána
 4. Věž staroměstské radnice
 5. Petřínská rozhledna
 6. Zrcadlové bludiště na Petříně


Až do předání do soukromé správy firmě M2.C v roce 2009, byly jmenované věže ve správě Pražské informační služby (PIS), jejímž ředitelem byl 18 let současný radní pro kulturu Václav Novotný. Z této funkce byl odvolán.

Po komunálních volbách v roce 2010, kdy se stal zastupitelem a radním pro kulturu, zahájil iniciativu zrušení pronájmu pražských kulturních památek, čehož docílil a v lednu tohoto roku byl pronájem firmě M2.C zrušen, údajně pro to, že se o svěřené památky špatně starala.

Jak vychází porovnání správy pod PIS a M2.C?

ASORKD je naprosto nezávislou organizací, která vždy posuzuje věci z více možných stran. Teprve poté svá zjištění publikujeme. Je především na veřejnosti, aby si udělala názor. Aby bylo možné k problému zaujmout stanovisko, zjišťovali jsme názor jak nájemce, tak pronajímatele a dále pak veřejnosti. Myslíme si, že zejména názor veřejnosti by měl vlastníka věží zajímat, neboť turistická veřejnost svým zájmem přináší do pokladny města několik desítek milionů korun ročně. Přitom by radním mělo být naprosto lhostejné zda společnost, která věže zpravovala, vlastní bratr Víta Bárty nebo třeba příbuzný Miroslava Kalouska či někdo úplně neznámý, pokud se nejedná o společnost s pochybným právním pozadím.

Po kontaktování Klubem pražských věží, jsme si všechny jmenované věže a památky prošli a informovali jsme se o tom, v jakém stavu věže a památky nájemce v roce 2009 převzal. Z.této prohlídky jsme získali dojem, že rozdíl je nepoměrný a svědčí o tom, že nájemci se podařilo věže a památky zatraktivnit pro návštěvníky, a to především moderně pojatým marketingem, který byl, do značné míry, inspirován příkladem přitažlivé prezentace památek, jak je známe v zahraničí.

Na jmenované schůzce se zástupci ASORKD radní pro kulturu Novotný obvinil nájemce z devastace kulturního dědictví a prohlásil, že vše dělali špatně, až na pár věcí, jako je vyčištění suterénu Staroměstské mostecké věže a rekonstrukce pozorovatelny StB. Zmínka o devastaci kulturního dědictví samozřejmě vzbudila ještě více náš zájem, podívat se na celou věc blíže.

Od nájemce jsme získali patřičné obrazové materiály a další informace, takže jsme takové porovnání mohli udělat. Můžete se na něj podívat a posoudit sami, zda má radní Novotný pravdu o devastaci kulturního dědictví v pronajatých objektech.

Obrazové porovnání najdete ZDE.
(Podívejte se na něj, než začnete číst dále.)

Pokud by vám nestačilo obrazové porovnání stavu, kdy uvedené památky spravovala PIS a společnost M2.C, můžete nahlédnou do podrobnější zprávy tříleté aktivity této společnosti v pronajatých památkách, které spravovala a podívat se na její angažovanost v kulturním dění Prahy.

Podrobnou zprávu najdete ZDE

Pokud jste si obě výše uvedené přílohy prohlédli, pak vám zřejmě připadnou divné útoky radního pro kulturu Václava Novotného na nájemce pražských věží a na aktivity s tímto pronájmem spojené, zvláště když za téměř dvacetiletého vedení PIS  Václavem Novotným jsme o pražských věžích nevěděli téměř nic, natož aby lákaly k prohlídce. Ostatně u některých to ani nebylo možné nebo jen částečně.

Po tiskové konferenci, kterou uspořádal radní pro kulturu Magistrátu hl. m. Prahy Ing. Novotný a ředitelka Muzea HMP Dr. Strnadová, vydala některá média 22. 1. 2013 tuto zprávu:

 • ČeskéNoviny.cz – Nové expozice o historii se v pražských mosteckých věžích a v dalších významných památkách, které v neděli převzalo do správy Muzeum hlavního města Prahy, otevřou začátkem turistické sezony, tedy od dubna. Pracovníci muzea musí předtím věže uklidit, ve spolupráci s památkáři opravit a také odstranit graffiti a jiné výtvory vandalů. Teprve pak začne stěhování sbírkových předmětů. Na dnešní tiskové konferenci to řekla ředitelka muzea Zuzana Strnadová. Některé památky zůstanou po převzetí od původního nájemce, společnosti Mark2 Corporation (dříve ABL), několik dnů veřejnosti nepřístupné. Otevírat se budou postupně do poloviny února. plné znění
 • Rozhlas.cz - Praha po čtyřech letech získala zpět do své správy historické věže a další památky, které měla pronajaté někdejší bezpečnostní agentura Víta Bárty ABL, dnes M2C patřící jeho bratrovi. Z velkolepých plánů, které měly pamětihodnostem vdechnout nový život a přivést do nich více turistů, ale sešlo. Navíc se svěřené budovy městu vrací v zoufalém stavu a jejich oprava si vyžádá i několikatýdenní uzavření. plné znění

Jak objektivní jsou tato sdělení si jistě uděláte názor sami. Radní pro kulturu používal i v minulosti velmi zvláštní způsob kritiky společnosti M2.C. Níže bez komentáře uvádíme jeho výroky doplněné protiargumentací společnosti M2.C.

