vps hosting reviews

Stanoviska

03. – 05. 2019
Stanovisko ASORKD k přístavbě Muzea umění v Olomouci

V republice máme další kontroverzní projekt, dělící národ na stoupence a odpůrce – tentokrát v Olomouci. V Denisově ulici, v historickém jádru, má být rozšířeno Museum umění do prostoru proluky, vzniklé po zboření pěti domů v sousedství stávající budovy Musea.
Stanovisko k architektonickému návrhu najdete ZDE

16. 4. 2012
Protest ASORKD proti demolici domu na Václavském náměstí

Protestujeme proti demolici domu na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice a proti jeho nahrazení zveřejněným návrhem CHAPMAN TAYLOR, international architects z následujících důvodů:

Navrhovaná změna není pouze záležitostí výměny dvou objektů – je to zásah do celkové koncepce náměstí i do panoramatu města. Rohový dům je především součástí klidného rámce prostoru, ovládaného Muzeem a sousoším sv. Václava. Nejen tyto dvě dominanty, ale celý prostor, který k nim patří, ovládá a definuje Václavské náměstí. Jde o kompozici soustředěnou ke zdůraznění těchto dvou dominant, ne o shluk navzájem se překřikujících individualit typu navrhované novostavby.  Dolní část náměstí má zcela jiný charakter. Pokud by se živá rozmanitost zástavby dolní části náměstí přiblížila k sousoší a Muzeu, ztratilo by celé náměstí  na své monumentalitě – Muzeum a pomník, zbavené svého klidného  prostorového rámce, by neměly dost síly pro ovládnutí dynamického bulváru, nebyly by schopné podržet charakter náměstí v jeho jasně definované monumentální podobě. Pochopení této kompoziční hodnoty zástavby obou stran horního náměstí vedlo k postupnému záměrnému uklidnění jejich siluety a ke vzniku současného konsolidovaného stavu. Potřeba uzavřít náměstí něčím více než jen fasádou Muzea vedla geniálního architekta Josefa Hlávku k prosazení  umístění sousoší sv. Václava před Muzeum jako samostatný objekt – původní Schulzův návrh počítal se sousoším na rampě. Prostor před Muzeem není výsledkem živelného vývoje, ale citlivého řešení. Bylo by nanejvýš pošetilé vše nesmyslným zásahem zničit.

Návrh nového domu

Dům navržený k demolici plní svou kompoziční funkci v prostoru náměstí nejen svou výškou, siluetou, ale i použitým materiálem a klidným ztvárněním – je tu, aby doplnil prostor. Předkládaný návrh zřejmě své postavení v kompozici náměstí nesplňuje – jak rohovým akcentem, tak použitým odlišným materiálem i dynamickým řešením fasády. Snaží se přitáhnout více pozornosti, než mu vzhledem k jeho situaci náleží, takže není schopen stávající objekt nahradit a zbytek seskupení poškozuje. Na místo, které je  v prostorové koncepci neutrální, se vnucuje dům dominantního charakteru. Architektura jednotlivých objektů  nemá absolutní hodnotu, její hodnota je relativní vzhledem k prostředí, do kterého vstupuje. Hodnocení „ ten dům je vynikající, ale měl by stát jinde,“ je nesmyslné. Takový dům nesplňuje základní podmínku – vztah ke svému prostředí. Lze tedy tuto úvahu shrnout do konstatování, že novostavba nemá pro odlišnou koncepci mnoho prostoru.
Pro zachování stávajícího objektu mluví i významná historie horního náměstí, živá až do současnosti. Vzniklo tu místo kultovní, kde neměnnost má smysl. I z tohoto hlediska je nutno za záchranu domu bojovat.
Novostavba by se nepříznivě projevila i v panoramatu novoměstského svahu, který svou klidnou strukturou vytváří citlivou protiváhu dynamickému hradčanskému ostrohu a Malé straně. Nový nápadný objekt vedle Muzea by byl dalším kazem na celé kompozici. Zřejmě varování z Bojiště (známý dopravní dispečink) nestačí.
Město je živý organismus, neměnnost by ho zničila. V případě Památkové rezervace je ale nutné změny zvažovat tak, aby nebyla ztracena její identita. Je jistě mnoho míst, která na změnu doslova čekají. Současná situace je důsledkem absence regulačního plánu.

* *

28. 2. 2012

Stanovisko ASORKD k volbě generálního partnera Českého lva, kterým je akciová společnost Karlovarské minerální vody, pokutovaná za porušování Památkového zákona,  si můžete přečíst ZDE.

* *

19. 1. 2012

Návrh domu be oken, který má vyrůst na konci Revoluční ulice v Praze, vzbuzuje opět vášně. Je to další z návrhů pro zástavbu volného prostoru, který by měl vzniknout po zbourání domu č.p. 1502. Proti zbourání tohoto domu razantně protestoval v loňském roce Klub za starou Prahu. Jak je vidět demoliční Kněžínkova parta je stále v plné síle včetně architekta Lukeše! Doufejme, že nebude podpořena novou ministryní kultury, tak jako jí podporoval předchozí ministr Besser.

ASORKD k tomu zamýšlenému bourání zaujala stanovisko, které si můžete přečíst ZDE.

* *

18. 12. 2011

ASORKD přijala se zármutkem zprávu o smrti prvního českého prezidenta Václava Havla, jehož odchod vnímá jako velkou ztrátu nejen pro Českou republiku. Václav Havel byl velkou osobností, která se nesmazatelně zapsala do dějin.

ASORKD velmi pozitivně hodnotí iniciativu nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97, kdy se tato nadace významně podílela na restaurování vzácné gotické památky kostela sv. Anny v Praze, který byl přestavěn v 19. století na tiskárnu.

