vps hosting reviews

Zámek v Přerově nad Labem

15. 3. 2015

Kauza zámku v Přerově nad Labem nekončí a to kvůli podivnému výběrovému řízení

Jak je vidno, radovali jsme se, spolu s představiteli Města, vloni v listopadu předčasně! Podivné tanečky kolem prodeje zámku, který před třemi lety předvádělo vedení Českého rozhlasu, si zřejmě chce zopakovat, a to novým výběrovým řízením na kupce, přestože tu kupec již dávno je a to kupec nanejvýše vhodný!

Stanovisko prezidia ASORKD k výběrovému řízení

Nerozumíme vypsání výběrového řízení pouze s kritériem nejvyšší nabídkové ceny, kdy minimální cena je 21 800 000 Kč!

Buďto vedení Českého rozhlasu neví, že zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo záměr koupit zámek za 20 000 000 Kč a má pro jeho využití velmi smysluplný a kulturní projekt a nebo to ví a pak považujeme vypsání výběrového řízení s minimální cenou o 1 800 000 vyšší, než nabízí Kraj za velmi podivné a u veřejněprávní instituce se neobáváme konstatovat, že až amorální. Navíc vše budí dojem předem připraveného kupce.

U veřejnoprávní instituce bychom očekávali, že se její představitelé o prodeji zámku dohodnou se Středočeským krajem, zvláště, když k tomuto kroku již před třemi lety vyzývali občané. Pokud podle nějakého předpisu musí výběrové řízení vedení ČRo vypsat, bylo by logické, že určí vedle ceny, také kritérium záměru využití objektu. Kritérium využití by mělo být upřednostněno řekněme 60% před nabízenou cenou. U Středočeského kraje je kritérium kulturního využití objektu splněno v dotvoření skanzenu. Na výhodnost stavu, kdy by objekt koupil Kraj, upozorňovalo před třemi lety sdružení Přerováci nadlabáci: „Kraj je pro zámek nejlepším majitelem, protože prakticky nemůže zaniknout a veškeré jeho kroky jsou pod přísným dohledem opozice i veřejnosti. Naproti tomu soukromník může zkrachovat či zemřít. Pokud bude zámek zanedbávat, neexistuje páka, která by ho přinutila chovat se k památce s úctou. Varovným příkladem je pro nás rozpadající se přerovský pivovar, nešťastně privatizovaný zámek v nedalekých Kounicích nebo pražské memento, zanikající památka na Hrabalovskou Libeň – palác Svět,

Jen těžko můžeme uvěřit vedení Českého rozhlasu, že je pro něj při prodeji rozhodující 1 800 000 Kč, navíc při naprostém nezájmu, coby veřejnoprávní instituce o to, jak bude objekt využit!

Asociace ASORKD je přesvědčena, stejně jako před třemi lety, že vedení ČRo by se nemělo chovat jako ryze podnikatelský subjekt, kterým není, jehož primárním zájmem je nejvyšší cena.  Vedení veřejnoprávního média s devadesátiletou historií by mělo projevovat více péče a starosti o kulturní dědictví českého národa. Proto prezidium ASORKD podporuje převod zámku do majetku Středočeského kraje a jeho následné propojení s lidovým skanzenem, jehož provozovatelem je prostřednictvím příspěvkové organizace právě Středočeský kraj.

Dle našeho názoru by nebylo od věci, aby zámek na Kraj vedení ČRo převedlo, řekněme za částku, prokazatelně odpovídající tomu, co ČRo do zámku, za dobu, kdy jej vlastnil, investoval. To ale byly ve většině stejně prostředky veřejnoprávní, tedy od daňových poplatníků, a tak si umíme představit i možnost převodu zámku na Kraj i za symbolickou jednu korunu. Zvláště pak v případě, jestliže Kraj o zámek stojí a má projekt na jeho veřejné využití. Při různém kšeftaření, které se v tomto státě prosadilo s komoditami veřejnými, dost často uniká veřejnosti samotné tento úhel pohledu na věc. Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR se právě na takovéto případy zaměřuje.

* *

6. 11. 2014

Kauza zámku v Přerově nad Labem se chýlí k dobrému konci

Radní  Středočeského kraje rozhodli o koupi zámku v Přerově nad Labem. Tím byla úspěšně završena sedmiletá snaha obce, aby nebyl zámek prodán Českým rozhlasem s jedinou podmínkou – a to za co nejvyšší tržní cenu, bez ohledu na další využiti zámku.
ASORKD, která byla v roce 2012 požádána o pomoc v této kauze,  s potěšením konstatuje, že Přerov nad Labem bude moci realizovat svůj projekt ohledně využití zámku.
Celou tiskovou zprávu z Přerova nad Labem, ve které  je uznána výrazná  pomoc
ASORKD v této kauze, si můžete přečíst ZDE.