Radní Novotný 28.4.2011 – interpelace na zastupitelstvu MHMP:
V roce 2007 měly věže tržbu ze vstupného 70 milionů korun. Jsem si jist, že tržba ze vstupného dnes je výrazně vyšší, protože jedna z prvních věcí, kterou ABL udělala, bylo, že výrazným způsobem zvýšila vstupné.

Společnost ABL dnes M2.C:
Za dobu svého působení na památkách společnost nezvýšila ani jednou vstupné. Naopak nabízela benefiční vstupné (1 + 1 zdarma, sleva pro rodiny s dětmi a další). K nárůstu o DPH (5 Kč) došlo pouze v roce 2012.

Radní Novotný 2. 6. 2011 – interpelace na zastupitelstvu MHMP:
Hovoříme o věžích, které jsou majetkem hl. m. Prahy, svěřeny Pražské informační službě, která je pronajala firmě ABL. Firma ABL je firma, která se zabývá zejména detektivní činností a sledováním, a na těchto věžích zcela nepochybně umístila různá technická zařízení.
Vím a dále jsem si jist, že celá záležitost je problematická z hlediska údržby, ale zejména jsem si jist, že tyto věže mohou být zneužity ke sledování veřejnosti, kdy řada z nich je osazena vysílací technologií pro mobilní operátory. Vím, že technicky je to možné. Před 20 lety to dělala StB a nevidím důvod, proč by to dnes k tomuto účelu sloužit nemohlo.

Společnost ABL dnes M2.C:
Jedná se o naprostou nepravdu záměrně poškozující společnost ABL.
Na památkách jsou umístěna zařízení PČR a telefonních operátorů.
Jediná technická zařízení umístěna neinvazivně (na základě schválení příslušných památkových orgánů) na objektech jsou FOOT FALL (zařízení sloužící k počítání návštěvníků) a zařízení umožňující připojení k internetu.

Radní Novotný 13. 3. 2012 – Hospodářské noviny:
a) Agentura ABL má napůjčované repliky brnění od produkční firmy a tváří se, že je to historická expozice.
b) Dobrý není ani způsob péče o věže. Nikdo je neudržuje, vezměte si třeba vyšlapané schody na petřínské rozhledně a další věci, po pouhých dvou letech správy ABL. Objektivně jsou věže zanedbané.

Společnost ABL dnes M2.C:
a) Nikdy jsme nekomunikovali, že se jedná o historickou výstavu. Na výstavě je chronologicky představen vývoj zbraní (pomocí replik) a repliky zbraní které „hrály“ v celosvětově známých filmech (Poslední samuraj, Johanka z Arku a mnoho dalších). Tematicky se zbraně na PB hodí, neboť sloužila jako obranná věž a později také jako sklad střelného prachu. Naopak, tato výstava je připravena pro rodiny s dětmi. Naší ambicí nebyla specializovaná výstava pro odbornou minoritu.
Specializované výstavy jsme chtěli dělat s Muzeem hl. města Prahy, ale byli jsme odmítnuti s tím, že prostory věží nejsou pro takové výstavy vhodné.

b) Památkám je věnována neustálá pozornost ve všech směrech a nejinak je tomu i v otázce jejich stavebně-technického stavu.
Na zjištěné potřeby údržby a oprav je PIS upozorňována společností M2C a jednak PIS pravidelně všechny památky kontroluje osobními pochůzkami odpovědných pracovníků. Doposud bylo vyměněno 80 schodů na Petřínské rozhledně a výměna dalších se připravuje na vhodné klimatické období (jaro/léto).
Je neobjektivní poukazovat na stav schodiště po zimním období.

Ať se na nás pan radní Novotný nezlobí, ale jeho argumentace vůči nájemci věží nám připomněla argumentaci inkvizitora ve známém filmu o Angelice, když obviňoval hraběte Joffreye de Peyraca z čarodějnictví.
Na podobné úrovni byla i argumentace při rozhovoru s námi na toto téma na schůzce 21. 1. 2013. Zaznělo zde také v jak bezvadném stavu firma M2.C převzala věže od PIS  v roce 2009. O pravdivosti slov radního Novotného se můžete přesvědčit sami na snímcích níže. Je to jen nepatrná ukázka z dokonalé fotodokumentace, kterou si po převzetí firma pořídila.

