vps hosting reviews

Kdo jsme

Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR (zkratka: ASORKD) vznikla 26. 9. 2009 a zrušena byla k 31. 12. 2015.

Nový subjekt s názvem Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR, z. s. vznikl k 1. 1. 2016 (zkratka: ASORKD)

Hlavním cílem Asociace je sjednotit různá občanská sdružení, jejichž cílem je ochrana a rozvoj hmotného i nehmotného kulturního dědictví ČR. Mnoho sdružení se v regionech setkává s arogancí a neochotou místních úřadů. Občanským iniciativám chybí právní a jiné odborné poradenství. Pomoc sdružením, ale i aktivita v památkových kauzách, jsou hlavní úkoly Asociace.

Zakladateli ASORKD a členy prezidia jsou:

  • Pavel P. Ries (prezident a zakladatel ASORKD), dokumentarista a režisér, který se dlouhodobě věnuje problematice stavu bývalých lázní Kyselka u Karlových Varů. Byl první, který burcujícím způsobem upozornil širokou veřejnost na tristní stav tohoto ojedinělého souboru architektonických skvostů z poloviny 19. století. Na záchranu památkově chráněných budov v lázních inicioval otevírá samostatný petiční web Zachraňte lázně Kyselka.
  • Ing. Martin J. Kadrman (viceprezident a zakladatel ASORKD), předseda občanského sdružení Nádraží nedáme!, které před demolicí zachránilo historické nádražní budovy v Ústí nad Orlicí z roku 1874. V polovině září roku 2009 byla budova Ministerstvem kultury ČR prohlášena za kulturní památku. V říjnu 2010 se tehdejší ministři Vít Bárta a Jiří Besser dohodli na kompletní rekonstrukci zachráněného nádraží (www.stop-demolici.cz).
  • Petr Šefl (člen prezidia a zakladatel ASORKD), čembalista a restaurátor hudebních nástrojů. Je jedním z členů expertního týmu Nádraží nedáme!, o.s. Petr Šefl se dlouhodobě věnuje problematice památkové péče a restaurátorství.
  • Petr Růžička (člen prezidia a zakladatel ASORKD), tesař a restaurátor. Je autorem repliky středověkého jeřábu na Pražském hradě. S projektantem Vítem Mlázovským realizovali stavbu jeřábu přesně podle dobových postupů – při příležitosti výstavy „Karel IV. – císař z Boží milosti.“ (www.arstignaria.com).
  • Ing. arch. Marie Švábová (viceprezidentka a zakladatelka ASORKD), specializuje se na rekonstrukce historických staveb a jejejich zasazení do architektury krajiny. Dlouhá léta vedla atelier Pražského hradu.
  • Akad. mal. a restaurátorka Zuzana Poláková (členka prezidia), absolventka Restaurátorské školy AVU, restaurátorka, která vedla restaurování mnoha významných architektonických památek, jako např.  Toskánský palác v Praze, Karlovarské a Znojemské divadlo, interiér kostela Povýšení sv. Kříže v Rožmitále pod Třemšínem a mnohé další. Podílela se též na restaurování řady uměleckých děl.
  • Členy ASORKD jsou jak právnické osoby (sdružení), tak i fyzické osoby (jednotlivci).

Externí poradci a sympatizanti ASORKD:

  • Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc. emeritní rektor Akademie výtvarných umění v Praze a přední kunshistorik specializující se především na architekturu 19. století.
  • Ladislav Gerendáš, známý hudebník a herec, který se dlouhodobě spolu s ASORKD angažuje v záchraně lázní Kyselka.
  • Mgr. Vítězslav Praks, PhD. – dlouholetý aktivista v oblasti záchrany památek, jednatel Občanského monitoringu, z.s.: http://obcanskymonitoring.cz/.

Comments are closed.

oknaminska.by europotolki.by алюплюс окна в киеве Шины Bridgestone
ambien online no prescription atarax online without prescription ativan online pharmacy buspar online without prescription buy cymbalta without prescription buy cymbalta online buy lexapro online without prescription buy lexapro no prescription lexapro for sale lexapro online no prescription lexapro online pharmacy lexapro online without prescription buy lexapro without prescription buy lexapro online buy lexapro online no prescription