*

3. 1. 2012

Kauza zámek Přerov na Labem

Zámek je v držení Českého rozhlasu, který se jej snaží prodat do soukromých rukou přes protesty veřejnosti.

ASORKD se do tohoto případu vložila na základě žádosti o pomoc, se kterou se na Asociaci obrátila místostarostka Přerova nad Labem paní Irena Gregárková, a to prostřednictvím našeho signatáře operního pěvce Lea Mariana Vodičky.

4. 1. 2012 – Tisková zpráva ASORKD k záměru Čro prodat zámek - ZDE
Přerováci Českému rozhlasu – ZDE

Mediální ohasy na tiskovou zprávu ASORKD – ZDE a ZDE
Další medializace kausy – ZDE, ZDE a ZDE
Reakce Českého rozhlasu  – ZDE

5. 1. 2012 – Prodej zatím zastaven – viz tisková zpráva ASORKD – ZDE

Ohlas v médiích – ZDE a ZDE
Česká televize pořad Reportéři z 23. 1. 2012 - ZDE
Kritickou reakci od Lea Mariana Vodičky na reportáž ČT o chystaném prodeji zámku
si můžete přečíst níže v diskusi. Doporučujeme reportáž shlédnout a přečíst si zmiňovanou kritiku (ASORKD).

injectable steroids for sale

24 Responses to Zámek v Přerově nad Labem

 1. Proč jste tak zaujatí proti soukromníkům, kteří by měli zájem koupit zámek? says:

  Zprostředkovávám prodej realit a to i zámků a historických objektů. Mohu vás ujistit, že v Čechách je mezi českými lidmi dostatek kulturních a vzdělaných osob, kteří mají dostatečné finanční prostředky na koupi podobných objektů a mají i chuť je kupovat. Jsou to desítky lidí, za kterými jsou vidět výsledky – zcela obnovené ruiny, zachované památky, zrestaurované interiéry a mobiliáře, opravené zámecké zahrady a parky. A to vše často bez jakýchkoli dotací, jen za soukromé peníze. K našemu kulturnímu odkazu a dědictví se chovají s úctou a jsou si vědomi své role a odpovědnosti při záchraně památek. Dělají to zcela dobrovolně, nikdo je k tomu nenutí. Své peníze by mohli utratit mnohem prostopášněji, ale nedělají to, protože jsou dobře vychováni.

  Nechápu, že většina přispěvatelů do této diskuse, argumentuje jen nějakými kasíny a jinými zvěrstvy. Není to tak trochu demagogie? Je fakt každý soukromník špatný? Copak jste si nevšimli, že soukromník může být památce i prospěšný? Těch příkladů je vážně velké množství. Jednoznačně si myslím, že kultivovaný soukromník by Přerovskému zámku prospěl víc, než stát nebo kraj, které nemají peníze a pokud je mají, tak se vždy nějak záhadně rozkutálejí. Ostatně: všichni to vidíte na středočeských silnicích, v jakém jsou stavu poté, co náš kraj již 5 let bere peníze na jejich opravy a vyplácává je za plnění populistických slibů. To jsou stamilióny zbytečně vyhozených peněz! Stejně by to dopadlo i s penězi na opravu a údržbu zámku – najednou by prostě nebyly.

  Nadějí pro zámek není stát, ale osvícený soukromník. Pokud byste měl někdo zájem, mohu dodat konkrétní jména, která by zámek koupila, opravila a udělala z něj chloubu obce. Jsem zvědav, jestli někdo projeví zájem?

  Jan Rampa

  • Pane Rampo, says:

   nejsme apriori zaujati proti soukromníkům, jak se nám snažíte podsunout. U zámku v Přerově nad Labem nám vadil poněkud neprůhledný prodej připravovaný Českým rozhlasem a pochybná osoba tehdejšího zájemce o koupi. Ten vzbuzoval vskutku oprávněné pochybnosti, jak se zámkem naloží. Tak jako Vy, i my známe spoustu příkladů kultivovaných soukromých vlastníků památek, o kterých se zmiňujete. Známe ale i velký počet těch, který z koupené památky udělali ruinu. K jedním z nich řadíme třeba Karlovarské minerální vody a ruiny památek, které jsou kolem nich v Kyselce u Karlových Varů. Výčet dalších podobných soukromých vlastníků by byl velmi dlouhý. Je tedy nutné každý prodej kulturní památky do soukromých rukou posuzovat individuálně. Pokud máte, jak tvrdíte, typy na kultivované zájemce o koupi zámku, kteří mají za sebou již jiné příkladně opravené památky, nabídněte je majiteli zámku, tedy Českému rozhlasu. U Prodeje tohoto zámku šlo ale o zájem Města jej koupit a to oprávněně poukazovalo na přehnanou cenu požadovanou ČRo, jako veřejnoprávní institucí, která v dobách totality zámek získala zadarmo a téměř do něj neinvestovala. Městu prostě připadá poněkud nemorální, aby objekt využívaný veřejnoprávní institucí, který by Město chtělo využít opět pro veřejnost, se stal předmětem normálního obchodu! Navíc ČRo nemá pro tento objekt využití a veřejnosti tím pádem neslouží. Dle našeho názoru by bylo zcela logické, aby zámek na město ČRo převedl, řekněme za částku, prokazatelně odpovídající tomu, co ČRo do zámku, za dobu, kdy jej vlastnil, investoval. To ale byly ve většině stejně prostředky veřejnoprávní a tak si umíme představit i možnost převodu zámku na Město i za symbolickou jednu korunu. Zvláště pak v případě, jestliže Město o zámek stojí a má projekt na jeho veřejné využití. Při různém kšeftaření, které se v tomto státě prosadilo z komoditami veřejnými, dost často uniká veřejnosti samotné tento úhel pohledu na věc. Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR se právě na takovéto případy zaměřuje. Bohužel tím často suplujeme stát, který by to měl především dělat a platí si na to instituce, které takovouto ochranu mají přímo v popisu práce.
   Závěrem tedy nutno zdůraznit, že se zde nejedná o běžný prodej památkově chráněné budovy od jednoho soukromníka druhému! Jistě uznáte, že veřejnoprávní instituce by měla u prodeje zámku, který nepotřebuje, uvažovat v mantinelech, které jsem výše naznačil a nezakrývat tento prodej poukazem na jednání řádného hospodáře. To považuji za farizejské a zavádějící a nutně to ve mně vyvolává otázku, v čí prospěch se tak děje? Ve prospěch památky samé těžko.

   Za ASORKD:
   Pavel P. Ries

 2. Poslední informace k prodeji přerovského zámku says:

  Prodej zámku v Přerově nad Labem je stále aktuální.
  Poslední informace naleznete zde http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/231935-rozhlas-opet-prodava-zamek-v-prerove/

 3. vážení přátelé, ano, says:

  jen ten krásný zámek nevydávejte v plen krkounskému soukromníkovi! Stát nebo státní organizace se o své zámky přece starají mnohem lépe – příkladů najdete stovky (!!!) třeba v knihách Jiřího Úlovce, který mapuje zdevastované, chátrající, či už zcela zdemolované zámky v Čechách i na Moravě. Stát skvěle pečuje o pár památek nejvyšší hodnoty, jako je třeba Karlštejn, zatímco na ty „podřadné“ zámky, hrady a tvrze mimo hlavní turistické trasy, nedává téměř nic, nebo vůbec nic. A bude dávat ještě méně. A už vidím, jak Středočeský kraj, až po uši zadlužený „panem doktorem hejtmanem“, který nesehnal ani 20 milionů na vyrovnání s Rozhlasem, napumpuje další miliony do zchátralého zámku Přerov. Jistě, jsou i soukromníci, kteří především v devadesátých letech nějakou památku koupili a pak nechali spadnout – většinou v součinnosti s úplatnými úředníky a prohnanými zaměstnanci některé ze státních bank, ale taky jsou památky jako zámek Bečváry, Dětenice, Staré Hrady a Nové Hrady nebo Roztěž, které jsou ve stavu, do jakého by se za státní peníze dostat nikdy nemohly.
  Řeči o zmanipulovaném neprůhledném prodeji jedinému zájemci – Švehlovi – jsou také pěkný blábol, jen realitní kancelář Gavlas tam měla na prohlídce nejméně desítku vážných zájemců o koupi. Jenže ten zámek je po skvělé péči státního Rozhlasu tak zchátralý, že vyžaduje totální rekonstrukci, na kterou se nikdo ze zájemců necítil. Veškeré rozvody jsou nadranc, zprasená vinárna ve sklepě je zralá na kompletní vybourání, o nutnosti statického zajištění mnoha nosných konstrukcí ani nemluvě. Nikdo ze zájemců – asi na rozdíl od zde diskutujících vševědů – nehodlal vyhodit oknem 17 milionů, jen aby mohl nechat zámek dál chátrat. Všichni zvažovali, jestli mají dost sil a peněz na opravu a zprovoznění zámku a racionálně uznali, že ne. Pokud se na to cítil estébácký agent Švehla, měl dostat šanci. Když nic jiného, mohl by tím aspoň trošku odčinit to zlé, na čem se v životě podílel. Pokud by mu přece jen došel dech, mají úřady i dnes více než dost silné nástroje, aby ho donutili zámek prodat silnějšímu zájemci (to jen neschopní úředníci našeho státu tvrdí, že to nejde, aby to vzápětí předvedli komukoli, kdo se jim osobně znelíbí – nařídí provést udržovací práce, když majitele nereaguje, zadají práce na jeho účet, když náklady neuhradí, šup s majetkem – zámkem do dražby).
  A jestli někdo z vás Švehlovi ty jeho prachy závidí, tak by měl uvažovat, že když je utopí v zámku, který si do hrobu nevezme, bude z nich i ten závistivec mít mnohem víc, než když je Švehla pošle někam do Karibiku a pak si je tam odjede užívat! Proboha, zkuste někdo aspoň chvilku používat tu hmotu, co máte mezi ušima :-(
  Místo toho ale ten nádherný zámek bude dál v majetku Rozhlasu tiše chátrat a chátrat (protože Rozhlas nic netlačí k prodeji – když mu budou scházet peníze, prostě se zvýší poplatky), dokud nespadne na hromadu. Budou pak ctihodní občané Přerova spokojenější???