Stav pražských věží při převzetí nájemcem v roce 2009Ukázka z expozice v Prašné bráně

Byla to jedna z nejnavštěvovanějších expozic. Dle radního pro kulturu a ředitelky Muzea HMP kritizovaná pro repliky zbraní a nevhodnost umístění v tomto prostoru. Nájemce je však návštěvníkům nepředváděl jako originály. Naopak byly zde jasné popisky, ve kterém historickém filmu byly tyto repliky použité.

Veřejnost si jistě udělá svůj názor, zda se do pseudogotického prostoru vybudovaného v Prašné bráně v 19. století, hodí repliky zbraní či nikoliv.

Povšimněte si zejména fotografie služby v „podbízivém“ (dle radního pro kulturu) kostýmu v pražských barvách, realizovaném na základě porady s historiky. Můžete jej porovnat s důchodcem s igelitkou ve výše uvedených přílohách, který vykonával službu v expozicích, když byl 18 let ředitelem PIS Ing. Václav Novotný. Na jedné z fotografií vidíte další podbízivou možnost pro děti i dospělé – vyfotografovat se v rytířském brnění.

Toto vše je již ale minulostí. Expozice musely být po zrušení pronájmu zlikvidovány.


Ohlas veřejnosti na ukončení projektu pražských věží

Veřejnost se ke zrušení úspěšného projektu postavila kriticky. Vzhledem k tomu, že se celá věc ze strany Magistrátu příliš nemedializovala a pokud, tak velmi zkresleně, jak jste mohli vidět výše, dá se očekávat, že větší vlna kritiky teprve přijde.

Jak zatím reagovala veřejnost se můžete podívat ZDE.

Závěrem

Je velmi zvláštní, že v době, kdy nejsou peníze na kulturu, kdy se Magistrát handrkuje s divadly o každou korunu dotace a stejně tak s jinými dotovanými subjekty, se Magistrát zbaví stálého příjmu cca 55 mil. ročně, pro který nemusel ani hnout prstem! Správa věží se dala pod Muzeum hl. města Prahy, kde jeho ředitelka se nechala slyšet, že bude žádat na tuto práci navíc dotace. Bylo neuvěřitelné poslouchat argumentaci pana radního ohledně připomínky nutnosti správu věží Muzeu HMP dotovat. Co je prý na tom divného? Muzeum je instituce, u které je normální, že je dotována. Muzeum, ale není schopno věže začít provozovat hned (otevře je až po čase a to holé zatím bez expozic, které se musí připravit) tak to svádí na bývalého nájemce, který je prý předal v zoufalém stavu. Nájemce toto nařčení považuje za lživé a ohradil se vůči němu velmi důrazně (viz ZDE).

Co ale z celé causy vyplývá jednoznačně je ten fakt, že změnou provozovatele věží se Magistrát připravil cca o několik miliónů jen za vstupné za dobu, co budou věže zavřené a poté otevřené jen prázdné – jaký asi vzbudí zájem, že) + dotace, které pohltí Muzeum hl. města Prahy.  Peníze ale Magistrátu zřejmě chybět nebudou! Má jich dost?

Ředitelka Muzea HMP sdělila médií toto:

Věže se budou postupně otevírat, a to až do půlky února. Prakticky nepřerušen zůstane provoz na petřínské rozhledně a v bludišti.

„Tady bude otevřeno hned následující den, tedy v pondělí,“ uvedla ředitelka. V ostatních památkách musí ale podle ní proběhnout soupis inventáře, a tak zůstanou na čas uzavřeny.

Jako první budou moci lidé znovu navštívit Staroměstskou mosteckou věž, která se otevře 29. ledna, následovat bude 5. února Prašná brána a 12. února věž chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně. Z technických důvodů je v současné době uzavřena Malostranská mostecká věž. Kdy se sem budou moci návštěvníci znovu vydat, není zatím jasné.

Celá tato podivná změna správce věží vyvolává další otázky:

 1. Proč mají Pražané přijít o akce, na které byli zvyklí a hojně je  navštěvovali (Líbání na Petříně, Vinobraní, Staročeská zabijačka a další). Průměrná návštěvnost na akci byla 15 až 20 tisíc návštěvníků?
 2. Návštěvníci vnímali stráže v kostýmech před objekty a trubače na věžích, jako zajímavý kolorit a velmi často se s nimi fotili. Teď stráže a trubači zmizí, jen proto, že radní pro kulturu, spolu s ředitelkou Muzea hl. m. Prahy, jsou toho názoru, že troubení do Prahy nepatří a stráže v kostýmech byly podbízivé? Zatímco, čepičáři na každém kroku, bábušky, muzeum sexu u Staroměstkého nám. kolorit Prahy dokonale prezentují a vůbec nejsou podbízivé?!
 3. Proč má být zrušena jediná autentická pozorovatelna StB v ČR?
 4. Co vadí na klubu Pražských věží, který má cca 5000 členů, že o něj Magistrát nestojí?
 5. Jestliže byla tak velká nespokojenost s pronájmem věží, proč se neudělalo nové výběrové řízení, když je evidentní, že pověření Muzea HMP správou a provozem bude vyžadovat dotace?
 6. Proč pan radní Novotný neřešil provoz věží v době, kdy byl tak dlouho ředitelem PIS?
 7. Není výměna správce jen vyřizování si osobních účtů pana radního?