ASORKD je přesvědčena, že pokud by zdevastované lázně Kyselka navštívil Václav Havel ve funkci prezidenta, jistě by se zachoval kulturněji, než Václav Klaus. Je nám velmi líto, že Václava Havla už do Kyselky nebudeme moci nikdy pozvat.

Všem blízkým a příbuzným vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Za prezidium ASORKD:
Pavel P. Ries

* *

Černý den pro památkovou péči v České republice!

Stanovisko ASORKD k promlčení pokuty za poničení Karlova mostu:
Karlův_most-Stanovisko_ASORKD

Soutěž na fasádu Nové scény Národního divadla v Praze

V roce 2010 proběhla mezi mladými architektonickými týmy soutěž na možné nové fasády Nové scény Národního divadla v Praze. Soutěž nebyla myšlena jako přímé východisko k navazující realizaci, jde pouze o prezentaci názorů na řešení tohoto úkolu, pokud by bylo nezbytné ho řešit, a o zahájení diskuse o novostavbě v historickém prostředí, přístupné širší veřejnosti. Soutěž regulérně proběhla, byly vyhlášeny výsledky a uděleny ceny, diskuse nebyla zahájena.
Protože považujeme tento problém za závažný, obracíme se přiloženým dopisem na Českou komoru architektů (ČKA) a současně i na odbornou i širší veřejnost, které není osud Prahy lhostejný, se žádostí o vyjádření k předloženým návrhům i obecně ke změnám v zástavbě Pražské památkové rezervace, na jejímž území se navrhované objekty nacházejí.
Dopis k soutěži ND
Fasády Nové scény vítězný návrh
Fasády Nové scény 2. a 3

* *

Stanovisko ASORKD k převozu pěti pláten Epopeje do Prahy

Asociace se plně ztotožňuje s názorem předního odborníka na restaurování obrazů, vedoucího pedagoga Restaurátorské školy AVU Praha profesora Karla Strettiho, který nám napsal:

„Na základě našeho telefonického hovoru Vám zasílám k disposici v příloze můj posudek a zamítavé stanovisko k riskantnímu převozu Slovanské Epopeje do Prahy. Jsem zásadně proti zbytečnému několikanásobnému stěhování před postavením vhodného definitivního výstavního klimatizovaného prostoru, jak zní podmínka v darovací smlouvě. Navíc za účelem provizorní(?) dočasné(?) instalace cyklu v nevyhovujících klimatických a světelných podmínkách Veletržního paláce NG v Praze. A to pouze proto, že si na MHMP postupně radní I. Němec, Richter a Pecha potřebovali najít téma předvolební agitace a předávali si politickou štafetu. Dříve navrhovali zcela nesvéprávně instalaci ve třech naprosto šílených projektech – (v prostoru 13 m nad střední dvoranou Průmyslového paláce na Pražském Výstavišti(!), betonový suterénní prostor pod bývalou restaurací EXPO(!), centrální schodišťový prostor supermarketu v bývalých kasárnách na Náměstí Republiky(!)), následoval projekt studentů architektury Liberecké techniky na Vítkov.“

Karel Stretti – posudek k převozu Epopeje do PrahyAsociace se ptá:

  1. Jak je možné, že mohlo dojít, i přes jasně zamítavý posudek z prestižní restaurátorské školy od profesora považovaného za nezpochybnitelného odborníka a vysokou autoritu v oboru, majícího za sebou výchovu desítek restaurátorů, ke schválení technicky velmi pochybného navinutí pěti pláten na válec nevyhovujícího průměru?
  2. Jak je možné, že odborníci z NG pak nechali tato plátna srolována několik měsíců, kdy jim začala hrozit plíseň ze dřeva válců? Tito odborníci pak asistují u převozu obrazů do nevyhovujících podmínek Veletržního paláce a argumentují nutností posouzení jejich stavu, který před „odborným“ srolováním byl zcela vyhovující, dle posudku profesora Strettiho!

Asociace bude chtít znát účet, který byl zaplacen z peněz daňových poplatníků za celou tuto nesmyslnou transakci a je toho názoru, že by ho měli zaplatit ti, kteří o sejmutí obrazů rozhodli a vystavili tak tuto cenou památku možnému poškození.

Celá věc se jeví o to podivnější, že vedoucí restaurátorského oddělení NG doc. Petr Kuthan byl proti převozu obrazů a jejich umístění do NG, jak Asociaci sdělil důvěryhodný zdroj.

* *

Stanovisko ASORKD k iniciativě za záchranu Nákladového nádraží Žižkov.

Celé stanovisko zde: Stanovisko_NN®

One Response to Stanoviska

  1. Viktor Hes says:

    Dobrý den.
    Já sice nejsem příznivcem divadla ale z hlediska toho návrhu bych měl námitky vůbec tento dům upravovat protože to bude pořád celkem nevkusná moderna která do prostředí starých domů prostě nesedí a nepomůže tomu ani další kabát, leda že by někdo postavil kolem té budovy obvodové zdi cihlového domu jako imitaci ruiny což by mohlo být zajímavé tak že by aspon z venku nebylo poznat jak je ten dům nevkusný

Napsat komentář

oknaminska.by europotolki.by алюплюс окна в киеве Шины Bridgestone
ambien online no prescription atarax online without prescription ativan online pharmacy buspar online without prescription buy cymbalta without prescription buy cymbalta online buy lexapro online without prescription buy lexapro no prescription lexapro for sale lexapro online no prescription lexapro online pharmacy lexapro online without prescription buy lexapro without prescription buy lexapro online buy lexapro online no prescription