 4. Jan Hlavatý says:

  Dobrý večer paní místostarostko,
  ve včera vysílaném televizním pořadu „Reportéři ČT“
  jsme viděli Vaše vystoupení a snahu, aby státní zámek v
  Přerově nad Labem nebyl prodán jeho státem pověřeným
  správcem, Českým rozhlasem, soukromé zájemkyni, paní Válkové.
  Jsme přesvědčeni o tom, že by bylo nejlepší,
  aby přerovský zámek, který je v sousedství místního skanzenu,
  se stal součástí muzea místní historie, protože v případě
  prodeje soukomému zájemci nemůže být věrohodně zajištěno,
  že nebude využit k jiným, než kulturním účelům. Příklady z
  jiných případů pro potvrzení našeho názoru existují.
  Český rozhlas se nemůže považovat za majitele, tato
  instituce není obchodní společností, ale veřejnoprávním
  prostředkem.
  Podpůrný dopis, který Vám posíláme, pošleme rovněž
  panu Kadrmanovi z Asociace ASORKD, který rovněž ve včerejší
  relevizní relaci vystoupil.
  Přejeme Vaší snaze úspěch Jitka Hlavatá, Jan Hlavatý

 5. Leo Marian Vodička - operní pěvec says:

  Vážení respondenti a čtenáři stránek ASORKD !

  Zapojte se i do diskuse k reportáži „Kauza zámku v Přerově nad Labem“
  přímo na webu ČT:
  http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/diskuse/odeslano#diskuse

  Nebuďte lhostejní k osudu zbytků kulturního dědictví naší země.

  LMV

 6. J.Jelínek says:

  Přátelé, paní místostarostko,

  Viděl jsem v tv program o Vašem zámku a problémech kolem jeho prodeje. Chci Vám vyjádřit podporu, něco tak krásného musíte pro obec podržet a neprodávat Švehlovi ani nikomu jinému. Takových chytráků už jsme viděli v záp. Čechách hodně. A přijeďte se podívat třeba na zámek Bezděkov u Klatov a další, hrůza Vás bude jímat. Byl jsem u Vás předloni, ve skanzenu a velmi dobře jsem si prohlédnul zvenčí i zámek. Je krásný a je ozdobou obce. Držím Vám palce.

 7. Leo Marian Vodička - operní pěvec says:

  26.ledna 2012, 07:25

  Vážení, vy všichni, kterým není osud zámku Přerov nad Labem lhostejný !

  Tato informace je pro nás všechny klíčová.
  ČRo (mimo jiné) tvrdil, že žádné restituční ani jiné nároky ke stavbě a pozemkům nebyly shledány jeho experty jako oprávněné.
  Pomlčel ovšem taktně o probíhajícím soudním řízení právě v této věci.

  Včerejším dnem (25.ledna 2012) byla v Katastru nemovitostí, na základě předběžného opatření, zapsána na LV 363 (přerovský zámek,ostatní plochy) PLOMBA (číslo řízení Z-1275/2012):
  Povinný: Český rozhlas
  Oprávněný: Náboženská obec Církve československé husitské v Přerově nad Labem

  LMV

 8. Leo Marian Vodička - operní pěvec says:

  (pokračování 5)

  Jako daňový poplatník, jako koncesionář, v neposlední řadě jako umělec, který věnoval české kultuře a umění více jak 40 let svého života, propagoval ji po většině světa se bouřím.
  Pane Davide Vondráčku, natočil jste účelovou reportáž ne ve prospěch přerovského zámku, kulturní památky vysoké ceny, nechtěl jste vědomě mluvit o zásadních skutečnostech kauzy, zkreslil jste pravdu, v mnohých pasážích manipulujete s fakty…..
  Vaše arogantní odmítnutí požadavku paní vicestarostky o autorizaci ještě před natáčením a její následnou blamáž v reportáži…….
  Důstojná to vizitka muže….!

  Kdybyste v uražené ješitnosti k požadavku (teď již i paní vicestarostka ví, že na něm měla nekompromisně trvat!) autorizace neodvysílal z natočeného materiálu ani vteřinu, prospěl byste osudu zámku více než svým včerejším ubohým pamfletem.
  Ódou na paní Válkovou, pana Švehlu a ČRo, personifikovaný panem Duhanem.
  Ostatně proč by si měla jít ČT1 po krku s ČRo ?