ASORKD bude pečlivě sledovat, do jaké míry bude správa pražských věží Muzeem HMP lepší, nápaditější a program výstav hodnotnější a pro návštěvníky přitažlivější a zda tak přivede více návštěvníků a městu minimálně oněch 55 mil., jako přinášela správa společnosti M2.C.

Níže nám můžete psát své komentáře k celému případu. Budou zde všechny zveřejněny a vaše názory budeme přeposílat Magistrátu HMP.

* *

13. 12. 2012
ASORKD se zajímá o správu dvou mosteckých věží, jakož i o další významné pražské věže.

Prezident ASORKD Pavel P. Ries zaslal dnes dopis radnímu a zastupiteli hl. města Prahy Ing. Václavu Novotnému s kompetencemi pro kulturu, památkovou péči a s dalšími pěti kompetencemi, ve kterém jej žádá o schůzku. Prezident ASORKD navrhuje projednat na schůzce 2 body: Karlův most a správu významných pražských věží.

Celé znění dopisu radnímu najdete ZDE
O komunikaci s radním pro kulturu a o jeho vyjádření se k položeným otázkám a požadavkům vás budeme informovat na této stránce ihned po schůzce s Ing Novotným.

* *

3 Responses to Pražské věže

 1. Kocurkovo says:

  Do Prahy chodíme často, vždy sa tešíme, keď objavíme niečo nové. Socha Karla Hašlera na starých zámeckých schodech, vodník na mlynskom kole na Čertovke…
  Tentokrát sme sa tešili na prehliadku expozície ŠtBáckej pozorovateľňe, na zvonici sv. Mikuláša na Malej strane. Brali sme to ako prvú lastovičku (vlaštovku) a verili sme, že v budúcnosti sprístupnia niečo podobné aj v Štítkovskej veži (Mánes), odkiaľ „soudruzi“ sledovali byt Václava Havla. Ako obyčajný turista si myslím, že podobné atrakcie by mohli byť popri notoricky známych miestach príjemných spestrením návštevy Prahy. Nuž tak sme si teda pozreli zvonicu bez eštebáckych kuriozít (špeciálne som sa tešila na kabelku s ukrytým fotoaparátom:-). Pretože čo turista mieni, to „kompetentný“ úradník mení. Nenadarmo sa hovorí, že sme bratský národ – máme viac spoločného ako sa na prvý pohľad zdá. V tomto prípade, je to na škodu veci.
  Eva Eliášová

 2. Omlouvám se says:

  v předchozím příspěvku jsem neuvedl svoje jméno. Myslel jsem, když tu není pro něj kolonka, že bude vygenerováno z mého e-mailu. MUDr. Jiří Havelka

 3. Je to politování hodné, says:

  ale pro naše končiny typické. Dobře a profesionálně vedená práce budí zášť neschopných. Byl jsem na pražských věžích s vnoučaty několikrát (vodil jsem tam i návštěvy) a můžu potvrdit, že úroveň expozic byla tak zajímavá, že zaujala jak děti, tak dospělé. Magistrát by měl na pronájem vypsat nové výběrové řízení a společnost M2.C by se do něj měla přihlásit. Myslím, že by takové výběrové řízení, pokud by bylo poctivě a nemanipulativně vyhodnoceno, musela vyhrát! Je neomluvitelné, že poté co pronájem městu vydělával milióny bude nyní povoz věží dotován. To bychom si jako daňový poplatníci neměli nechat líbit. Pan radní by si měl uvědomit, že on je vlastně naším zaměstnancem placený z našich daní a měl by tedy činit rozhodnutí rozumného hospodáře. Těch 18 mil. o které připravil městskou pokladu svým noopodstatněným rozhodnutím by měl nahradit!!!

Napsat komentář

oknaminska.by europotolki.by алюплюс окна в киеве Шины Bridgestone
ambien online no prescription atarax online without prescription ativan online pharmacy buspar online without prescription buy cymbalta without prescription buy cymbalta online buy lexapro online without prescription buy lexapro no prescription lexapro for sale lexapro online no prescription lexapro online pharmacy lexapro online without prescription buy lexapro without prescription buy lexapro online buy lexapro online no prescription