vps hosting reviews

K novele stavebního zákona

Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR se svým stanoviskem obrací na Poslance PČR:

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

na konci tohoto týdne pravděpodobně dojde k hlasování o novele stavebního zákona. Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR vyjadřuje obavy, aby v rámci této novely nedošlo k omezení práv občanů účastnit se jednání týkajících se životního prostředí a kulturního dědictví. Dosavadní postavení občanských práv ve stavebním zákoně považujeme  za nedostačující, jakékoli omezení za nebezpečné. V současné době nejen ekonomické, ale především morální a ná-zorové krize bohužel selhává ochrana našeho životního prostředí a kulturního dědictví ze strany státní správy. Právně zakotvená účast veřejnosti – odborné i tak zvaně laické – nabízí pomoc v roz-hodování ve prospěch hodnot patřících celé společnosti a účinnou ochranu proti korupci.

V rámci nové koncepce územního plánování v Praze má dojít k redukci zásad územního rozvoje. Představa, že zjednodušení a redukce územně plánovacích omezení  povede i k omezení korupce je mylná. Naopak vzniká nebezpečí bezohledné exploatace území, která ohrozí jak kulturní a histo-rické dědictví, tak životní prostředí města. Důrazně upozorňujeme na reálné ohrožení Pražské pa-mátkové rezervace – škody vzniklé v rovině panoramatu i městské struktury v posledních dvaceti letech jsou obecně známé. Je neomluvitelné, že pro nedostatečnou ochranu hrozí Praze opakovaně vyškrtnutí ze seznamu kulturního dědictví UNESCO. Jedinečnost historického jádra Prahy spočívá v ucelené kompozici dané výrazným reliéfem. Území Pražské památkové rezervace včetně ochra-nných pásem je proto nutno nazírat jako celek – stavební zásahy realizované na tomto území a v jeho ochranných pásmech se nikdy netýkají jen bezprostředního okolí své realizace, jak tomu může být u měst s plochým reliéfem, ale vždy ovlivňují celek. Účinná ochrana Pražské památkové rezervace je z tohoto důvodu možná jen tehdy, jestliže bude její území chápáno jako celek a obdrží v územním plánu vlastní statut. Dosavadní praxe ukazuje, že dosavadní regulace stavebních zásahů v historickém jádru neposkytuje skutečnou ochranu. Řešení mohou přinést pouze regulativy vychá-zející z celkové kompozice města.

Vážené paní poslankyně a páni poslanci, prosíme Vás, abyste nehlasovali z výše uvedených důvodů pro omezení občanských práv ve stavebním zákoně a pro zjednodušení zásad územního rozvoje města. Prosíme Vás, abyste uvážili nesmírnou kulturní hodnotu pražského historického jádra a po-mohli svým rozhodnutím pro zachování totožnosti jeho hodnot.

 V Praze, 13. 6. 2012

Za ASORKD:
Pavel P. Ries
prezident ASORKD

3 Responses to K novele stavebního zákona

  1. Viktor Hes says:

    zdravím, tak to je pozitivní zpráva že ta novela neprošla.Mimochodem zdravím Martina Kadrmana, demonstroval jsem s ním za Brandýský most.

  2. Viktor Hes says:

    Zdravím.
    Jestli je nějaká novela zákona protiústavní je jedno pokud respektuje zdravý rozum občanů a je spravedlivá což se v případě novely stavebního zákona neděje.Je to jasný zájem mocipánů a další novela která jde na ruku developerům a zjednodušuje jim jejich nekalé praktiky.Tady jde o nedovolené omezování práv občanů tak,aby se mohli v co nejmenší míře takovým skutkům bráni.Já to politikům nedovolil a jak už to tak bývá v našem státě “ o nás, bez nás „.Když jsme v EU měly bychom se chovat více proekologicky a mne není jedno v jakém okolí bydlím a jak se kdo chová k přírodním i kulturním památkám které ješte jsou na světě dokud nám je nevezme všechnu seismologická aktivita.O této novele jsem již četl a musím říct že mne to znepokojuje.

Napsat komentář

oknaminska.by europotolki.by алюплюс окна в киеве Шины Bridgestone
ambien online no prescription atarax online without prescription ativan online pharmacy buspar online without prescription buy cymbalta without prescription buy cymbalta online buy lexapro online without prescription buy lexapro no prescription lexapro for sale lexapro online no prescription lexapro online pharmacy lexapro online without prescription buy lexapro without prescription buy lexapro online buy lexapro online no prescription