  Na závěr potřebuji vyjádřit své poděkování ASORKD, jmenovitě pánům Riesovi a Kadrmanovi.
  Odvedli záslužný kus práce, ostatně jako ve všech kauzách kterých se ujali a které sledují.
  Za to, že přerovský zámek není v rukou kde původně skončit měl, jim patří můj velký obdiv.

  LMV

 9. Leo Marian Vodička - operní pěvec says:

  (pokračování 3)

  Tam, kde by daňový poplatníci a koncesionáři oprávněně čekali od veřejnoprávní televize pravdu, tedy zveřejnění nepravostí a netransparentního jednání ze strany ČRo, kde by čekali podporu snaze o převedení zámku do majetku Středočeského kraje a tím jeho zachování a zpřístupnění pro kulturní veřejnost, dostala paní vicestarostka z původní stopáže nepatrný a téměř nic neříkající prostor k projevu z prvního natáčecího dne, z druhého (podstatnějšího) dne již nezaznělo NIC!
  Podobně minimální prostor dostal hejtman Středočeského kraje MUDr.David Rath a viceprezident ASORKD, pan Kadrman.

  Co jsem ale zaregistroval v míře hojné byla stopáž ve prospěch paní Válkové (je až neuvěřitelné s jakou arogancí a sebevědomím dokáže paní Válková mluvit sama o sobě jako o úspěšné podnikatelce a nárokovat si koupi objektu, který by měl být výhradně národním kulturním dědictvím) a pana Švehly, item ve prospěch generálního ředitele ČRo Petera Duhana.

  Mediální masáž udělala své.
  Noční i dnešní telefonáty a maily vypovídají na jedné straně o pohoršených koncesionářích postrádajících nestrannou pravdu a prostor evidentně okleštěné výpovědi vicestarostky, léta bojující za „zámek pro veřejnosti“ a ASORKD (který JEDINÝ dokázal během 12 hodin za pomoci lobování politiků, tisku, osobností kultury, zvrátit netransparentní prodej zámku), na straně druhé diváky (zřetelně bez hlubších informací) hlásící se na stranu paní Válkové resp. pana Švehly, zjednodušeně vyjádřeno „proč by se nemohl soukromník dobře starat o svůj majetek“.
  Jistě, proč ne?
  Ale NIKDO z této dvojice nepředložil DODNES ŽÁDNÝ, natož uspokojující záměr pro plány se zámkem do budoucnosti, ani nedokázali vyjádřit závazky k poslání zámku na nějaký uspokojivý časový horizont do budoucna. Jde o závažnou historickou památku a zde závazek na několik desítek let může uspokojit snad jen laika.
  Zatímco zámek v rukou Středočeského kraje s provozovatelem „Polabské muzeum“ má poslání jasné a dané na věky. Nota bene přihlédneme-li ke spojení se Skanzenem v již uvažovaném projektu „V zámku a podzámčí“.

  (pokračování 4)

 10. Leo Marian Vodička - operní pěvec says:

  (pokračování 2)

  Vzápětí jsem kontaktoval ASORKD, jmenovitě jeho viceprezidenta pana Martina J.Kadrmana, v kostce mu vysvětlil situaci a požádal jej o okamžitou pomoc.
  Dohodli jsme se, že u jednání zajistím přítomnost osoby nanejvýše povolané,
  vicestarostky Přerova n/L paní Ing.Ireny Gregárkové.

  Ve večerních hodinách, 3.ledna, jsme se sešli v sídle ASORKD s prezidentem Asociace panem Pavlem P.Riesem a již zmíněným viceprezidentem Asociace panem Kadrmanem a ještě během noci Asociace rozjela masivní ofenzívu k zabránění netransparentního prodeje zámku panu Švehlovi, resp.paní Válkové, komu skutečně – to je ve finále jedno.

  Další vývoj situace je dohledatelný v tiskových zprávách, článcích a prohlášeních do ofenzívy zapojených organizací, politiků i kulturních osobností, mne nevyjímaje.

  7.prosince 2011 se shora již citované veřejné schůze v Přerově n/L účastnil štáb ČT1 vedený panem Davidem Vondráčkem.
  Již tehdy ve mně svitlo podezření (vazba Šesták-Švehla), že vůbec nejde o pomoc dobré věci, ale o odvedení bdělosti přerovských od dalšího vývoje kauzy: „má to v rukou televize, oni nás nedají…..“
  Že by si šla ČT1 po krku s ČRo? Sancta Simplicitas !

  Upozornil jsem paní vicestarostku aby nepřestala být ostražitá a 3.leden moje obavy potvrdil.
  Hned po ofenzívě proti netransparentnímu prodeji zámku přispěchal opět pan David Vondráček s reportáží, která v zavádějícím a tendenčním světle kauzu přerovského zámku přivedla na svět 23.ledna ve 21:25 na ČT1.

  Varoval jsem paní vicestarostku, aby trvala ještě PŘED natáčením na své autorizaci reportáže, aby ve finále s hrůzou nezjistila, že je většina věcí účelově sestříhána a vystříhána.
  Posléze mi řekla, že na její žádost o autorizaci se jí dostalo razantního odmítnutí s dotazem „Vy mi snad nevěříte?“

  Jak se asi dnes cítí paní vicestarostka po odvysílané reportáži, kde z natočeného nezůstal kámen na kameni…. Jak se má svým voličům podívat do očí?

  Paní vicestarostko, já jsem Vás varoval.
  Vy jste uvěřila jalovým slibům pana Vondráčka.
  Aby udělal svoji reportáž, slíbil by Vám cokoli…..
  Dnes Vy již víte a já cítím povinnost se za Vás postavit…..
  PROTOŽE moje celoživotní zkušenosti v této rovině (na rozdíl od Vašich) způsobují, že já vím……

  (pokračování 3)

 11. Leo Marian Vodička - operní pěvec says:

  Dobrý den !

  Po shlédnutí včerejší (23.01.2012 21:25) zavádějící a potupné reportáže Davida Vondráčka na ČT1 o osudu prodeje přerovského zámku, mám potřebu vyjádřit veřejně mnohé souvislosti v dané kauze.
  Byl jsem poslední tři týdny úzce spjat s jejím vývojem a potřebuji vydat svědectví.

  Jsem dlouholetým signatářem ASORKD od samého jeho vzniku a ve všech jeho dosavadních kauzách.
  Dál se představovat kulturní veřejnosti nemusím.

  Dne 3.ledna t.r. mi vicestarostka Přerova n/L, paní Irena Gregárková, svěřila svoje rozčarování a smutek poté, co se dověděla, že 5.ledna t.r. má Rada ČRo na neveřejném zasedání odsouhlasit prodej přerovského zámku do rukou fyzické osoby. Lhostejno zda v roli kupce v té době figurovalo jméno Martin Švehla či Jana Válková.
  Již v tom se ze strany ČRo vydatně mlžilo.

  Prodej měl proběhnout v tichosti, bez výběrového řízení a bez zbytečného rozruchu a pozornosti veřejnosti……
  Zde je na místě podtrhnout velmi blízký osobní vztah (!) Oldřicha Šestáka – náměstka generálního ředitele pro správu a provoz k JEDINÉMU kupci zámku, Martinu Švehlovi……….

  Paní vicestarostka mi v minulosti několikrát vyprávěla o svém pětiletém boji za záchranu přerovského skvostu pro veřejnost, kdy usilovala o to, aby zámek převzal Středočeský kraj a provozovatelem se stalo Polabské muzeum, mající v těsné blízkosti svůj, v povědomí veřejnosti známý, Skanzen lidové architektury.
  Zprávou o tom co se má o dva dny později stát byla zdrcena.
  Ověřil jsem si předně, že není k dohledání žádný dokument o vypsaném veřejném výběrovém řízení k prodeji.
  Snadno jsem si ověřil i pravdivost informací, které se v Přerově n/L kuloárově šířily na veřejné schůzi 7/12 (na této schůzi ČRo (Oldřich Šesták) představil občanům kupce, pana Švehlu) o minulosti potencionálního kupce, spjaté se službami v totalitní STB.
  (Podle dostupných informací byl spis pana Martina Švehly č. 24486 zaveden 3. oddělením 2. odboru 10. správy STB pro boj s vnitřním nepřítelem do registru svazků v listopadu 1982 v kategorii „kandidát tajné spolupráce“. V srpnu roku 1984 byl spis převeden do kategorie 2/2 „důvěrník“ a 17. ledna 1986 byl spis ukončen a archivován. Samotný spis je v archivu MV ČR zachován)

  (pokračování 2)

 12. H.B. says:

  Naprosto souhlasím s Yvettou!

  Jako přerovačce mi rozhodně není jedno, co se zámkem bude, ale nechápu, kde někteří získali jistotu, že v rukou Středočeského kraje bude zámku nejlépe. Hlavně nyní, v době, kdy stát (a kraj jistě nebude vyjímkou) nemá peníze vůbec na nic. Soukromý vlastník může (ale samozřejmě i nemusí) být momentálně lepší alternativou.

  Ať už ČRO ve čtvrtek rozhodne jakkoliv, nebude možné hned říci, jestli to byla pro zámek dobrá nebo špatná volba. To se uvidí až za čas.. možná i za několik let..

  Nechme se překvapit, jestli bude mít pravdu „údajná“ většina přerováků podporující Středočeský kraj

 13. Yvetta says:

  Dobry den,

  obdivuji vsechny kteri v tom maji jasno at uz jsou pro kteroukoliv ze dvou existujicich variant. Pokud Stredocesky kraj nema ani na to aby zamek koupil za jeho oficialni hodnotu jak potom bude moci tuto pamatku udrzovat? V nasi republice je stale jeste dost pamatek, ktere jsou ve vlastnictvi statu a ktere nam doslova zchatraly pred ocima. Zrovna tak,ale neni jiste jak dopadne zamek v rukou soukromnika. Kdyz se oprostime od toho,ze nam muze delat problem fakt,ze si nejaka soukroma osoba zamek koupi zatimco my si neco takoveho dovolit nemuzeme… tak se nabizi moznost,ze tato osoba opravdu chce a je schopna zamek zvelebovat a poradat na nem ruzne kulturni a spolecenske akce a to mozna v mnohem vetsim meritku nez v jakem by toho byl schopen Stredocesky kraj. Nicmene samozrejme take vime,ze i v rukou soukromnika muze zamek nakonec zchatrat tak,ze bude nepouzitelny anebo se z nej muze stat objekt podnikani, ktere bude z hlediska jeho vyznamu neprijatelne. Vubec prodavajicim nezavidim jejich rozhodovani. Preji CRo aby naslo idealni reseni pro ziskani odpovidajici castky za svou nemovistost – pro prodej se prece rozhodli prave z financnich duvodu a dale preji CRo a nam vsem aby se podarilo osetrit dalsi nakladani se zamkem a jeho vyuzivani tak aby z toho meli v budoucnu radost vsichni tj. jak majitel at uz jim je kdokoliv tak lide z prolehleho okoli a ostatni.

  Yvetta

 14. Vážení diskutující, says:

  za ASORKD bych rád sdělil, naše potěšení, že jsme mohli určitým způsobem pomoci v problému prodeje zámku, neb pro takovou pomoc jsme především vznikli. Velmi nás též těší, že k této problematice probíhá kultivovaná diskuse zde na našich stránkách, které k tomu rádi poskytujeme. Snad si tedy mohu dovolit pár poznámek do diskuse také vložit. K tomu, co si myslíme o prodeji zámku do soukromých rukou, jsme se dostatečně vyjádřili v naší tiskové zprávě, zde bych chtěl jen upozornit, že soukromý vlastník mnohdy znamená pro památku její značnou devalvaci, až devastaci (viz památkový komplex v Kyselce – http://www.zachrante-lazne-kyselka.cz) a takových příkladů najdeme v České republice řadu. Jsou i světlé příklady držení památek soukromníky, jako např. zámek v Chyši, Horní Hrad a mnohé další, ale v takovýchto případech se vždy jedná o vysoce kultivované a kulturní soukromé majitele. V případě vašeho zámku je u zájemce o koupi mnoho otazníků. V takovém případě je vždy lepší, aby zámek přišel do rukou Kraje či Města (výborný příklad vlastnění památky Městem máme třeba u hradu Loket v Karlovarském kraji), pokud se taková možnost nabízí a navíc je-li s ní spojeno jasné kulturní využití památkového objektu.
  Kauzu zámku v Přerově nad Labem budeme samozřejmě i nadále sledovat a pokud bude třeba naší další pomoci, jsme připraveni ji poskytnout. Naše stránky jsou vám k tomuto neomezeně k dispozici.
  Přeji hezký den.
  Pavel P. Ries – prezident ASORKD

 15. J. Brožová says:

  Patřím k pořadatelům akcí v Přerově nad Labem a také nesouhlasím s prodejem přerovského zámku soukromému majiteli. Nikde není dáno, že p. Švehla bude mít finance na všechny opravy a že svůj záměr dokoná. Stejný názor má podle mého většina přerovských obyvatel (alespoň tedy ti občané, se kterými jsem komunikovala já).

  J. Brožová

 16. L. Černá says:

  Souhlasím s p. Vašátem i s pí. Gregárkovou.

  Ačkoliv se přiznám, že konkrétně nevím, co měl se zámkem v úmyslu p. Švehla, musím říci, že většina přerovanů je pro to, aby zámek získal do vlastnictví Středočeský kraj. V poslední době se v Přerově nad Labem pořádá mnoho aktivit (ať už plesy, dětské dny, pohádkový les, pohádková zámecká aj.) ke kterým se v minulém roce přidaly i dvě (dodávám, že vysoce úspěšné) akce pořádané společně se skanzenem. Muzejní noc v květnu loňského roku a Dožínkové slavnosti V zámku a podzámčí ke konci roku 2011. Tyto akce byly velice kladně přijaty jak přerováky, tak návštěvníky z celé České republiky. Mladší i starší lidé byli nadšeni. Při prvně jmenované události nebyl zahrnut zámek, při druhé ano a jelikož jsem se osobně zúčastnila obou těchto akcí, mohu s čistým svědomím říci, že se lidem, kteří navštívili ,,náš,, skanzen líbila víc akce druhá a to i díky tomu, že byla otevřena expozice v přerovském zámku.

  Jak jsem již zmínila, co by s ním udělal soukromník nevím, ovšem určitě bychom z toho měli ještě větší nic než máme ze skanzenu (řečeno slovy p. Urbana).

  hezký den
  L. Černá

 17. Usnesení zastupitelstva obce says:

  Vážený pane Urbane,
  je v mé kompetenci vystupovat jménem přerováků, v roce 2010 jsem byla opětovně řádně do zastupitelstva zvolena. Dále se obecní zastupitelstvo opětovně usneslo 7. 12. 2011 na veřejném zasedání na tomto:
  Usnesení č. 116/201: Zastupitelstvo obce podporuje záměr Středočeského kraje získat do svého vlastnictví zámek v Přerově nad Labem, který je v současné době ve vlastnictví Českého rozhlasu. Podpora záměru vychází z faktu vlastnictví, které má Středočeský kraj u stávající expozice v centru obce – skanzenu, jehoţ je zřizovatelem. Podporujeme tak záměr Středočeského kraje rozšířit své stávající expozice Polabského národopisného muzea Přerov nad Labem (muzeum v přírodě – skanzen) i do prostor zámku.
  Zastupitelstvo obce bere na vědomí prezentaci záměrů koupě zámku soukromou osobou – ing. Válková a ing. Švehla a ukládá úkol zaslat kopii „požadavků“ obce
  adresovaných vlastníku zámku ČRo i k jejich rukám.
  - hlasování: PRO 4 /PROTI 0 /ZDRŢEL SE 1
  Z veřejného zasedání byli omluvení: pan Vedral a paní Trbušková. Dnes jsem jim telefonovala a jejich stanovisko se nezměnilo – nadále oba zastupitelé podporuji převod zámku na kraj za účelem rozšíření expozice Polabského muzea.
  Irena Gregárková, místostarostka obce Přerov nad Labem

 18. Přerovský zámek says:

  Domnívám se, že většina přerováků si nepřeje předat zámek Polabskému muzeu.
  Co máme ze skanzenu ?! Nic.
  Ať si ho koupí soukromník a něco s ním udělá.
  Věcné břemeno na cesty a strouhu z rybníka je podmínkou, ale jinak nic.
  Ať paní místostarostka vystupuje jménem nadlabáků, ale ne přerováků.
  Jaroslav Urban

  • vašát says:

   Jardo, prosím tě mluv za sebe. Jsem přesvědčen, že tvůj názor sdílí tak 1-2% našich občanů. Kdyby obec Přerov nad Labem zveřejnila veškerou svou písemnou komunikaci s ČRO za posledních 5-6 let a k tomu několik dopisů od ing. Pavlačky (Zahrada Olomouc, projekční firma pro revitalizaci centra), nenašel by se jediný Přerovák, který by tvůj názor podpořil. Prostě tady u nás nefunguje základní kostra státu a samosprávy – obec, kraj, stát a státní instituce, chybí mezi něma vzájemná úcta a sounáležitost. ČRO se před 3 lety rozhodl, že zámek prodá i s pozemkama pod komunikací jednomu majiteli. Rozhodnutí mělo dvě kritéria: 1. „Bohulibost“ projektu a 2. cena. V průběhu let se to první kritérium nějak vytratilo a zůstala tam jenom cena. Dostala to dokonce na starost realitka. Jestliže to tak dopadne, bude kraj a obec kupovat pozemky pod komunikací od zámeckého pána za cenu zlata. Tak to v naší malé české kotlině chodí. Ptám se,komu to prospívá , kde a u koho se vytratila „Bohulibost“ projektu? ČRO má ve svých stanovách, že může nabývat svůj majetek také bezúplatným převodem od státu i obcí, pak logicky musí platit i opačná možnost – darování státu, cí obci. Vašát

  • lol says:

   Souhlasim s tebou soudruhu! Prodat soukromnikovi a zaridit tam hernu na zamku!!! minimalne jednoho zakaznika maj jisteho, tomu rikam plan!

  • joj says:

   Jasně, nejlépe aby tam vznikla herna, kasino, automaty, aby měl obecní gembler Urban měl kde prohrávat prachy pro rodinu. Estébák Švehla by mu to rád dopřál.

Napsat komentář

oknaminska.by europotolki.by алюплюс окна в киеве Шины Bridgestone
ambien online no prescription atarax online without prescription ativan online pharmacy buspar online without prescription buy cymbalta without prescription buy cymbalta online buy lexapro online without prescription buy lexapro no prescription lexapro for sale lexapro online no prescription lexapro online pharmacy lexapro online without prescription buy lexapro without prescription buy lexapro online buy lexapro online no prescription